Więcej

  Marcin Zieniewicz kończy czteroletnią kadencję konsula

  Czytaj również...

  Marcin Zieniewicz kończy czteroletnią kadencję konsula w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie. Czerwiec był ostatnim miesiącem, w którym Marcin Zieniewicz pełnił funkcję kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

  Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „WILEŃSKI TUR WILEŃSKI”
  Konsul Marcin Zieniewicz podczas gali plebiscytu „Polak Roku 2018”
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Redakcja „Kuriera Wileńskiego” dziękuje za wieloletnią współpracę i ogromne wsparcie. Jednocześnie życzy Panu Konsulowi, aby dalsza droga była jak najpomyślniejsza, a współpraca z Polakami na Litwie przywoływała tylko najlepsze wspomnienia.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...