Więcej

  Ujednolicony system rejestracji do przedszkoli w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Podczas rejestracji do placówki edukacyjnej pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, których zadeklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w tej samej gminie co wybrana placówka edukacyjna
  | Fot. pixabay.com

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę o ujednoliconej rejestracji do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w placówkach oświatowych na terenie rejonu wileńskiego, podległych samorządowi i Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu.

  Od tej pory wszyscy rodzice, których dzieci będą uczęszczały do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w gimnazjach, szkołach lub przedszkolach działających na terenie rejonu wileńskiego, będą mogli drogą elektroniczną złożyć wniosek o przyjęcie do placówki oświatowej.

  Na terenie rejonu wileńskiego działają placówki oświatowe o różnej podległości. Jedne są podległe Samorządowi Rejonu Wileńskiego, a inne są w gestii Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu. W związku z różnym podporządkowaniem placówek edukacyjnych i odmiennym systemem administrowania pojawiały się problemy przy określaniu rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca edukacyjne w rejonie. Rodzice składali pisemne wnioski bezpośrednio do placówki oświatowej. W wielu przypadkach wnioski składano jednocześnie do kilku instytucji, co zniekształcało statystyki potrzebnych miejsc edukacyjnych. Decyzja przyjęta przez Radę pozwoli na utworzenie ujednoliconej bazy danych Samorządu Rejonu Wileńskiego i Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, dotyczących dzieci uczęszczających i zamierzających uczęszczać do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

  Reklama

  Od tej pory możliwe będzie celowe planowanie i formowanie grup dzieci, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne przyjmowanie dzieci oraz zarządzanie kolejkami. W zatwierdzonej przez Radę decyzji placówki działające w rejonie wileńskim zostały podzielone ze względu na terytorium. Podczas rejestracji do placówki edukacyjnej pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, których zadeklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w tej samej gminie co wybrana placówka edukacyjna.

  Elektroniczna rejestracja do przedszkoli oraz grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w szkołach, podlegających Samorządowi Rejonu Wileńskiego, działa od 1 września tego roku. Aby zarejestrować dziecko do placówki oświatowej rejonu wileńskiego, można to zrobić na stronie internetowej www.vrsa.lt, klikając link Priėmimas į darželius (Przyjmowanie do przedszkoli). W razie pytań należy się kontaktować z Giedrė Vaičiūnienė, głównym specjalistą Wydziału Oświaty, nr tel . + 370 (5) 240 1243, e-mail giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.


  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...