Więcej

  Narodowe Święto Niepodległości. Jak Wilno świętuje w czasie pandemii?

  Czytaj również...

  Symbolicznie w imieniu Polaków wieniec złożyli ambasador Urszula Doroszewska i Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy RP, ppłk Piotr Sadyś
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  11 Listopada jest co roku dla Polaków na Litwie okazją do manifestacji uczuć patriotycznych i doświadczenia wspólnoty, szczególnie odczuwanej podczas uroczystości na Rossie. W tym roku, ze względu na pandemię, nie było możliwości tłumnego świętowania przy Sercu Marszałka.

  Ambasada RP na Litwie, ze względu na zagrożenie pandemią, zrezygnowała z organizowania uroczystych obchodów na Rossie. Symbolicznie w imieniu Polaków wieniec złożyli ambasador Urszula Doroszewska i Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy RP, ppłk Piotr Sadyś. „Możemy myśleć o naszych bohaterach, którzy oddali życie, oddali swoją pracę również na rzecz niepodległej, a którzy spoczywają między innymi na tym cmentarzu” – podkreśliła na Rossie przedstawicielka polskich władz.  

  Oczywiście, brak oficjalnych uroczystości nie oznacza, że Rossa była w tym roku miejscem zapomnianym. Od rana narodową nekropolię odwiedzały pojedyncze osoby, jak również niewielkie grupy – przedstawiciele polskich organizacji. Hołd walczącym o niepodległość złożyli również żołnierze Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w odbywających się na Litwie ćwiczeniach „Brilliant Jump 2020”.

  Świętowano również za pośrednictwem internetu. Polskie szkoły, jak również osoby prywatne chętnie angażowały się w akcję #NiepodleglaDoHymnu. 11 listopada o godz. 13.00 Mazurka Dąbrowskiego nadało również Radio Znad Wilii, by razem z radiem każdy mógł w domu zaśpiewać hymn państwowy.

  Do wspólnego świętowania i umieszczania flag narodowych na swoich domach zachęcano za pośrednictwem mediów społecznościowych i polskich portali na Litwie. Polskie Studio Teatralne, wraz z trockim oddziałem ZPL przygotowało życzenia i krótki program słowno-muzyczny. Bardzo wiele własnych inicjatyw wyszło od polskich szkół na Litwie.

  – W naszej grupie nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami na świętowanie niepodległości w tak niecodziennej sytuacji, widać, że mają wiele pomysłów. My, jako Polska Wirtualna Szkoła na Litwie stworzyliśmy międzynarodową wystawę, do której można nadsyłać prace. Niemal każda szkoła ma własną propozycję na uczczenie 11 Listopada. To pokazuje, że naprawdę ten dzień jest dla nas, Polaków, ważny, że po prostu chcemy go uczcić – mówi Anna Pawiłowicz-Janczys, założycielka grupy Polska Wirtualna Szkoła na Litwie na Facebooku.

  Symbolicznie w imieniu Polaków wieniec złożyli ambasador
  Urszula Doroszewska i Attaché Obrony, Wojskowy,
  Morski i Lotniczy RP, ppłk Piotr Sadyś
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Za pośrednictwem mediów płyną także życzenia. Polonii i Polakom poza granicami kraju złożył życzenia Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. „Na przestrzeni dziejów Polonia zawsze wspierała Polskę. W różnych okresach naszej historii popierała polskie dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Zabiegała o polskie członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polonia dbała też o to, by nasz głos był słyszany na arenie międzynarodowej. Nasi rodacy przechowywali i pielęgnowali polskie wartości – przywiązanie do wolności, tradycji polskiej i Kościoła. Polska to wielkie zaangażowanie pamięta i jest za okazaną pomoc wdzięczna” – napisał do rodaków.


  Więcej od autora

  „Wyższe wykształcenie jest wartością samą w sobie”. Absolwenci wileńskiej filii UwB otrzymali dyplomy

  „W tym roku świętujemy 15-lecie Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Tej rocznicy będzie poświęcona specjalna wrześniowa konferencja, którą przygotowujemy. Chciałem zaznaczyć, że się ciągle rozwijamy” — powiedział podczas uroczystości dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab....

  100 lat „Słowa”: To fenomen, który zdecydowanie przerósł ramy Wilna

  Gazeta powstała jako lokalny opiniotwórczy dziennik wydawany w Wilnie, postrzegany jako organ prasowy monarchistów, konserwatystów i litewskiego ziemiaństwa skupionych w Stronnictwie Prawicy Narodowej, a następnie po 1926 r. w Organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej. Konserwatywnie i zachowawczo Początek dało jej środowisko tzw....

  Kraszewski — najbardziej litewski z polskich romantyków

  — Nie ma wątpliwości, że jest to twórca niezwykle ważny z perspektywy litewskiej literatury i kultury. Zauważyli to już przywódcy XIX-wiecznego litewskiego ruchu narodowego, określając go jako twórcę litewskiego eposu narodowego — mówi dr Irena Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego. Urodził...

  Szydłowo zaprasza Polaków

  W dniach 7–15 września do miejsca objawień maryjnych będą podążać pielgrzymi ze wszystkich stron Litwy, a także wielu zagranicznych turystów. W tym roku swoje miejsce podczas tych uroczystości będą mieć także Polacy, bo 9 września zostanie tam odprawiona Msza...