Do wiadomości rodziców! Zapraszamy do składania wniosków o bezpłatne posiłki dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas

Od początku nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie szkół ogólnokształcących objętych programem kształcenia przedszkolnego lub programem nauczania pierwszej klasy szkoły początkowej, niezależnie od dochodów rodziny, mają prawo do bezpłatnego obiadu. Bezpłatne obiady dla dzieci będą organizowane częściowo w formie stołu szwedzkiego.

Rodzice uczniów (opiekunowie, patroni) będą musieli jedynie złożyć wniosek.
Rodzice/opiekunowie/patroni chcący skorzystać z możliwości otrzymania bezpłatnych posiłków dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas, już od 1 lipca są zachęcani do zwracania się do gminy w miejscu zamieszkania lub, jeśli miejsce zamieszkania nie zostało zadeklarowane, do gminy, w której faktycznie mieszkają. Można również złożyć wniosek elektroniczny w Systemie Informacji o Pomocy Społecznej Rodzinie (www.spis.lt).
Kontakty gmin są publikowane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego vrsa.lt w rubryce „Struktura i kontakty”.

Przypominamy, że z inicjatywy Samorządu Rejonu Wileńskiego bezpłatne posiłki w szkołach ogólnokształcących, podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego, są organizowane już od stycznia 2020 r. Aby jak najwcześniej skorzystać z prawa do bezpłatnego żywienia dla dzieci, Samorząd Rejonu Wileńskiego jeszcze w grudniu 2019 r. podjął decyzję i zwrócił się do Ministerstwa Ochrony Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej w sprawie możliwości zorganizowania bezpłatnych posiłków dla przedszkolaków nie od września 2020 r., a od początku 2020 r.

Od 1 lipca składane są wnioski o wsparcie społeczne dla uczniów
Jak co roku, od 1 lipca rodziny wspierane przez państwo mogą ubiegać się o bezpłatne posiłki dla uczniów (śniadanie, obiad, posiłki na letnich obozach organizowanych przez szkoły) oraz wsparcie na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne jest przydzielane uczniom uczącym się wg programów edukacji przedszkolnej lub ogólnej.
Bezpłatne obiady, posiłki na letnich obozach organizowanych przez szkoły oraz jednorazowy dodatek w wysokości 78 euro na zakup przyborów szkolnych mogą otrzymać uczniowie z rodzin, gdzie średni dochód na osobę stanowi poniżej 187,50 euro miesięcznie.
Świadczenie może być również przyznane w razie: osoby mieszkające razem ucierpiały w nieszczęśliwym wypadku (pożaru, klęski żywiołowej), które spowodowały uszkodzenie mienia lub zdrowia, lub w przypadku śmierci jednego z rodziców, gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci), gdy osoby mieszkające razem wychowują troje lub więcej dzieci, gdy co najmniej jedna z osób mieszkających razem jest niepełnosprawna lub jest poważnie chora (gdzie średni dochód na jedną z osób mieszkających razem lub na osobę mieszkającą samotnie wynosi mniej niż 250 euro miesięcznie).

W wyjątkowych przypadkach (po sprawdzeniu warunków życia i na zalecenie komisji z gminy, która sporządziła sprawozdanie z inspekcji warunków domowych i warunków życia), może być udzielane wsparcie wszystkich rodzajów. Przyznawane jest: gdy uczeń jest zagrożony społecznie lub gdy wychowuje go osoba mieszkająca w grupie ryzyka społecznego; gdy osoby mieszkające razem ucierpiały na skutek wypadku (pożar, klęska żywiołowa), który spowodował uszkodzenie mienia lub zdrowia; kiedy jedno z rodziców nie żyje; gdy matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko (dzieci); w przypadku, gdy współmieszkające osoby wychowują troje lub więcej dzieci, gdy co najmniej jedna z osób współmieszkających jest niepełnosprawna lub poważnie chora (gdzie średni dochód na jedną ze współmieszkających osób lub na osobę mieszkającą samotnie na miesiąc wynosi mniej niż 312,50 euro).
Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na zakup przyborów dla uczniów od 1 lipca 2020 r. do 5 października 2020 r.

Aby otrzymać wsparcie, wnioskodawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

• Wypełniony wniosek o wsparcie społeczne dla uczniów, ze wskazaniem nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
• Zaświadczenie o dochodach członków rodziny (otrzymane w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc społeczną dla studentów lub miesiąc złożenia wniosku);
• Inne, w zależności od okoliczności, zaświadczenia wskazane przez specjalistę, potrzebne do otrzymania wsparcia społecznego dla uczniów;
• Jeśli podczas ubiegania się o pomoc społeczną dla uczniów rodzina otrzymuje zasiłek socjalny, wnioskodawca składa krótki wniosek o pomoc socjalną dla uczniów.

Uczniom przydziela się bezpłatne posiłki od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego, a po złożeniu wniosku w czasie nauki – od wejścia w życie decyzji o przyznaniu wsparcia do końca roku szkolnego.
Uwaga! Pomoc społeczna nie może być udzielana dla uczniów uczących się w ramach programów edukacji dorosłych oraz dla uczniów uczących się zarówno w ramach kształcenia ogólnego, jak i programów szkolenia zawodowego, prowadzonych w instytucjach państwowych lub samorządowych, dla których ustanowiono stałą lub tymczasową opiekę (patronat) nad dzieckiem, których rodzice zostali zwolnieni od płacenia za posiłki dla dzieci w bursach szkolnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia socjalnego dla uczniów, prosimy o kontakt z lokalną gminą lub z Działem Opieki Społecznej pod adresem: ul. Rinktinės 50, gab. 123, Wilno; tel. (8 5) 275 0063, (8 5) 240 1008.


Foto. unsplash.com