„Państwo, które pozbawia swoje dzieci przyszłości, nie ma przyszłości”. List ministrów UE

W dniu 1 czerwca jedenastu ministrów spraw zagranicznych i ministrów spraw młodzieży Unii Europejskiej (UE) skierowało pismo do wysokiego przedstawiciela UE spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Josepa Borrella, oraz europejskich komisarzy ds. młodzieży. W liście ministrowie wezwali do podjęcia działań na rzecz ochrony praw nieletnich więźniów politycznych na Białorusi oraz zapewnienia uwolnienia uwięzionych i zatrzymanych nieletnich.

| Fot. ELTA, Marius Morkevičius

„Reżim Alaksandra Łukaszenki wykorzystuje dzieci i nieletnich jako środek presji na rodziców uczestniczących w pokojowych protestach przeciwko reżimowi, ale ci sami nieletni często stają się celem represji. Państwo, które pozbawia swoje dzieci swojej przyszłości, nie ma przyszłości” — napisali ministrowie 11 państw członkowskich UE w liście zainicjowanym przez Litwę.

List w imieniu Litwy podpisali minister spraw zagranicznych oraz minister opieki socjalnej i pracy, Gabrielius Landsbergis i Monika Navickienė.

W liście podkreślono, że liczba więźniów politycznych na Białorusi osiągnęła niespotykany dotąd poziom ponad 400 osób — z czego aż 7 to nieletni.

Siarhiej Hatskevich, 17 lat, został skazany na 3 lata więzienia w kolonii młodzieżowej;
Dzmitry Khars, 17 lat, skazany na 1 miesiąc więzienia;
Dzianis Khazei, 17 lat, został skazany na 3 lata więzienia w kolonii młodzieżowej;
Eduard Kudyniuk, lat 17, został skazany na 3 lata więzienia w kolonii młodzieżowej;
David Zbaranski, lat 17, został zatrzymany i przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym;
Nikita Zolotarev, 17 lat, aresztowany 11 sierpnia 2020 r., wtedy miał 16 lat, mimo ciężkiej choroby, skazany na 5 lat więzienia w kolonii młodzieżowej;
Vital Prokharau, od niedawna 18-latek, a aresztowany w wieku siedemnastu lat — 8 lutego 2021 r. i skazany na 2 lata więzienia w kolonii młodzieżowej.

Czytaj więcej: Delegacja PE ds. relacji z Białorusią chce sankcji. „Łukaszenko dotychczas sprawdzał, jak daleko może się posunąć”

Nie wytrzymał presji

List wskazuje również, że osiemnastoletni Dmitrij Stachowski popełnił samobójstwo w zeszłym tygodniu, nie będąc w stanie znieść presji organów ścigania, aby wziąć udział w pokojowych demonstracjach. Został oskarżony w wieku siedemnastu lat.

Zdaniem ministrów zostaje współczuć, że ​​prawo każdego dziecka do dorastania w bezpiecznym środowisku nie jest na Białorusi zagwarantowane. Ministrowie UE wzywają Wysokiego Przedstawiciela UE i Komisję Europejską do podjęcia działań na rzecz ochrony praw zatrzymanych i uwięzionych nieletnich na Białorusi. Także do zacieśnienia współpracy z UNICEF, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami międzynarodowymi oraz do pracy na rzecz uwolnienia zatrzymanych nieletnich.

List podpisali ministrowie Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Luksemburga, Rumunii, Słowenii i Litwy.


Na podst.: URM