Zmienia się tryb odbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że odtąd zbiórka wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów będzie się odbywała w inny sposób – odpady będą zabierane od mieszkańców. Nie działają już punkty zbiórki, do których mieszkańcy przywozili te odpady.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, aby oddać duże i niebezpieczne odpady bytowe, powinni do 2 października br. skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, podając dokładny adres, skąd należy zabrać te odpady, ich rodzaj i wielkość. Na terenach wspólnot ogrodniczych przewodniczący wspólnot wybierają i uzgadniają z przedstawicielami gminy miejsca odbioru tych odpadów (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodniczego). Należy pamiętać, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów przy kontenerach wspólnego użytku.
Zbieranie dużych i niebezpiecznych odpadów w sposób objazdowy jest planowane w październiku i listopadzie br. Od mieszkańców w sposób objazdowy będą zbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym – ogniwa galwaniczne, lakiery, farby, produkty chemii gospodarczej, baterie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe (po remoncie mieszkań i zagospodarowaniu zagród) w sposób objazdowy nie będą zbierane. Odpady te od mieszkańców są przyjmowane bezpłatnie na dużych placach zbiórki odpadów. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” www.vaatc.lt/aiksteles.
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy w październiku i listopadzie br. zostanie przedstawiony w najbliższym czasie na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt oraz w mediach.