Są już listy poborowych, wezwani do wojska będą szczepieni

W Ministerstwie Ochrony Kraju Republiki Litewskiej utworzono listy poborowych na 2021 rok. Na listach widnieje 38 177 młodzieńców w wieku 18-23 lat, którzy zostali wezwani do służby wojskowej. Poborowi są w dziesiątej kolejce do szczepień, ale ta kolejność może ulec zmianie. Każdy młodzieniec będzie mógł wkrótce sprawdzić, czy nie został powołany do wojska — powołania są losowane przez algorytm.

Poligon wojskowy
Informacje nt. poboru wojskowego można sprawdzić na stronie sauktiniai.karys.lt, wkrótce listy zostaną podane do wiadomości publicznej
| Fot. ELTA, Juozas Vitkus, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

„To jest pierwszy krok przed rozpoczęciem poboru i wszystko to symbolicznie zbiega się z wydarzeniami styczniowymi (13 stycznia — przyp. red.), gdy ochotnicy stanęli w obronie swojego odradzającego się państwa” — powiedział minister obronności Arvydas Anušauskas.

Czytaj więcej: Listy poborowych na 2021 r. będą sporządzone w tym tygodniu

Minsiter wyraził też zadowolenie z faktu, że duża część młodzieńców wybiera służbę własnowolnie.

„Duża część poborowych to ochotnicy. Decyzja młodych ludzi o zostaniu ochotnikiem, byciu na liście poborowych, nie unikać obowiązku konstytucyjnego jest wyjątkowo ważna” — podkreślił minister Anušauskas.

Służbę w tym roku rozpocznie ok. 3,8 tys. młodzieńców. Jeszcze do utworzenia listy do służby zgłosiło się 200 osób.

Pierwsi poborowi rozpoczną służbę w kwietniu, ostatni w listopadzie.

Przewodniczący służby Arūnas Balčiūnas twierdzi, że coraz więcej dziewczyn interesuje się wojskowością.

„Dziewczyny naprawdę nie drzemią, bardzo ciekawią się wojskiem. Od 2015 roku liczba dziewczyn co roku rośnie” — wyjawił Balčiūnas.

Powołany, zaszczepiony

Minister Anušauskas zasugerował, że zamierza się szczepić poborowych przeciwko koronawirusowi. Podkreślił też, że sytuacja epidemiologiczna w wojsku „poprawia się”.

Minister liczy na szczepionki dla poborowych we wcześniejszym terminie, niż teraz się przewiduje.

„Póki co są w dziesiątej kolejce, to jest dość daleko, jednak wiemy, że sytuacja dostawy szczepionek jak i pandemii może zmieniać się. Może też ta kolejność się zmieni. Tym bardziej, że pierwsi poborowi zostaną wezwani w drugiej połowie kwietnia. Liczymy, że w tym czasie może sytuacja zmienić się” — twierdził Anušauskas.

Ujawnił też, że w następnym tygodniu planowo będą szczepieni wojskowi medycy.

Większy pieniądz

Wg ministerstwa w tym roku wzrosną też wypłaty dla żołnierzy — ochotnicy z dobrą oceną służby będą mogli otrzymać łącznie 3,2 tys. euro, a rodzicom dzieci niepełnosprawnych będzie przyznane dodatkowe 60 euro co miesiąc za każde dziecko.

Listy będą ogłoszone na stronie przeznaczonej dla poborowych: sauktiniai.karys.lt. Do sprawdzenia swojego miejsca na liście poborowych bądź po prostu dla sprawdzenia, czy się zostało wylosowanym, wystarczy dowód osobisty.

Przy każdym nazwisku będzie podany dokładny termin, do kiedy należy skontaktować się z pododdziałem poborowym.

Powołani unikający służby moją zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej bądź administracyjnej.

Powołani nie będą otrzymywali pisemnego powołania do wojska na skrzynkę pocztową.

Na Litwie obowiązkowa służba wojskowa dla części młodych obywateli obowiązuje od 2015 roku, gdy sytuacja geopolityczna po agresji Rosji na kraj sąsiedzki stała się napięta i należało zrewidować dotychczasowe działania na rzecz obronności.

Ze służby zwolnieni są niepełnosprawni, studenci oraz pracownicy o wyjątkowo rzadkich i potrzebnych kompetencjach. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie — argumentem przeciwko służbie wojskowej nie może być praca, pracodawca jest zobowiązany zapewnić powrót do pracy po służbie.

Opr. własne


Na podst.: BNS, KAM