Więcej

  Ujednolicony system rejestracji do przedszkoli w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Podczas rejestracji do placówki edukacyjnej pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, których zadeklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w tej samej gminie co wybrana placówka edukacyjna
  | Fot. pixabay.com

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę o ujednoliconej rejestracji do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w placówkach oświatowych na terenie rejonu wileńskiego, podległych samorządowi i Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu.

  Od tej pory wszyscy rodzice, których dzieci będą uczęszczały do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w gimnazjach, szkołach lub przedszkolach działających na terenie rejonu wileńskiego, będą mogli drogą elektroniczną złożyć wniosek o przyjęcie do placówki oświatowej.

  Na terenie rejonu wileńskiego działają placówki oświatowe o różnej podległości. Jedne są podległe Samorządowi Rejonu Wileńskiego, a inne są w gestii Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu. W związku z różnym podporządkowaniem placówek edukacyjnych i odmiennym systemem administrowania pojawiały się problemy przy określaniu rzeczywistego zapotrzebowania na miejsca edukacyjne w rejonie. Rodzice składali pisemne wnioski bezpośrednio do placówki oświatowej. W wielu przypadkach wnioski składano jednocześnie do kilku instytucji, co zniekształcało statystyki potrzebnych miejsc edukacyjnych. Decyzja przyjęta przez Radę pozwoli na utworzenie ujednoliconej bazy danych Samorządu Rejonu Wileńskiego i Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, dotyczących dzieci uczęszczających i zamierzających uczęszczać do grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

  Od tej pory możliwe będzie celowe planowanie i formowanie grup dzieci, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne przyjmowanie dzieci oraz zarządzanie kolejkami. W zatwierdzonej przez Radę decyzji placówki działające w rejonie wileńskim zostały podzielone ze względu na terytorium. Podczas rejestracji do placówki edukacyjnej pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy, których zadeklarowane miejsce zamieszkania znajduje się w tej samej gminie co wybrana placówka edukacyjna.

  Elektroniczna rejestracja do przedszkoli oraz grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w szkołach, podlegających Samorządowi Rejonu Wileńskiego, działa od 1 września tego roku. Aby zarejestrować dziecko do placówki oświatowej rejonu wileńskiego, można to zrobić na stronie internetowej www.vrsa.lt, klikając link Priėmimas į darželius (Przyjmowanie do przedszkoli). W razie pytań należy się kontaktować z Giedrė Vaičiūnienė, głównym specjalistą Wydziału Oświaty, nr tel . + 370 (5) 240 1243, e-mail giedre.vaiciuniene@vrsa.lt.


  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...