Oświadczenie Šimonytė i Morawieckiego. Wezwanie UE do sankcji wobec Białorusi

Premier Litwy Ingrida Šimonytė i premier Polski Mateusz Morawiecki wydali wspólne oświadczenie. Odnoszą się w nim do kryzysu migracyjnego wywołanego przez Białoruś oraz wzywają Unię Europejską do jak najszybszego przecięcia szlaku migracyjnego oraz nałożenia dodatkowych sankcji.

| Fot. KPRM

Pełne oświadczenie

Wspólne oświadczenie
premier Republiki Litewskiej Ingridy Šimonytė
i premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

W miarę trwania wojny hybrydowej rozpoczętej przez białoruski reżim przeciwko Unii Europejskiej głównymi celami na liście Łukaszenki stali się sąsiedzi Białorusi, Litwa i Polska. Litwa znajduje się obecnie na pierwszej linii frontu nielegalnych przepływów migracyjnych sponsorowanych przez państwo białoruskie.

Potępiamy wykorzystywanie przez reżim Łukaszenki nielegalnej migracji jako broni mającej na celu wywieranie presji politycznej na UE i jej poszczególne państwa członkowskie. Po raz kolejny pokazuje to cyniczny charakter białoruskiego reżimu oraz udowadnia, że konieczna jest szybka reakcja i wspólne działania UE w celu sprostania temu wyzwaniu w zakresie bezpieczeństwa.

Litwa wraz z Polską i innymi państwami członkowskimi UE, a także odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, walczy z tym hybrydowym zagrożeniem i robi wszystko, aby zachować integralność wschodniej granicy UE. Polska wspiera Litwę i solidarnie wypełnia swój obowiązek ochrony zewnętrznych granic UE, współpracując w tym celu z instytucjami unijnymi.

Apelujemy do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, wszystkich państw członkowskich UE i naszych partnerów spoza UE o polityczne i realne wsparcie w obliczu tego wyzwania.

Nie ma żadnych oznak poprawy sytuacji na wschodniej granicy UE, a liczba nielegalnych imigrantów przekraczających granicę z Białorusią nadal rośnie i sięga kilkuset osób dziennie.

W tej bezprecedensowej dla naszego regionu sytuacji Litwa i Polska wzywają UE i jej państwa członkowskie do kontynuowania i zwiększenia pilnego dyplomatycznego, finansowego i technicznego wsparcia dla Litwy w jej walce ze skutkami zbrodniczych działań reżimu Łukaszenki.

Wzywamy instytucje UE do wykorzystania wszelkich dostępnych im środków w celu jak najszybszego przecięcia nowego szlaku nielegalnej migracji od razu po jego powstaniu.

Ponadto wzywamy UE i jej państwa członkowskie do wykorzystania tego impulsu do wzmocnienia naszej wspólnej unijnej polityki migracyjnej i azylowej, a także do ponownego przemyślenia naszego podejścia do ochrony granic. Jesteśmy głęboko przekonani, że ochrona zewnętrznych granic strefy Schengen jest nie tylko obowiązkiem poszczególnych państw członkowskich, ale także wspólną odpowiedzialnością UE. Dlatego też należy poświęcić jej odpowiednią uwagę polityczną na szczeblu UE i przeznaczyć na nią odpowiednie środki finansowe.

Litwa i Polska podkreślają potrzebę szybkiej i zdecydowanej reakcji na działania reżimu białoruskiego oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizowanie i ułatwianie przemytu nielegalnych migrantów, w tym poprzez rozszerzenie środków restrykcyjnych UE na reżim białoruski. 


Litwa zatrzymała już ponad 4 tys. nielegalnych migrantów i liczba ta ciągle rośnie. Strona litewska, wywiady europejskie i śledztwa dziennikarskie wskazują, że w organizację przepływu migrantów zaangażowany jest Mińsk.

Alaksandr Łukaszenka zapowiadał wcześniej, że „zaleje Europę migrantami”. Na terenach przygranicznych ogłoszono stan sytuacji ekstremalnej, podjęto się budowy fizycznego ogrodzenia na granicy, a do prac i pilnowania porządku zaprzęgnięto wojsko.

Czytaj więcej: Grybauskaitė radzi, jak opanować kryzys migracyjny? „Nie pozuj przy ogrodzeniu, którego nie ma”


Na podst.: LRV, KPRM, własne