Konkurs dla młodzieży z wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami — „Portret Mikołaja Kopernika”

| Graf. organizatorzy

Organizacje i placówki polonijne zapraszają młodzież do wyjątkowego konkursu, w którym wygrać można atrakcyjne nagrody — nawet iPad’a firmy Apple. Konkurs na portret Mikołaja Kopernika skierowany jest do uczniów polskich szkół za granicą. Odbywać się będzie w dniach 21 — 15 lipca 2021 roku podczas wystawy obrazu Jana Matejki pt. „Astronom Kopernik” w The National Galery w Londynie.

Czytaj więcej: Mikołaj Kopernik i Wilno mają ze sobą wiele wspólnego

Jest to pierwsza wystawa polskiego dzieła sztuki w największej i najbardziej prestiżowej galerii w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor The National Galery, dr Gabriele Finaldi napisał: „Kiedy Matejko namalował obraz chciał pokazać dlaczego Kopernik był tak ważną osobą. Pragnął uczcić jego wkład do kultury europejskiej i w zrozumienie naszego miejsca w świecie”.

Gdy dzieci i młodzież będą malowały portret, one również mogą snuć refleksje na temat cudów kosmosu i dlaczego Kopernik nadal jest dla nas tak ważny.

W szerszym kontekście konkurs będzie przyczynkiem do nauki o dziele Kopernika: De revolutionibus orbium coelestium oraz epoce renesansu w Polsce i w Europie.

Organizatorzy:
Fundacja Portretu
Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Polska Macierz Szkolna

Szczegóły dotyczące nadsyłania prac

  • Format A3;
  • Technika wykonania portretu — dowolna (kredki, farby, pastele, kolaż);
  • Obraz musi być podpisany imieniem i nazwiskiem wykonawcy, z podaniem wieku i nazwy szkoły do której uczęszcza;
  • Forma złożenia pracy — online, na adres: kopernik.portret@gmail.com;
  • Temin składania prac do 15 lipca 2021 roku;
  • Ogłoszenie wyników online na stronach internetowych i facebookowych organizatorów dn. 22 sierpnia 2021 roku;
  • Wręczenie nagród i wystawa prac w Ognisku Polskim dn. 12 września 2021 roku o godz. 15:00;

Jury

Lady Marina Windsor, Richard Foster, Barbara Koczmarowska-Hamilton, prof. Maciej Świeszewski.

Nagrody

I miejsce — iPad
II miejsce — hulajnoga elektryczna (electric scooter)
III miejsce — rower
prace wyróżnione — sztalugi z pastelami
oraz wiele wspaniałych nagród niespodzianek

Wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody specjalne od Patronów Honorowych oraz Sponsorów.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie.

Wybrane prace zostaną opublikowane w albumie online oraz zaprezentowane 12 września 2021 roku na wystawie w Ognisku Polskim w Londynie.


Na podst.: organizatorzy