Więcej

  28 listopada — Dzień Pamięci o Wielkim Głodzie

  Czytaj również...

  W dniu 28 listopada obchodzony jest Dzień Pamięci o Wielkim Głodzie. Trwający od wiosny 1932 roku do jesieni 1933 roku, „Hołodomor” był wywołany celowo przez władze Związku Sowieckiego z Józefem Stalinem na czele.

  Poprzez radykalne podniesienie kontyngentów żywności, jaką miała dostarczać ludność wiejska zamieszkująca tereny Ukrainy, a także wysłanie na te tereny specjalnych uddziałów, konfiskujących żywność u chłopów.

  Dokładna liczba ofiar nie jest znana, ze względu na to, iż spis powszechny w 1937 roku został przez władze sowieckie sfałszowany. Liczbę ofiar szacuje się, według różnych danych, na 3 do 10 milionów osób, z czego przeważającą większość stanowili Ukraińcy, ale znalazło się wśród nich także kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Wyludnione tereny dzisiejszej wschodniej i centralnej Ukrainy oraz Kubania zostały na skutek Wielkiego Głodu zrusyfikowane.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Polski prawnik Rafał Łemkin, twórca definicji ludobójstwa, na podstawie której sądzono przywódców nazistowskich Niemiec w procesie norymberskim, podawał Wielki Głód jako klasyczny przykład zbrodni ludobójstwa.

  Czytaj więcej:

  Wielki Głód — to też sprawa polska

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...