Ujednolicony system rejestracji do przedszkoli w rejonie wileńskim

Podczas rejestracji do placówki edukacyjnej pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, których zadeklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w tej samej gminie co wybrana placówka edukacyjna
| Fot. pixabay.com

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę o ujednoliconej rejestracji do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w placówkach oświatowych na terenie rejonu wileńskiego, podległych samorządowi i Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu.

Od tej pory wszyscy rodzice, których dzieci będą uczęszczały do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w gimnazjach, szkołach lub przedszkolach działających na terenie rejonu wileńskiego, będą mogli drogą elektroniczną złożyć wniosek o przyjęcie do placówki oświatowej.

Na terenie rejonu wileńskiego działają placówki oświatowe o różnej podległości. Jedne są podległe Samorządowi Rejonu Wileńskiego, a inne są w gestii Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu. W związku z różnym podporządkowaniem placówek edukacyjnych i odmiennym systemem administrowania pojawiały się problemy przy określaniu rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca edukacyjne w rejonie. Rodzice składali pisemne wnioski bezpośrednio do placówki oświatowej. W wielu przypadkach wnioski składano jednocześnie do kilku instytucji, co zniekształcało statystyki potrzebnych miejsc edukacyjnych. Decyzja przyjęta przez Radę pozwoli na utworzenie ujednoliconej bazy danych Samorządu Rejonu Wileńskiego i Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, dotyczących dzieci uczęszczających i zamierzających uczęszczać do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Od tej pory możliwe będzie celowe planowanie i formowanie grup dzieci, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne przyjmowanie dzieci oraz zarządzanie kolejkami. W zatwierdzonej przez Radę decyzji placówki działające w rejonie wileńskim zostały podzielone ze względu na terytorium. Podczas rejestracji do placówki edukacyjnej pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, których zadeklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w tej samej gminie co wybrana placówka edukacyjna.

Elektroniczna rejestracja do przedszkoli oraz grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w szkołach, podlegających Samorządowi Rejonu Wileńskiego, działa od 1 września tego roku. Aby zarejestrować dziecko do placówki oświatowej rejonu wileńskiego, można to zrobić na stronie internetowej www.vrsa.lt, klikając link Priėmimas į darželius (Przyjmowanie do przedszkoli). W razie pytań należy się kontaktować z Giedrė Vaičiūnienė, głównym specjalistą Wydziału Oświaty, nr tel . + 370 (5) 240 1243, e-mail giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.


Tłumaczenie L24.lt