Zmiany w warunkach przyznawania ulg w podatku gruntowym na 2021 r.

Samorząd Rejonu Wileńskiego od wielu lat dąży do promowania i wspierania rolnictwa w rejonie. Wielokrotnie uchwalał korzystne dla uprawiających grunty ulgi
| Fot. Pixabay

W celu wsparcia rodzin wielodzietnych od 2021 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego wprowadziła ulgi w podatku gruntowym dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

Od nowego roku świadczenia z budżetu samorządu za grunty do 3 ha na terenach wiejskich zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym wychowującym troje lub więcej dzieci do 18. roku życia lub mającym dzieci w wieku od 18 do 24 lat, które uczą się w szkołach ogólnokształcących, instytucjach szkolenia zawodowego lub na uczelniach wyższych. Podobnie jak dotychczas z opłat za podatek gruntowy za działki do 3 ha na obszarach wiejskich i do 0,25 ha w Niemenczynie będą zwalniane osoby niepełnosprawne (poziom zdolności do pracy 0–40 proc.), właściciele gruntów w wieku emerytalnym oraz nieletni, w których rodzinach na początku okresu rozliczeniowego nie ma osób zdolnych do pracy.

Należy pamiętać, że ulgi nie będą stosowane dla opuszczonych terenów rolnych, zidentyfikowanych za pomocą metod kartograficznych. W celu dalszego ograniczania opuszczonych terenów w rejonie wileńskim w 2021 r. zostaną utrzymane dotychczasowe stawki podatku (3 proc.) za opuszczone grunty rolne.

Rodziny wielodzietne, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, o przyznanie świadczenia powinny się zwrócić do pododdziału terytorialnego Państwowej Inspekcji Podatkowej, ponieważ zwolnienia nie będą stosowane automatycznie.

Ponadto w związku z decyzją sądu o niezgodności z prawem stosowania ulg w podatku gruntowym tylko dla mieszkańców rejonu wileńskiego za lata 2019–2020 zostanie on przeliczony. 18 grudnia ub.r. Rada Samorządu uchwaliła, że z podatku gruntowego od całkowitej powierzchni działek rolnych (za wyjątkiem działek ogrodniczych) w latach 2019–2020 na terenach wiejskich rejonu wileńskiego będą zwalniani wszyscy właściciele gruntów: osoby fizyczne (za 5 ha; w mieście Niemenczyn – za 0,25 ha), niezależnie od deklarowanego miejsca zamieszkania. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę możliwości budżetu, odmówiła świadczenia tej ulgi w 2021 r.

Co więcej, w 2020 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, łagodząc ekonomiczne konsekwencje pandemii covid-19 i kwarantanny, zapewniła podmiotom prawnym 25-procowe ulgi w podatku od gruntów, nieruchomości i dzierżawy gruntów.