Na Litwie odbyły się wybory parlamentarne

Dnia 11 października na Litwie miały miejsce wybory do jednoizbowego parlamentu Litwy, Sejmu (lit. Seimas). Zostały przeprowadzone w wymaganym prawnie reżimie sanitarnym — z oddzielonym od wyjścia wejściem, w maseczkach, oddać głos można było swoim bądź jednorazowym długopisem.

Wśród kandydatów polskiej narodowości do wyników odniosła się Ewelina Dobrowolska (pośrodku) — prawnik znana z batalii sądowych o prawa Polaków na Litwie
| Fot. Facebook, Evelina Dobrovolska

Litewski porządek wyborczy przewiduje system mieszany — głosowanie w jednomandatowych okręgach wyborczych połączone z głosowaniem w okręgach wielomandatowych. W tym roku utworzono wyjątkowy jednomandatowy okręg wyborczy — Litwini świata.

Frekwencja wyniosła 47,16% — przy wielu zabiegach litewskich działaczy jak i rządu spodziewano się wyższej. W poprzednich wyborach w 2016 frekwencja wyniosła 49,9%.

W wyborach mandat posła uzyskało trzech litewskich Polaków: Czesław Olszewski oraz Beata Pietkiewicz z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i Ewelina Dobrowolska z Partii Wolności.

Ewelina Dobrowolska już podziękowała swoim wyborcom za pośrednictwem Facebook’a. Zaznaczyła, że prawa człowieka i mniejszości narodowych pozostaje „priorytetem nr 1”.

Tegoroczne wybory pomimo pandemii poszły sprawniej niż poprzednie — zawdzięcza się to dużemu ucyfrowieniu procesu wyborczego. Tym razem dokumenty tożsamości nie były sprawdzane i spisywane ręcznie, lecz skanowane i weryfikowane przez uprzednio przygotowany system. Kolejki, nawet jeśli występowały, szybko znikały.

Inf. własne