Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczanie w szkole w Rostynianach odbywa się w języku polskim i litewskim
| Fot. Pixabay

Dział nauczania początkowego w Rostynianach Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego przyjmuje uczniów klas 1–4, mających specjalne potrzeby edukacyjne z powodu niepełnosprawności intelektualnej i różnych zaburzeń rozwojowych.

W szkole:

• Nauczanie odbywa się w języku polskim i litewskim (od godz. 8 do 16).

• Zapewniony jest bezpłatny dowóz dzieci szkolnym busem.

• Pomoc psychologa, pedagoga socjalnego, logopedy.

• Wyposażony pokój sensoryczny i sensomotoryczny, innowacyjne pomoce metodyczne.

• Zdrowy i ciepły posiłek w szkolnej stołówce.

• Zajęcia edukacyjne, wycieczki, praca metodą projektów.

• Kółko informatyczne.

• Bezpieczne środowisko.

• Plac zabaw i boisko sportowe.

• Piękny krajobraz, warunki do zajęć ogrodniczych.

Kontakt tel. (8 5) 249 02 37, 865 945 401, e-mail pm@suderve.vilniausr.lm.lt