Marcin Zieniewicz kończy czteroletnią kadencję konsula

Marcin Zieniewicz kończy czteroletnią kadencję konsula w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie. Czerwiec był ostatnim miesiącem, w którym Marcin Zieniewicz pełnił funkcję kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „WILEŃSKI TUR WILEŃSKI”
Konsul Marcin Zieniewicz podczas gali plebiscytu „Polak Roku 2018”
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” dziękuje za wieloletnią współpracę i ogromne wsparcie. Jednocześnie życzy Panu Konsulowi, aby dalsza droga była jak najpomyślniejsza, a współpraca z Polakami na Litwie przywoływała tylko najlepsze wspomnienia.