Rejon wileński wraca do stacjonarnej obsługi

Od środy, 7 lipca, mieszkańcy znów będą obsługiwani na żywo w siedzibie Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i urzędach gmin. Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania wszystkich wymagań bezpieczeństwa. Klienci w pomieszczeniach administracji będą obsługiwani w holu 1. piętra przy wolnych stolikach lub w miejscach pracy i salach, urządzonych w strefie „Jednego okienka”.

| Fot. VRSA

Klienci Działu Stanu Cywilnego będą obsługiwani w 109. gabinecie. Wszyscy odwiedzający Samorząd Rejonu Wileńskiego muszą mieć maskę na twarzy lub inne środki zakrywające usta i nos. Interesanci bez zakrycia twarzy nie będą obsługiwani. Nie będą obsługiwane również osoby z objawami ostrych infekcji górnych dróg oddechowych, takimi jak gorączka, katar, kaszel, trudności w oddychaniu itp.

Wszyscy interesanci proszeni są o dokonanie pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowych mierników temperatury ciała, zainstalowanych przy wejściu do budynku administracji. Bezdotykowe termometry nie gromadzą ani nie przechowują żadnych danych osobowych (ani odczytów twarzy, ani temperatury ciała).

Można też zdalnie

Usługi dla mieszkańców świadczone są również zdalnie. Mimo, że samorząd wznawia prace w budynku administracyjnym oraz w gminach, usługi nadal mogą być świadczone zdalnie, zapewniając w ten sposób możliwie najmniejszy kontakt pracownikom zarówno z interesantami, jak również z innymi osobami.

  • Informacje ogólne udzielane są telefonicznie: (8 5) 275 1990, (8 5) 275 1961, (8 5) 275 6925.
  • Pisma można przesyłać pocztą elektroniczną: vrsa@vrsa.lt, korzystając z elektronicznego systemu wniosków https://epristatymas.post.lt/ lub wysyłając na adres ul. Rinktinės 50, 09318 Wilno.
  • Usługi można zamówić w sposób elektroniczny poprzez platformę Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt. Lista i opis usług świadczonych przez Samorząd można znaleźć tutaj. Kontakty gmin można znaleźć na stronie www.vrsa.lt > Seniūnijos

Możliwe jest także przesłanie podania lub innej korespondencji do Samorządu fizycznie. Po przybyciu do Samorządu (ul. Rinktinės 50, Wilno) przy 2. wejściu do budynku jest ustawiona przezroczysta urna. Tam na biurku znajdziecie kopertę. Umieszczone w kopercie dokumenty należy wrzucić do urny.

Uwaga: w podaniu obowiązkowo należy podać dane kontaktowe wnioskodawcy. Wszystkie podania są wyjmowane z urny następnego dnia roboczego, są sprawdzane i rejestrowane, a do wnioskodawcy na wskazany we wniosku e-mail lub na numer telefonu jest wysyłany numer rejestracyjny podania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedzający będą mogli również zadzwonić pod numer 1114 z telefonu, który znajduje się w holu przy 2. wejściu.

Czytaj więcej: Samorząd Wilna wznawia usługi stacjonarne. W gmachu dostępne także konsultacje spółek miejskich


Na podst.: Samorządu Rejonu Wileńskiego