Więcej

  Unia Europejska będzie miała nowe instrumenty do ochrony handlu

  Czytaj również...

  Weszły w życie nowe zasady umożliwiające skuteczne egzekwowanie przepisów handlowych. Uzupełnią one dotychczasowy wachlarz narzędzi służących ochronie interesów wspólnoty. Unia będzie mogła chronić przedsiębiorców nawet w przypadku blokady procedur odwoławczych.

  Czytaj więcej: Plany na 2021 rok: Unia Europejska na czele starań o odbudowę

  Ursula von der Leyen stoi i uśmiecha się wymachując rękoma.
  Nowe przepisy przygotowano zgodnie z wytycznymi przewodniczącej Ursuli von der Leyen
  | Fot. EPA-ELTA

  „Unia Europejska musi być w stanie bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi” — powiedział komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

  Za sprawą aktualizacji unijnego rozporządzenia o przepisach handlowych, zwiększyła się liczba sytuacji, w których unia może podjąć działania.

  Egzekwowanie unijnych przepisów handlowych będzie przebiegało sprawniej dzięki wprowadzonym zmianom:

  • możliwość działania w celu ochrony swoich interesów handlowych zarówno na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), jak i innych umowach międzynarodowych
  • w ramach polityki handlowej ochronie będą podlegały także prawa własności intelektualnej

  W ochronie otwartego rynku

  „Nowe przepisy pomogą nam chronić unię przed próbami wykorzystania naszego otwartego rynku. Będziemy przy tym dążyć do osiągnięcia naszego nadrzędnego celu, jakim jest zreformowany i dobrze funkcjonujący wielostronny zbiór przepisów, którego centralnym elementem będzie skuteczny system rozstrzygania sporów. Do tego czasu nie możemy jednak pozostać bezbronni. Wprowadzone środki pozwolą nam reagować stanowczo i asertywnie” — wyjaśnił Dombrovskis.

  Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącej Ursuli von der Leyen, komisja wzmacnia dostępne instrumenty, aby skupić się na przestrzeganiu i egzekwowaniu unijnych umów handlowych.

  Szczególnie ważne jest to w okresie pandemii, gdy producenci szczepionek nie zawsze wywiązują się z wcześniej deklarowanych liczb dostępnych preparatów. Teraz Unia Europejska będzie miała więcej narzędzi.

  Czytaj więcej: Umowa gospodarczo-handlowa CETA: róg obfitości czy puszka Pandory?

  Kontekst nadużyć

  Wniosek w sprawie zmiany przepisów handlowych to reakcja na blokadę działań Organu Apelacyjnego WTO. Dotychczasowe rozporządzenie wymagało przejścia przez wszystkie etapy procedury w ramach WTO, łącznie z odwołaniem.

  Brak funkcjonującego Organu Apelacyjnego WTO umożliwiało członkom tej organizacji uchylanie się od zobowiązań poprzez odwoływanie się do martwego organu. Blokowało to cały proces. Teraz Unia Europejska będzie mogła mieć gdzieś nieistniejące organy WTO.

  Przeciwdziałanie środkom przymusu

  W ramach porozumienia komisja zobowiązała się do szybkiego stworzenia unijnego mechanizmu przeciwdziałania środkom przymusu. Komisja chce przyjąć wniosek w sprawie mechanizmu przeciwdziałania środkom przymusu najpóźniej do końca 2021 r.

  Mechanizm ten jest również uwzględniony w programie prac Komisji Europejskiej na 2021 r.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Dodatkowe kroki

  Komisja Europejska prócz wdrożenia nowych mechanizmów, poczyniła inne kroki na rzecz ochrony unijnego handlu:

  • mianowanie głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych;
  • utworzenie nowej dyrekcji w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, która będzie odpowiadać za egzekwowanie prawa, dostęp do rynku małych i średnich przedsiębiorstwa
  • ustanowienie w ramach Access2Markets pojedynczego punktu kontaktowego, którego zadaniem jest rozpatrywanie skarg wnoszonych przez zainteresowane strony i przedsiębiorstwa dotyczących barier w handlu na rynkach zagranicznych

  Na podst.: KE, własne

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...

  Przedsiębiorcy Polacy z Litwy z misją w Poznaniu [Z GALERIĄ]

  Celem tego wyjazdu było poznanie nowoczesnych metod optymalizacji i cyfryzacji procesów biznesowych, a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Do ekipy przedsiębiorców FPPK dołączyły także zaprzyjaźnione polskie firmy z Litwy. To esencja misji „Korony” — integracja środowiska biznesowego polskiego pochodzenia...

  Każdy może rzucić palenie — ważne jest, aby szukać pomocy

  Ludzie są tak stworzeni, że ciągle szukają sposobów na uspokojenie się, zrelaksowanie i zrobienie sobie przerwy. Dla niektórych jest to aktywność fizyczna i muzyka, dla innych palenie. Jednak współczesny świat jest pełen działań i praktyk, które mogą pomóc ci...