Więcej

  Przedstawicielka Samorządu będzie pracowała w Narodowej Radzie ds. Rodziny

  Czytaj również...

  Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz członek Narodowej Rady ds. Rodziny
  Foto. vrsa.lt

  Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego, będzie dodatkowo pracowała w 15-osobowej Narodowej Radzie ds. Rodziny.

  4 czerwca litewski Sejm zatwierdził skład osobowy Narodowej Rady ds. Rodziny.
  Przedstawicielkę rejonu wileńskiego do Narodowej Rady ds. Rodziny oddelegowało Litewskie Stowarzyszenie Samorządów. W styczniu tego roku weszły w życie zmiany Ustawy o wspieraniu rodziny, które stały się podstawą prawną do utworzenia Narodowej Rady ds. Rodziny.
  Kadencja tego organu jest czteroletnia. Rada podlega bezpośrednio Sejmowi. Jest jego ciałem doradczym w zakresie kształtowania i realizowania polityki rodzinnej.
  W skład Rady wchodzi 15 członków: 5 przedstawicieli samorządowych rad dodzinnych, 3 przedstawicieli instytucji naukowych i uczelnianych badających zagadnienia z zakresu polityki rodzinnej, 7 przedstawicieli organizacji rodzinnych i organizacji pracujących z rodzinami.
  W październiku 2019 roku Rada Rodziny powołana została również w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Jej przewodniczącą została również Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka.

  „Jest to nie tylko ogromny zaszczyt, ale też nie lada odpowiedzialność. Nominację tę przyjmuję z ogromną wdzięcznością, ale też pokorą. Mimo wszystko takie zwroty w życiu zawodowym dodają skrzydeł, chęci i motywacji, by swoją pracę i obowiązki wykonywać z jeszcze większym oddaniem i zaangażowaniem” – mówi K. Malinowska.

  Krystyna Malinowska przez wiele lat pracowała i doświadczenie zdobywała w Wydziale Ochrony Praw Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Po reorganizacji systemu opieki nad dziećmi w Samorządzie Rejonu Wileńskiego powstał nowy wydział – Wydział Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka. Działalność rozpoczął on 1 stycznia 2019 roku. Jego pracami od początku kieruje K. Malinowska.
  Prywatnie Krystyna Malinowska jest członkinią Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia“ pod kierownictwem Renaty Brasel.


  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...