Więcej

  Zmienia się tryb odbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych

  Czytaj również...

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego informuje, że odtąd zbiórka wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów będzie się odbywała w inny sposób – odpady będą zabierane od mieszkańców. Nie działają już punkty zbiórki, do których mieszkańcy przywozili te odpady.

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego, aby oddać duże i niebezpieczne odpady bytowe, powinni do 2 października br. skontaktować się z przedstawicielami swojej gminy, podając dokładny adres, skąd należy zabrać te odpady, ich rodzaj i wielkość. Na terenach wspólnot ogrodniczych przewodniczący wspólnot wybierają i uzgadniają z przedstawicielami gminy miejsca odbioru tych odpadów (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodniczego). Należy pamiętać, że nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów przy kontenerach wspólnego użytku.
  Zbieranie dużych i niebezpiecznych odpadów w sposób objazdowy jest planowane w październiku i listopadzie br. Od mieszkańców w sposób objazdowy będą zbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym – ogniwa galwaniczne, lakiery, farby, produkty chemii gospodarczej, baterie.
  Odpady budowlane i rozbiórkowe (po remoncie mieszkań i zagospodarowaniu zagród) w sposób objazdowy nie będą zbierane. Odpady te od mieszkańców są przyjmowane bezpłatnie na dużych placach zbiórki odpadów. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” www.vaatc.lt/aiksteles.
  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych w sposób objazdowy w październiku i listopadzie br. zostanie przedstawiony w najbliższym czasie na stronie internetowej samorządu www.vrsa.lt oraz w mediach.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...