Narodowe Święto Niepodległości. Jak Wilno świętuje w czasie pandemii?

Symbolicznie w imieniu Polaków wieniec złożyli ambasador Urszula Doroszewska i Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy RP, ppłk Piotr Sadyś
| Fot. Marian Paluszkiewicz

11 Listopada jest co roku dla Polaków na Litwie okazją do manifestacji uczuć patriotycznych i doświadczenia wspólnoty, szczególnie odczuwanej podczas uroczystości na Rossie. W tym roku, ze względu na pandemię, nie było możliwości tłumnego świętowania przy Sercu Marszałka.

Ambasada RP na Litwie, ze względu na zagrożenie pandemią, zrezygnowała z organizowania uroczystych obchodów na Rossie. Symbolicznie w imieniu Polaków wieniec złożyli ambasador Urszula Doroszewska i Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy RP, ppłk Piotr Sadyś. „Możemy myśleć o naszych bohaterach, którzy oddali życie, oddali swoją pracę również na rzecz niepodległej, a którzy spoczywają między innymi na tym cmentarzu” – podkreśliła na Rossie przedstawicielka polskich władz.  

Oczywiście, brak oficjalnych uroczystości nie oznacza, że Rossa była w tym roku miejscem zapomnianym. Od rana narodową nekropolię odwiedzały pojedyncze osoby, jak również niewielkie grupy – przedstawiciele polskich organizacji. Hołd walczącym o niepodległość złożyli również żołnierze Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w odbywających się na Litwie ćwiczeniach „Brilliant Jump 2020”.

Świętowano również za pośrednictwem internetu. Polskie szkoły, jak również osoby prywatne chętnie angażowały się w akcję #NiepodleglaDoHymnu. 11 listopada o godz. 13.00 Mazurka Dąbrowskiego nadało również Radio Znad Wilii, by razem z radiem każdy mógł w domu zaśpiewać hymn państwowy.

Do wspólnego świętowania i umieszczania flag narodowych na swoich domach zachęcano za pośrednictwem mediów społecznościowych i polskich portali na Litwie. Polskie Studio Teatralne, wraz z trockim oddziałem ZPL przygotowało życzenia i krótki program słowno-muzyczny. Bardzo wiele własnych inicjatyw wyszło od polskich szkół na Litwie.

– W naszej grupie nauczyciele dzielą się swoimi pomysłami na świętowanie niepodległości w tak niecodziennej sytuacji, widać, że mają wiele pomysłów. My, jako Polska Wirtualna Szkoła na Litwie stworzyliśmy międzynarodową wystawę, do której można nadsyłać prace. Niemal każda szkoła ma własną propozycję na uczczenie 11 Listopada. To pokazuje, że naprawdę ten dzień jest dla nas, Polaków, ważny, że po prostu chcemy go uczcić – mówi Anna Pawiłowicz-Janczys, założycielka grupy Polska Wirtualna Szkoła na Litwie na Facebooku.

Symbolicznie w imieniu Polaków wieniec złożyli ambasador
Urszula Doroszewska i Attaché Obrony, Wojskowy,
Morski i Lotniczy RP, ppłk Piotr Sadyś
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Za pośrednictwem mediów płyną także życzenia. Polonii i Polakom poza granicami kraju złożył życzenia Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. „Na przestrzeni dziejów Polonia zawsze wspierała Polskę. W różnych okresach naszej historii popierała polskie dążenia do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Zabiegała o polskie członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polonia dbała też o to, by nasz głos był słyszany na arenie międzynarodowej. Nasi rodacy przechowywali i pielęgnowali polskie wartości – przywiązanie do wolności, tradycji polskiej i Kościoła. Polska to wielkie zaangażowanie pamięta i jest za okazaną pomoc wdzięczna” – napisał do rodaków.