Rok Norwida. Finał konkursu „Kuriera Wileńskiego” i premiera Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W niedzielę 23 maja nastąpił finał konkursu norwidowskiego, który „Kurier Wileński” zorganizował we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” w związku z 200. rocznicą urodzin poety. Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się w wyjątkowych okolicznościach – w rocznicę śmierci wieszcza – i poprzedziło premierę spektaklu „Szkice o Polsce”, opartego na twórczości Norwida.

W roku tej wielkiej rocznicy nasza redakcja ogłosiła konkurs norwidowski, który rozpoczął się jeszcze w warunkach ścisłej kwarantanny. Nie wiedzieliśmy wówczas, jak będzie wyglądał jego finał oraz czy nasi czytelnicy będą chcieli brać w nim udział. Dziś mogę z wielką satysfakcją powiedzieć, że nasi czytelnicy nadesłali do redakcji 17 prac stojących na bardzo wysokim poziomie, co oczywiście było wyzwaniem dla komisji konkursowej. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tak wyjątkowych okolicznościach, w dniu premiery poświęconej Norwidowi, by uhonorować wysiłek uczestników konkursu – powiedział w czasie wręczania nagród Robert Mickiewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, komplety książek związanych z Rokiem Cypriana Kamila Norwida i pamiątkowe kubki, a zwycięzcy, w zależności od miejsc zajętych w konkursie – czytniki e-booków ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” lub upominki przekazane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Prace nie tylko z Wileńszczyzny

Konkurs trwał przez miesiąc – prace można było nadsyłać od 17 kwietnia do 15 maja. Odpowiedzi na przedstawione pytania przesłało 17 osób. Autorami większości z nich byli uczniowie wileńskich szkół: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, z którego nadesłano sześć prac, Wileńskiej Szkoły na Lipówce, reprezentowanej w konkursie przez dwoje uczniów, oraz Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, z którego redakcja otrzymała jedną, ale za to najwyżej ocenioną pracę konkursową. Jak zaznaczyła komisja, praca Natalii Rutkowskiej była obszerna, ciekawa i bardzo staranna. Uczennica „Kraszewskiego” napisała prawdziwy traktat, opatrzony licznymi cytatami i ilustracjami, zasługując tym samym na nagrodę główną.

Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Na uwagę zasłużyła na pewno praca Bożeny Sergiewicz, studentki Uniwersytetu Wileńskiego, która miała już okazję debiutować na łamach „Kuriera Wileńskiego” jako autorka wywiadu. W konkursie nie zawiedli również przedstawiciele nieco starszego pokolenia, stali czytelnicy „Kuriera Wileńskiego”. W ich pracach pojawiły się nawet wątki osobiste, wskazujące na miejsce Norwida w ich życiu i zamiłowaniach.

Warto zauważyć, że konkurs wzbudził zainteresowanie również poza Litwą. Jedna praca została nadesłana z Polski, inna – z Baku w Azerbejdżanie, dwie przyszły z polskich organizacji na Ukrainie.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

– Tak naprawdę Cyprian Kamil Norwid nie był przeze mnie zbyt dobrze poznany. Dlatego zdecydowałam się na wzięcie udziału w konkursie poświęconym życiu i twórczości tego polskiego poety. To była dla mnie okazja, by pogłębić swoją wiedzę na temat Norwida, który, jak się okazało, był niezrozumiany i niedoceniany za życia, a przecież był tak wszechstronnie utalentowanym twórcą. Szukając odpowiedzi na podane przez redakcję pytania, poznałam poetę głębiej, a wynikiem tego było zdobycie I miejsca, z czego się niezmiernie cieszę – powiedziała po uroczystości Bożena Sergiewicz.

„Szkice o Polsce” – premiera warta uwagi

Po wręczeniu nagród uczestnicy konkursu wraz z licznie zgromadzoną widownią wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu – premierze „Szkiców o Polsce”. Spektakl, do którego scenariusz napisał Sławomir Gaudyn, wyreżyserowała Lila Kiejzik.

– Muszę przyznać, że podchodziłam do tej premiery z wielkimi emocjami. Pracowaliśmy w niełatwym czasie pandemii, właściwie do końca trudno nam było robić konkretne plany. Dziś jestem jednak bardzo szczęśliwa, bo udało nam się przekazać widowni to, co tak bardzo poruszyło nas w Norwidzie. Cieszę się, że dotarliśmy do młodego pokolenia, które bardzo pozytywnie reagowało to, co dzieje się na scenie, i mam nadzieję, że przyczynimy się do popularyzacji twórczości tego poety na Litwie – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” tuż po premierze reżyserka.

Spektakl łączył w sobie dobrze znane wiersze i znacznie mniej popularną prozę Norwida, które recytował Artur Dowgiało, tegoroczny maturzysta Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ze znacznie bardziej współczesnymi piosenkami Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Agnieszki Rawdo. Tłem dla słów padających ze sceny były rysunki Norwida oraz muzyka Fryderyka Chopina.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Norwid jeszcze w tym roku powróci

W 2021 r., który Sejm oraz Senat RP ogłosiły Polonijnym Rokiem Cypriana Kamila Norwida, twórczość i osoba wieszcza zapewne jeszcze nie raz będą przypominane. Kolejne inicjatywy zapowiada już Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– Pragniemy zmobilizować polskie szkoły i organizacje na całym świecie do przypominania naszym rodakom o tym wybitnym artyście. Projekt Polonijny Rok Norwida ma przede wszystkim inicjować oddolne działania, które będziemy wspierać. Organizatorom tych wydarzeń fundacja przekazuje materiały promocyjne i publikacje poświęcone artyście, mają one uzupełniać lokalne działania związane z upamiętnieniem ostatniego z najważniejszych polskich poetów romantycznych. Mamy nadzieję, że otwarte po epidemii polskie szkoły i instytucje na mniejszą lub większą skalę będą organizować wydarzenia norwidowskie. Konkursy ogłoszone przez „Kurier Wileński” na Litwie oraz „Głos” w Czechach są doskonałymi przykładami takich działań – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Dodajmy, że obecnie fundacja wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP planują przygotowanie kolejnego konkursu na temat Norwida, skierowanego do młodzieży żyjącej w krajach, w których działają polskie placówki edukacyjne. Zgodnie z zamierzeniami będzie mu patronował prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który po zapoznaniu się z dotychczas przeprowadzonymi konkursami zasugerował zaproszenie do udziału młodzieży polskiej z całego świata.

Jak zapowiedział prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, możemy się spodziewać premiery „Szkiców o Polsce” w wykonaniu Polskiego Teatru „Studio” na deskach którejś ze scen w Polsce. – Sztuka została bardzo dobrze przyjęta przez wileńską widownię i już urasta do rangi jednego z ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez zespół Lili Kiejzik i Sławomira Gaudyna – podkreślił prezes Falkowski.

W najbliższym czasie będzie także realizowany projekt „Norwidowisko”, który wpłynął do fundacji w ramach konkursu mającego na celu wspieranie niewielkich projektów realizowanych przez Polaków za granicą, bezpośrednio związany ze spektaklem. – Ta wsparta przez KPRM inicjatywa Polskiego Teatru „Studio” może być wzorem dla innych polskich organizacji realizowanych projekty w ramach Polonijnego Roku Norwida – zauważył prezes fundacji.

Wyniki konkursu norwidowskiego „Kuriera Wileńskiego”

Grand Prix dla Natalii Rutkowskiej z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie.
Miejsce pierwsze dla Bożeny Sergiewicz.
Dwa drugie miejsca – dla Tadeusza Songina z Solecznik oraz Edwarda Mackiewicza ze Świętnik w rej. trockim.

Trzy trzecie miejsca dla uczniów:

Kamili Manuzowej z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
Gabriela Szuszkiewicza z Szkoły Wileńskiej na Lipówce.
Velvet Marii Wilczyńskiej z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.

Wyróżnienia:

1. Ayla Agayeva, Baku, Azerbejdżan.
2. Pelagia Jaśkiewicz, wieś Czerany, rej. Święciański.
3. Agata Klimowicz, Wileńska Szkoła na Lipówce.
4. Joanna Marcinkiewicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
5. Jolanta Pawlukowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
6. Gabriela Sabina, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
7. Krystyna Sztabława, uczennica Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy parafii św. Marcina w Siemianówce, woj. lwowskie, Ukraina.
8. Beata Odwald, Polska.
9. Łukasz Urbanowicz, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
10. Maryna Wojnowa, prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, Ukraina.


Fot. Marian Paluszkiewicz


Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 22(63) 29/05/-04/06/2021