Przedstawicielka Samorządu będzie pracowała w Narodowej Radzie ds. Rodziny

Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz członek Narodowej Rady ds. Rodziny
Foto. vrsa.lt

Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego, będzie dodatkowo pracowała w 15-osobowej Narodowej Radzie ds. Rodziny.

4 czerwca litewski Sejm zatwierdził skład osobowy Narodowej Rady ds. Rodziny.
Przedstawicielkę rejonu wileńskiego do Narodowej Rady ds. Rodziny oddelegowało Litewskie Stowarzyszenie Samorządów. W styczniu tego roku weszły w życie zmiany Ustawy o wspieraniu rodziny, które stały się podstawą prawną do utworzenia Narodowej Rady ds. Rodziny.
Kadencja tego organu jest czteroletnia. Rada podlega bezpośrednio Sejmowi. Jest jego ciałem doradczym w zakresie kształtowania i realizowania polityki rodzinnej.
W skład Rady wchodzi 15 członków: 5 przedstawicieli samorządowych rad dodzinnych, 3 przedstawicieli instytucji naukowych i uczelnianych badających zagadnienia z zakresu polityki rodzinnej, 7 przedstawicieli organizacji rodzinnych i organizacji pracujących z rodzinami.
W październiku 2019 roku Rada Rodziny powołana została również w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Jej przewodniczącą została również Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka.

„Jest to nie tylko ogromny zaszczyt, ale też nie lada odpowiedzialność. Nominację tę przyjmuję z ogromną wdzięcznością, ale też pokorą. Mimo wszystko takie zwroty w życiu zawodowym dodają skrzydeł, chęci i motywacji, by swoją pracę i obowiązki wykonywać z jeszcze większym oddaniem i zaangażowaniem” – mówi K. Malinowska.

Krystyna Malinowska przez wiele lat pracowała i doświadczenie zdobywała w Wydziale Ochrony Praw Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Po reorganizacji systemu opieki nad dziećmi w Samorządzie Rejonu Wileńskiego powstał nowy wydział – Wydział Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka. Działalność rozpoczął on 1 stycznia 2019 roku. Jego pracami od początku kieruje K. Malinowska.
Prywatnie Krystyna Malinowska jest członkinią Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia“ pod kierownictwem Renaty Brasel.


Tłumaczenie L24.lt