Oświadczenie Macierzy Szkolnej w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wystosowała oświadczenie w związku z aresztowaniami Polaków na Białorusi. Publikujemy pełną treść oświadczenia, które zostało zamieszczone na profilu Macierzy Szkolnej na Facebooku.


Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ potępia działania władz w Mińsku wymierzone w społeczność Polaków na Białorusi. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami międzynarodowymi, każda mniejszość narodowa ma prawo do ochrony i kultywowania swojej tożsamości, języka ojczystego, kultury oraz tradycji.

Ataki na polskie szkoły i nauczycieli, działalność Związku Polaków na Białorusi i jego kierownictwo, zasługują na szczególne potępienie. Solidaryzując się z naszymi Rodakami na Białorusi, apelujemy o zaprzestanie szykanowania Polaków w tym kraju!


Na podst.: Macierz Szkolna