Więcej

  Rząd rozważy opinię ministerstwa o pisowni nazwisk. „»Q«, »x« i »w« nie rozwiążą problemu”

  Czytaj również...

  Dzisiaj Rząd Republiki Litewskiej rozpatrzy opinię Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie oryginalnej pisowni nazwisk w dokumentach osobistych alfabetem łacińskim. Jest to jeden z postulatów polskiej mniejszości narodowej na Litwie podnoszony od lat. W ubiegłym roku Sejm odrzucił projekt ustawy zezwalający na pisownię „q”, „x” i „w” w dokumentach. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa takie rozwiązanie za niewystarczające — polskie nazwiska ze znakami diakrytycznymi (np. „ą”, „ć” czy „ł”) wciąż nie miałyby miejsca bytu.

  | Fot. ELTA, Marius Morkevičius

  Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje dopuszczenie liter „q”, „x” i „w” na stronie głównej paszportu dla osób pozostających w związku małżeńskim z cudzoziemcem oraz dla przedstawicieli mniejszości narodowych.

  Rząd rozważy opinię w sprawie projektów ustaw zarejestrowanych w poprzedniej kadencji. Jeden z nich proponuje pisownię nazwisk w nielitewskich znakach na stronie głównej paszportu, drugi projekt — na drugiej stronie paszportu.

  Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje odrzucić projekt zakładający pisownię na drugiej stronie i przyjąć dopuszczający oryginalne nazwiska na stronie głównej dokumentu.

  Już taka pisownia funkcjonuje

  Minister Sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska zauważa, że ​​obecnie w ewidencji ludności jest już zarejestrowanych prawie 400 obywateli Litwy posiadających ważne dokumenty tożsamości z literami „q”, „x” lub „w”.

  Zdaniem minister obowiązujące orzecznictwo dopuszcza również oryginalną pisownię nazwisk. Jednak chcący mieć taki zapis muszą zwrócić się do sądu, a tym samym Litwa „karze swoich obywateli sądami”.

  „W najbliższej przyszłości potrzebne jest rozwiązanie, ponieważ ludzie idą do sądu, a więc w zasadzie obciążamy sądy i karzemy naszych obywateli procesem, czego nie powinno być na Litwie” — powiedziała dla BNS Dobrowolska.

  Opinia ministerstwa proponuje nie zatwierdzać projektu dotyczącego wpisu na drugiej stronie paszportu, gdyż taki wpis „nie miałby mocy prawnej i nie mógłby być oficjalnie wykorzystywany w państwowym życiu publicznym”.

  Czytaj więcej: Ustawa o pisowni nazwisk odrzucona — co dalej?

  „Q”, „x” i „w” nie rozwiążą problemu

  Zgodnie z opinią taka zmiana nie rozwiąże obecnych problemów pisowni nazwisk, nie zagwarantuje prawa do tego samego nazwiska w rodzinie, a obywatele nadal będą borykać się z problemami.

  Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zalegalizowanie oryginalnej pisowni nazwiska na stronie głównej paszportu, ponieważ „nazwisko osobiste jest unikalnym identyfikatorem konkretnej osoby w odniesieniu do życia osobistego i rodzinnego”.

  W opinii stwierdza się, że zmiana nazwiska osoby w dokumentach prawnych innej osoby może nie tylko naruszać prawa człowieka, ale także utrudniać osobie migrację z jednego kraju do drugiego w celach naukowych, zawodowych lub osobistych.

  Wskazuje się również, że oryginalny zapis nazwiska byłby oparty na dokumencie źródłowym, jeśli obywatel lub przodkowie posiadali obywatelstwo innego obcego państwa lub osoba była w związku małżeńskim i przybrała inne nazwisko — „nie są rozwiązywane aktualne problemy mniejszości narodowych”.

  W związku z tym ministerstwo proponuje uzupełnić projekt zapisem, że „na wniosek obywatela Litwy nielitewskiej narodowości imię i nazwisko powinno być zapisane alfabetem łacińskim i zgodnie z zasadami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)”.

  Debaty trwają od lat

  Debata na temat legalizacji oryginalnej pisowni nazwisk w dokumentach toczy się na Litwie od kilkudziesięciu lat, a projekty ustaw kilkakrotnie trafiały do ​​parlamentu, ale zabrakło głosów do ich przyjęcia.

  Niektórzy politycy proponują dopuszczenie stosowania znaków łacińskich na stronie głównej dokumentów osobistych, aby zapewnić prawo do swojego nazwiska. Z kolei inni twierdzą, że podważy to status litewskiego jako języka państwowego i sugerują, że nazwy zapisane alfabetem łacińskim należy pisać tylko na drugiej stronie.

  Do tej pory cudzoziemcy i ich małżonkowie, którzy chcą mieć oryginalne nazwiska w paszportach i dowodach osobistych, muszą każdorazowo bronić tego stanowiska w sądzie, a sądy do tej pory orzekały na ich korzyść.

  Czytaj więcej: Ustawa o pisowni nazwisk przedstawiona w Sejmie Republiki Litewskiej

  Sąd nie odmówił ani razu

  Według Ministerstwa Sprawiedliwości tylko w latach 2019-2021 wydano 149 orzeczeń sądowych, które zobowiązały urzędy stanu cywilnego do umieszczania w aktach stanu cywilnego nazwisk z literami „q”, „x” lub „w”. Nie było orzeczeń sądowych odmawiających nadania nazwisk z wymienionymi literami łacińskimi.

  Według ministerstwa są to zazwyczaj przypadki, gdy jeden z małżonków bądź rodziców dzieci jest cudzoziemcem z nielitewskimi literami w nazwisku. To właśnie małżeństwo z obcokrajowcem lub rodzicielstwo są argumentem dla uzyskania nazwisk o nielitewskiej pisowni, m.in. nazwisko współmałżonka lub jednego z rodziców.


  Na podst.: BNS, TM, własne

  Afisze

  Więcej od autora

  Šimonytė na Forum Bezpieczeństwa w Warszawie. Spotka się z Morawieckim

  Kierownicy rządów wezmą udział w debacie otwierającej wydarzenie „Europa w stanie wojny: wsparcie Europy Środkowo-Wschodniej dla Ukrainy”. Šimonytė weźmie również udział w ceremonii wręczenia Nagrody Rycerza Wolności, podczas której uhonorowany zostaną Ukraińcy. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych europejskich...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o Światowym Dniu Nauczyciela

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina, że „Jutro,...

  O szczecińskich Litwinach

  Leszek Wątróbski: Skąd Litwini wzięli się na Pomorzu Zachodnim? Leszek Wątróbski: Skąd Litwini wzięli się na Pomorzu Zachodnim? Witold Narkiewicz: Muszę zacząć od historii mojego ojca, pierwszego przewodniczącego szczecińskiego Stowarzyszenia Litwinów w Polsce (1996), które do roku 1992 pod nazwą Litewskie...

  Czarny Bór Józefa Mackiewicza cz.2

  Ten atak oddziału wydzielonego z brygady „Szczerbca” na Czarny Bór okazał się jednak całkowicie nieudany. Relacje polskich weteranów i raport niemiecki wskazują na nieudolną próbę zaatakowania w ciemnościach, prosto z marszu, dobrze umocnionego i właściwie strzeżonego Stützpunktu znajdującego się...