Więcej

  Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Czytaj również...

  Nauczanie w szkole w Rostynianach odbywa się w języku polskim i litewskim
  | Fot. Pixabay

  Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

  W szkole:

  • Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8 do 16).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  • Zapewniony jest bezpłatny dowóz dzieci szkolnym busem.

  • Pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy.

  • Wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, innowacyjne pomoce metodyczne.

  • Zdrowy i ciepły posiłek w szkolnej stołówce.

  • Zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów.

  • Kółko informatyczne.

  • Bezpieczne środowisko.

  • Plac zabaw i boisko sportowe.

  • Piękny krajobraz, warunki do zajęć ogrodniczych.

  Kontakt tel. (8 5) 249 02 37, 865 945 401, e-mail pm@suderve.vilniausr.lm.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...