Więcej

  Właściciele mają obowiązek usuwania barszczu Sosnowskiego ze swoich działek

  Czytaj również...

  Barszcz Sosnowskiego jest cały trujący – i łodyga, i liście, i kwiaty Fot. wikipedia.org

  Trudny do zwalczania chwast – barszcz Sosnowskiego – rozprzestrzenia się i zajmuje coraz większe terytorium. Dlatego przypominamy właścicielom prywatnych działek o konieczności niszczenia inwazyjnej rośliny i porządkowania swoich działek.

  W tym roku, aby wykorzenić rozprzestrzenianie się barszczu Sosnowskiego, gminy rejonu wileńskiego, gdzie ta inwazyjna roślina jest bardzo rozpowszechniona, wystosowały ostrzeżenia do właścicieli 63 działek. Po otrzymaniu tych dokumentów tereny działek uporządkowało (wykosiło) 40 właścicieli, termin przedłużono dla trzech właścicieli, a dane właścicieli dwóch działek przekazano Wydziałowi Porządku Publicznego w celu zastosowania odpowiednich środków administracyjnych.
  W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal kontrolował nienadzorowane działki. Dlatego wzywamy wszystkich do ich uporządkowania – grunty niekoszone, niezagospodarowane i opuszczone doprowadzają do rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych.
  Przypominamy, że barszcz Sosnowskiego jest trudny do wyplenienia, ponieważ rośnie i dojrzewa na nim dużo nasion. To niesamowicie szybko rozmnażająca się, żywotna, mało wymagająca roślina. Po systematycznym niszczeniu znika dopiero po 5–10 latach. Niszczenie barszczu Sosnowskiego rozpoczyna się w maju. Tę inwazyjną roślinę można niszczyć sposobem mechanicznym (wycinanie, cięcie korzeni, głęboka orka) lub pryskać różnymi herbicydami.
  Najlepsze rezultaty daje stosowanie herbicydów na bazie glifosatu, ale nie można ich stosować na brzegach zbiorników wodnych, na obszarach mieszkalnych, na obszarach chronionych i zakazanych. Jeśli jednak rośliny urosły do 50 cm, herbicydy dla nich już nie są skuteczne.
  Przypominamy również, że przy porządkowaniu terenu należy zachować wszelkie środki ostrożności: niszcząc barszcz, należy mieć wodoodporną odzież, rękawiczki, okulary, tj. chronić wszystkie odsłonięte części ciała. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, kiedy promienie słoneczne są mniej aktywne.
  Barszcz Sosnowskiego jest cały trujący – i łodyga, i liście, i kwiaty. W razie dotknięcia istnieje ryzyko poparzenia drugiego stopnia. Dostanie się do oczu soku barszczu Sosnowskiego grozi ślepotą, a wdychanie jego pyłku może wywołać uczucie zatrucia. Szczególnie jest on niebezpieczny dla dzieci. Jeśli po przebywaniu w pobliżu barszczu Sosnowskiego wystąpią wskazane objawy, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...