Dzień „Role Models” w rejonie wileńskim

Podczas warsztatów wykorzystano metodę „żywej biblioteki”, w małych grupach poznawano każdego z prelegentów. Jednym z nich był Aras Kalėda, menedżer ds. IT w AB „Danske Bank”, współzałożyciel zespołu rajdowego KalėdaRacing  FOT. VRSA.lt

25 sierpnia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbył się dzień „Role Models”. To inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Jest realizowana przez Fundusz Wspierania Wymiany Edukacji.

Jednym z elementów inicjatywy jest spotykanie się ze wzorami do naśladowania – ludźmi, którzy imponują swoją osobistą historią i doświadczeniem i których przykład może zainspirować do odkrycia własnej ścieżki kariery. Podczas sesji warsztatowej „Role Models” młodzież i goście aktywni w swojej działalności w rejonie wileńskim spotkali się, aby porozmawiać o wyborze kariery, znaczeniu priorytetów, hobby, wypoczynku i stylu życia.
Inicjatywa młodzieżowa „Role Models” ma na celu zainspirowanie młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami i przejmowania inicjatywy w swoje ręce. Dzień „Role Models” to regularne działanie projektowe będące kontynuacją szkoleń, w których wzięło udział 60 uczniów z rejonów wileńskiego, święciańskiego i trockiego. Podczas procesu nauki młodzi ludzie nabyli kompetencje niezbędne do określenia swoich potrzeb, celów i priorytetów.
Uczniowie zostali upoważnieni do udziału w organizacji dnia „Role Models”. Ten dzień odbywa się we wszystkich samorządach objętych inicjatywą, gdzie młodzi ludzie mają możliwość interakcji z inspirującymi ludźmi ze swojego rejonu.