Unia Europejska będzie miała nowe instrumenty do ochrony handlu

Weszły w życie nowe zasady umożliwiające skuteczne egzekwowanie przepisów handlowych. Uzupełnią one dotychczasowy wachlarz narzędzi służących ochronie interesów wspólnoty. Unia będzie mogła chronić przedsiębiorców nawet w przypadku blokady procedur odwoławczych.

Czytaj więcej: Plany na 2021 rok: Unia Europejska na czele starań o odbudowę

Ursula von der Leyen stoi i uśmiecha się wymachując rękoma.
Nowe przepisy przygotowano zgodnie z wytycznymi przewodniczącej Ursuli von der Leyen
| Fot. EPA-ELTA

„Unia Europejska musi być w stanie bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi” — powiedział komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

Za sprawą aktualizacji unijnego rozporządzenia o przepisach handlowych, zwiększyła się liczba sytuacji, w których unia może podjąć działania.

Egzekwowanie unijnych przepisów handlowych będzie przebiegało sprawniej dzięki wprowadzonym zmianom:

  • możliwość działania w celu ochrony swoich interesów handlowych zarówno na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), jak i innych umowach międzynarodowych
  • w ramach polityki handlowej ochronie będą podlegały także prawa własności intelektualnej

W ochronie otwartego rynku

„Nowe przepisy pomogą nam chronić unię przed próbami wykorzystania naszego otwartego rynku. Będziemy przy tym dążyć do osiągnięcia naszego nadrzędnego celu, jakim jest zreformowany i dobrze funkcjonujący wielostronny zbiór przepisów, którego centralnym elementem będzie skuteczny system rozstrzygania sporów. Do tego czasu nie możemy jednak pozostać bezbronni. Wprowadzone środki pozwolą nam reagować stanowczo i asertywnie” — wyjaśnił Dombrovskis.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącej Ursuli von der Leyen, komisja wzmacnia dostępne instrumenty, aby skupić się na przestrzeganiu i egzekwowaniu unijnych umów handlowych.

Szczególnie ważne jest to w okresie pandemii, gdy producenci szczepionek nie zawsze wywiązują się z wcześniej deklarowanych liczb dostępnych preparatów. Teraz Unia Europejska będzie miała więcej narzędzi.

Czytaj więcej: Umowa gospodarczo-handlowa CETA: róg obfitości czy puszka Pandory?

Kontekst nadużyć

Wniosek w sprawie zmiany przepisów handlowych to reakcja na blokadę działań Organu Apelacyjnego WTO. Dotychczasowe rozporządzenie wymagało przejścia przez wszystkie etapy procedury w ramach WTO, łącznie z odwołaniem.

Brak funkcjonującego Organu Apelacyjnego WTO umożliwiało członkom tej organizacji uchylanie się od zobowiązań poprzez odwoływanie się do martwego organu. Blokowało to cały proces. Teraz Unia Europejska będzie mogła mieć gdzieś nieistniejące organy WTO.

Przeciwdziałanie środkom przymusu

W ramach porozumienia komisja zobowiązała się do szybkiego stworzenia unijnego mechanizmu przeciwdziałania środkom przymusu. Komisja chce przyjąć wniosek w sprawie mechanizmu przeciwdziałania środkom przymusu najpóźniej do końca 2021 r.

Mechanizm ten jest również uwzględniony w programie prac Komisji Europejskiej na 2021 r.

Dodatkowe kroki

Komisja Europejska prócz wdrożenia nowych mechanizmów, poczyniła inne kroki na rzecz ochrony unijnego handlu:

  • mianowanie głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych;
  • utworzenie nowej dyrekcji w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, która będzie odpowiadać za egzekwowanie prawa, dostęp do rynku małych i średnich przedsiębiorstwa
  • ustanowienie w ramach Access2Markets pojedynczego punktu kontaktowego, którego zadaniem jest rozpatrywanie skarg wnoszonych przez zainteresowane strony i przedsiębiorstwa dotyczących barier w handlu na rynkach zagranicznych

Na podst.: KE, własne