Mieszkańcy, którzy chcieliby odnowić swój blok, obecnie mogą złożyć aż trzy wnioski

Odnowiony blok mieszkalny w Moletach Fot. archiwum BETA

Jeszcze w 2005 roku wraz z rozpoczęciem procesu renowacji bloków rosła liczba udanych prac remontowych, jak również rozpowszechnianie informacji o takich możliwościach. Obecnie Agencja Oszczędzania Energii Mieszkaniowej (BETA) ogłosiła aż trzy propozycje, dotyczące renowacji – z roku na rok pojawia się coraz więcej możliwości remontu budynku mieszkalnego.

Instalacja baterii słonecznych w blokach mieszkalnych o powierzchni większej niż 1500 m. kw. – taki nowy wymóg w ocenie wniosków otrzymywanych w tym roku wskazuje Ministerstwo Środowiska. Ponadto zapewnia się dodatkowe możliwości wytwarzania ciepła, ciepłej wody i energii elektrycznej za pomocą pomp ciepła, elektrowni słonecznych lub innych odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu blok wielomieszkaniowy jest niezależny od zewnętrznych dostawców energii. Program przeciwdziałania zmianie klimatu, zarządzany przez Ministerstwo Środowiska, przewiduje dodatkowe 30% wsparcia dla tych projektów i środków.
Wicedyrektor BETA Gintarė Burbienė podkreśla : ,,Ważne jest, że mieszkańcy budynków mieszkalnych, które mają zostać odnowione, mogli jednocześnie składać nawet kilka wniosków. Dzięki temu tworzy się bardziej elastyczne możliwości renowacji bloków. Obecnie jedną z aktualnych propozycji jest 8. zaproszenie do składania wniosków odnośnie renowacji bloków.

Ze względu na kryteria naboru wniosków, przewidziane w ostatnim zaproszeniu , przewiduje się przyjęcie nieograniczonej liczby wniosków i ich realizację w ciągu roku. Nowe wnioski mieszkańcy mogą składać do agencji do 1 marca 2021 roku.
Zwiększone zainteresowanie instalacją odnawialnych zródeł energii
Według danych badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez BETA, zainteresowanie mieszkańców bloków wielomieszkaniowych nowoczesnymi środkami, pozwalającymi oszczędzać energię, co roku wzrasta: tego typu rozwiązania chciałoby zainstalować aż 64 proc. mieszkańców odnawianych bloków – wskazują najnowsze wyniki badań.
„Środowisko wokół nas jest bogate w odnawialne źródła energii, które mogą być efektywnie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i wody, do produkcji energii elektrycznej. W związku z tym od 28 maja tego roku BETA przyjmuje wnioski o instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach wielomieszkaniowych, które nie są podłączone do scentralizowanych sieci ciepłowniczych lub uzyskały zgodę samorządu” – mówi G. Burbienė.
Wnioski są przyjmowane we wszystkich jednostkach regionalnych BETA do 31 grudnia 2020 r. lub do czasu przekroczenia kwoty środków przewidzianych na ten cel.

Małe opcje renowacji
Od 3 sierpnia BETA przyjmuje również wnioski o małą renowację – modernizację wewnętrznych systemów ogrzewania i ogrzewania gorącej wody w blokach. W ramach tego zaproszenia osobom, które planują instalację środków w celu zwiększania efektywności energetycznej, przewidziano 30 proc. wsparcia państwowego, które można uzyskać poprzez wymianę punktów cieplnych na nowe zautomatyzowane punkty ciepła lub modernizację starych zużytych automatycznych punktów cieplnych. Zaproszenie pozwala nie tylko na modernizację systemów grzewczych czy ciepłej wody, ale także na instalację alternatywnych narzędzi energetycznych do przygotowania ciepłej wody.
Wnioski są przyjmowane we wszystkich jednostkach regionalnych BETA do 1 lutego 2021 lub do czasu aż nie będzie przekroczona przeznaczona na ten cel kwota w wysokości 5 mln. euro.

Zam. 2247

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego