Cudzoziemcy przybywający na Litwę nie muszą już przywozić własnych testów na koronawirusa

Cudzoziemcy z krajów dotkniętych chorobą i krajów trzecich nie będą już musieli wykonywać testu na nie więcej niż 72 godziny przed przyjazdem, jak poinformowało Ministerstwo Ochrony Zdrowia Republiki Litewskiej. Ministerstwo podkreśla jednak, że 14 dni izolacji pozostaje obowiązkowe dla cudzoziemców z krajów poszkodowanych i krajów trzecich.

Aby skrócić okres izolacji, test pozostaje obowiązkowy | Fot. pixabay

Taka procedura została ustanowiona decyzją ministra zdrowia Aurelijusa Verygi, kierownika operacji sytuacji ekstremalnych na poziomie krajowym.

Odstąpienie od wymogu posiadania testu wynika z faktu, że nie wszystkie państwa przeprowadzają wiarygodne testy, a niektóre kraje nie umożliwiają podróżującym wykonanie testu (np. Białoruś). Dodatkowo, czas trwania podróży z niektórych krajów (np. USA) stwarza trudności w zapewnieniu maks. 72 godzin od wykonania testu (w które wchodzi też czas oczekiwania na wyniki).

Komunikat ministerstwa zwraca uwagę, że obywatele Litwy, którzy wrócili z zagranicy i osoby legalnie przebywające na Litwie, a także obcokrajowcy, którzy przybyli na Litwę, muszą być izolowani po przybyciu na Litwę, chyba że podlegają wyjątkom dotyczącym izolacji. Aby skrócić okres izolacji, test pozostaje obowiązkowy.

Również pozwolenie na opuszczenie miejsca izolacji z określonych powodów jest możliwe dopiero po poddaniu się badaniu. Oznacza to, że zezwolenie na zakończenie izolacji jest możliwe dopiero po wykonaniu testu na Litwie i uzyskaniu negatywnego wyniku badania.

Możliwość przywiezienia własnego testu bądź wykonanie go na Litwie jest zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia przybywających w celu świadczenia usług zdrowotnych, dla wysoko wykwalifikowanych sportowócw, specjalistów sportowych, instruktorów, sportowej kadry medycznej oraz dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których zawód jest wpisany do rejestru specjalistów brakujących w Republice Litewskiej.

Wyjątek ten został poczyniony ze względu na kluczowy charakter działalności tych osób, np. zawody tuż po przyjeździe, konieczność natychmiastowego przystąpienia do pracy medycznej itp.

Decyzję podpisał już ogólnokrajowy kierownik ds. operacji państwowych sytuacji ekstremalnych Aurelijus Veryga.

Inf. własne