Dziś Dzień Wspólnot Narodowych. Šimonytė spotkała się z przedstawicielami społeczności

W Dniu Wspólnot Narodowych, minister Litwy Ingrida Šimonytė o 11:00 spotkała się w trybie zdalnym z przedstawicielami wspólnot narodowych. W spotkaniu uczestniczył minister kultury Simonas Kairys, dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych mniejszości narodowych. Dzień ten został uchwalony przez Sejm Litwy w 2013 roku jako rozszerzenie idei UNESCO Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej.

| Fot. Departament Mniejszości

To ósmy raz, gdy ten dzień jest obchodzony na Litwie — ustanowiony przez Sejm Litwy w 2013 roku jako kontynuacja idei Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej przyjętego przez UNESCO w 2002 roku również przypadającego na dzień 21 marca. W tym roku jednak, ze względu na pandemię, wspólnoty narodowe otrzymały życzenia drogą elektroniczną.

Mniejszości narodowe stanowią na Litwie znaczącą część społeczeństwa. Przyczynili się również do odzyskania przez Litwę niepodległości i w momentach przełomowych opowiedzieli się za wolnością. Mniejszości narodowe są trwale wpisane w historię Litwy — przelewali w jej imieniu krew, bronili jej imienia, budowali jej tożsamość. W związku z tym są też integralną częścią tożsamości kraju.

Czytaj więcej: Tamašunienė: Ustawa o mniejszościach była i nie przyniosła negatywnych skutków

16 proc. kraju

Według Powszechnego Spisu Ludności z 2011 r. mniejszości narodowe stanowią ok. 16 proc. z nieco ponad 3 mln osób zamiejszujących Litwę.

Największymi mniejszościami są Polacy (6,6 proc.) oraz Rosjanie (5,8 proc.).


Na podst.: własne