Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego – podziękowanie od mieszkańców

| Fot. FREEPIK.COM

Wysiłki Samorządu Rejonu Wileńskiego, mające na celu umożliwienie mieszkańcom podłączenia się do scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, nie pozostały niezauważone. Do Samorządu dotarło podziękowanie od mieszkańców ul. Mėtų we wsi Mariampol za doprowadzenie wody.

„Serdecznie dziękujemy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, pracownikom gminy Mariampol i ZSA »Nemežio komunalininkas« za urządzenie wodociągu na ul. Mėtų we wsi Mariampol w gminie Mariampol. Dziękujemy za Waszą pracę w tym trudnym czasie, za troskę o dobro mieszkańców, za wsłuchanie się w prośby i potrzeby mieszkańców. Życzymy powodzenia i wielu treściwych prac” – czytamy w liście z podziękowaniami dla Samorządu.

Na zaprojektowanie i instalację wodociągu na ul. Mėtų we wsi Mariampol w gminie Mariampol Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył 31 330 euro. Pod koniec 2020 r. położono 320 m sieci wodociągowej i zapewniono możliwość podłączenia i korzystania z wody spełniającej wymogi bezpieczeństwa i jakości sześciu gospodarstwom domowym.

W 2020 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył też niemało środków na rozwój i przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na innych osiedlach.

Ponad 80 tys. euro przeznaczono na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Naujoji we wsi Kowalczuki, gdzie położono 456 m wodociągów i 519 m sieci kanalizacyjnych, dzięki czemu do scentralizowanych sieci może się podłączyć dziewięć gospodarstw domowych.

Poważne prace prowadzono także przy ul. Jaunimo w tej wsi. Samorząd przeznaczył 74 591 euro na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ułożono tu 370 m sieci wodociągowej i 370 m sieci kanalizacyjnej. Dostęp do scentralizowanych sieci zapewniono ośmiu gospodarstwom domowym. Po przydzieleniu przez Samorząd 60 990 euro rekonstrukcja sieci wodociągowej została wykonana też na ulicach Sodų i Margių we wsi Kowalczuki. Tu zrekonstruowano sieć wodociągową o długości 980 m i przełączono dotychczasowych użytkowników.

Mer, dyrektor administracji i specjaliści Samorządu Rejonu Wileńskiego są bardzo zadowoleni, że prace są zauważane i doceniane. Każde słowo podziękowania inspiruje i motywuje do pracy na rzecz rejonu. Jesteśmy też wdzięczni mieszkańcom rejonu za życzliwość i poczucie wspólności.