Więcej

  W celu zmniejszenia wykluczenia społecznego – dwa domy dla mieszkania w grupach i warsztaty społeczne

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, podobnie jak wszystkie samorządy na Litwie, uczestniczy w procesie instytucjonalnej reformy opieki społecznej, której głównym celem jest stworzenie systemu usług kompleksowych, które umożliwiłyby każdej osobie niepełnosprawnej lub jej rodzinie otrzymanie indywidualnych usług i niezbędnej pomocy w społeczności. 15 maja na posiedzeniu Rady przyjęto uchwałę w sprawie rozwoju wspólnotowych usług zakwaterowania i zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i (lub) psychicznie w rejonie wileńskim.

  Zakładanie grupowych domów mieszkalnych

  „Zmniejszenie wykluczenia społecznego i integracja osób niepełnosprawnych pozostają kluczowym celem tej trwającej reorganizacji i naszego projektu. Projekt ma na celu stworzenie i rozszerzenie zakresu usług społecznych dla osób z upośledzeniem umysłowym czy też dodatkowo obciążonych zaburzeniami psychicznymi, aby mogły one, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami, otrzymać niezbędną pomoc i uczestniczyć w życiu społecznym w jak największym stopniu i być jego częścią. Takie domy grupowe będą wyjątkowe, ponieważ zakwaterowani w nich ludzie, którzy nie potrzebują stałej lub intensywnej opieki, będą mogli rozwinąć swoją niezależność i zaspokoić swoje indywidualne potrzeby, takie jak gotowanie, pranie, wykonywanie prac domowych, a nawet kupowanie żywności, a nie wszystko otrzymywać scentralizowanie” – mówi Dorota Korwin-Piotrowska, kierownik Działu Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Planuje się, że nowe domy grupowe będą otwarte przy ul. Mokyklos 10 we wsi Wielka Rzesza, gmina Rzesza (powierzchnia działki – 20,31 a) i przy ul. Naujoji 1, wieś Pikieliszki, gmina Rzesza (powierzchnia działki – 28,37 a). Te domy grupowe będą mogły pomieścić po 10 osób, którym zostaną zapewnione warunki zbliżone do środowiska rodzinnego. Ludzie o agresywnym zachowaniu nie będą tu zakwaterowywani.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Warsztaty społeczne w celu zapewnienia zatrudnienia

  W celu zapewnienia najwyższego możliwego zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest planowane utworzenie warsztatów społecznych (dziennego centrum zatrudnienia). Celem takich warsztatów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób na otwartym rynku pracy, rozwój, otrzymanie ogólnych i specjalnych umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie znaczących działań związanych z zatrudnieniem mających na celu wytworzenie określonego towaru (produktu) i (lub) usługi. Dąży się, by osoby niepełnosprawne mogły zarówno znaleźć pracę, rozwijać swoje umiejętności i zarobić z tego funduszy.

  Ważne jest, aby w warsztatach społecznych mogli wziąć udział nie tylko mieszkańcy domów grupowych, ale także inne osoby niepełnosprawne umysłowo i / lub psychicznie.

  Planuje się, że dzienne centrum zatrudnienia zostanie założone w miejscowości Wielka Rzesza przy ul. Alyvų 20 (powierzchnia działki – 26 a) z 32 miejscami dla osób niepełnosprawnych umysłowo i / lub psychicznie.

  „Wybierając miejsce na domy grupowe, wzięto pod uwagę to, że można je założyć w miejscowości, w której od przystanku transportu publicznego jest nie więcej niż 1 kilometr oraz w osiedlach ma mieszkać nie mniej niż 1 000 mieszkańców. Wybór miejsca zarówno dla domu grupowego, jak i dziennego ośrodka zatrudnienia koncentrował się również na rosnącej potrzebie osób niepełnosprawnych umysłowo lub psychicznie w Rzeszy i okolicznych gminach. To właśnie z gminy Rzesza wiele niepełnosprawnych dzieci i młodzieży podróżuje do Wielofunkcyjnego Centrum – Szkoły w Werkach, niemało jest pełnoletnich, których rodzice chcą otrzymywać usługi społeczne bliżej domu, w swojej społeczności. Jak też część niepełnosprawnych mieszkańców rejonu wileńskiego zostanie przeniesiona z Domu Opieki Społecznej w Podbrodziu, który wkrótce zostanie zamknięty” – komentuje mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

  Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem – Domem Opieki Społecznej w Podbrzeziu w rejonie wileńskim. Planowany czas trwania projektu – 2,5 roku.


  Foto. pixabay.com

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...