28 listopada — Dzień Pamięci o Wielkim Głodzie

W dniu 28 listopada obchodzony jest Dzień Pamięci o Wielkim Głodzie. Trwający od wiosny 1932 roku do jesieni 1933 roku, „Hołodomor” był wywołany celowo przez władze Związku Sowieckiego z Józefem Stalinem na czele.

Poprzez radykalne podniesienie kontyngentów żywności, jaką miała dostarczać ludność wiejska zamieszkująca tereny Ukrainy, a także wysłanie na te tereny specjalnych uddziałów, konfiskujących żywność u chłopów.

Dokładna liczba ofiar nie jest znana, ze względu na to, iż spis powszechny w 1937 roku został przez władze sowieckie sfałszowany. Liczbę ofiar szacuje się, według różnych danych, na 3 do 10 milionów osób, z czego przeważającą większość stanowili Ukraińcy, ale znalazło się wśród nich także kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Wyludnione tereny dzisiejszej wschodniej i centralnej Ukrainy oraz Kubania zostały na skutek Wielkiego Głodu zrusyfikowane.

Polski prawnik Rafał Łemkin, twórca definicji ludobójstwa, na podstawie której sądzono przywódców nazistowskich Niemiec w procesie norymberskim, podawał Wielki Głód jako klasyczny przykład zbrodni ludobójstwa.

Czytaj więcej:

Wielki Głód — to też sprawa polska