Więcej

  Zmiany w warunkach przyznawania ulg w podatku gruntowym na 2021 r.

  Czytaj również...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od wielu lat dąży do promowania i wspierania rolnictwa w rejonie. Wielokrotnie uchwalał korzystne dla uprawiających grunty ulgi
  | Fot. Pixabay

  W celu wsparcia rodzin wielodzietnych od 2021 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego wprowadziła ulgi w podatku gruntowym dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci.

  Od nowego roku świadczenia z budżetu samorządu za grunty do 3 ha na terenach wiejskich zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym wychowującym troje lub więcej dzieci do 18. roku życia lub mającym dzieci w wieku od 18 do 24 lat, które uczą się w szkołach ogólnokształcących, instytucjach szkolenia zawodowego lub na uczelniach wyższych. Podobnie jak dotychczas z opłat za podatek gruntowy za działki do 3 ha na obszarach wiejskich i do 0,25 ha w Niemenczynie będą zwalniane osoby niepełnosprawne (poziom zdolności do pracy 0–40 proc.), właściciele gruntów w wieku emerytalnym oraz nieletni, w których rodzinach na początku okresu rozliczeniowego nie ma osób zdolnych do pracy.

  Należy pamiętać, że ulgi nie będą stosowane dla opuszczonych terenów rolnych, zidentyfikowanych za pomocą metod kartograficznych. W celu dalszego ograniczania opuszczonych terenów w rejonie wileńskim w 2021 r. zostaną utrzymane dotychczasowe stawki podatku (3 proc.) za opuszczone grunty rolne.

  Rodziny wielodzietne, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, o przyznanie świadczenia powinny się zwrócić do pododdziału terytorialnego Państwowej Inspekcji Podatkowej, ponieważ zwolnienia nie będą stosowane automatycznie.

  Ponadto w związku z decyzją sądu o niezgodności z prawem stosowania ulg w podatku gruntowym tylko dla mieszkańców rejonu wileńskiego za lata 2019–2020 zostanie on przeliczony. 18 grudnia ub.r. Rada Samorządu uchwaliła, że z podatku gruntowego od całkowitej powierzchni działek rolnych (za wyjątkiem działek ogrodniczych) w latach 2019–2020 na terenach wiejskich rejonu wileńskiego będą zwalniani wszyscy właściciele gruntów: osoby fizyczne (za 5 ha; w mieście Niemenczyn – za 0,25 ha), niezależnie od deklarowanego miejsca zamieszkania. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę możliwości budżetu, odmówiła świadczenia tej ulgi w 2021 r.

  Co więcej, w 2020 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, łagodząc ekonomiczne konsekwencje pandemii covid-19 i kwarantanny, zapewniła podmiotom prawnym 25-procowe ulgi w podatku od gruntów, nieruchomości i dzierżawy gruntów.


  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...