Więcej

  Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Czytaj również...

  Nauczanie w szkole w Rostynianach odbywa się w języku polskim i litewskim
  | Fot. Pixabay

  Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

  W szkole:

  • Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8 do 16).

  • Zapewniony jest bezpłatny dowóz dzieci szkolnym busem.

  • Pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy.

  • Wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, innowacyjne pomoce metodyczne.

  • Zdrowy i ciepły posiłek w szkolnej stołówce.

  • Zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów.

  • Kółko informatyczne.

  • Bezpieczne środowisko.

  • Plac zabaw i boisko sportowe.

  • Piękny krajobraz, warunki do zajęć ogrodniczych.

  Kontakt tel. (8 5) 249 02 37, 865 945 401, e-mail pm@suderve.vilniausr.lm.lt

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...