Więcej

  Rezolucja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie kryzysu uchodźców

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  30 lipca na posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła rezolucję wyrażającą poparcie dla mieszkańców Dziewieniszek przeciwko rządowym planom utworzenia ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach.

  Rada kieruje też uwagę władz centralnych na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Miednikach i innych gminach przygranicznych Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie rząd zamierza rozmieścić tysiące nielegalnych migrantów.

  Spośród 27 członków rady obecnych na posiedzeniu za podjęciem uchwały głosowało 18 członków (17 z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i 1 z koalicji centroprawicowej), 4 członków rady wyszło z sali posiedzeń, wyrażając tym samym swój sprzeciw w tej sprawie, 3 członków z frakcji Socjaldemokraci Litwy nie głosowało, a 2 radnych z Partii Pracy wstrzymało się od głosu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Nagranie posiedzenia rady można obejrzeć na kanale YouTube Samorządu.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego,

  odnotowując szybko pogłębiający się kryzys migracyjny w naszym kraju, gdzie codziennie granicę litewsko-białoruską przekraczają setki nielegalnych migrantów,

  zaznaczając, że centralne władze Litwy prowadzą nieprzemyślaną politykę i próbują rozwiązać powstające problemy kosztem bezpieczeństwa swoich obywateli, przerzucając ciężar i odpowiedzialność na samorządy w obszarze przygranicznym,

  wyrażając głębokie zaniepokojenie w sprawie zamiaru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzenia ośrodka dla uchodźców na terenie Wileńskiego Centrum Szkolenia Agroekologicznego w pomieszczeniach Zakładu rzemieślniczego im. Szymona Karczmara w Dziewieniszkach (dawna Szkoła Technologii i Biznesu w Dziewieniszkach),

  zwracając uwagę, na sprzeciw ludności wobec planów utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla uchodźców oraz petycję podpisaną przez mieszkańców Dziewieniszek do władz centralnych,

  przypominając, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podejmuje sprzeczne i niespójne decyzje: jedną z nich zaznaczyło, że w osiedlach nie będą zakładane żadne ośrodki zakwaterowania dla migrantów, a innym postanowieniem jednostronnie nakazało utworzenie ośrodka zakwaterowania dla migrantów w centrum Dziewieniszek (obok działają 2 gimnazja, do których uczęszcza około 200 uczniów, funkcjonuje zakład rzemieślniczy, przedszkole, są domy mieszkalne, blok wielomieszkaniowy):

  1) wyraża wsparcie dla mieszkańców Dziewieniszek, którzy nie popierają planów utworzenia ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach;

  2) zwraca się do Rządu Republiki Litewskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie utworzenia ośrodka dla uchodźców w miasteczku Dziewieniszki, w rejonie solecznickim oraz wybrania innej, bardziej odpowiedniej lokalizacji, która nie zagraża bezpieczeństwu ludności i nie pogarsza sytuacji miejscowej ludności;

  3) wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającym się poziomem bezpieczeństwa w gminie Miedniki i innych gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie obecnie przebywają setki nielegalnych migrantów, a tysiące nielegalnych migrantów ma zostać zakwaterowanych;

  4) sprzeciwia się tworzeniu ośrodków dla nielegalnych imigrantów tylko w przygranicznych gminach Białorusi;

  5) domaga się zapewnienia bezpieczeństwa granic, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Samorządu Rejonu Wileńskiego, a miejsca zakwaterowania dla nielegalnych migrantów znajdowałyby się jak najdalej od osiedli.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego
  30 lipca 2021 r.

  [drugi tekst]

  40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego

  Mając na uwadze, że w związku z napływem nielegalnych migrantów z sąsiedniego kraju w naszym kraju została ogłoszona sytuacja nadzwyczajna, a terytoria niektórych gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego należą do odcinka granicznego, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła 40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego.

  Od pracowników oczekuje się pełnienia funkcji zapewnienia porządku publicznego i zapobiegania naruszeniom prawa, zapewnienia bezpieczeństwa w osiedlach, ochrony mieszkańców i mienia państwowego, utrzymania porządku publicznego oraz zapewnienia powagi podczas kontroli izolacji osób zakażonych COVID-19. Również inne funkcje: kontrola transportu publicznego, kontrola przestrzegania przepisów gospodarowania terytorium i czystości, zapewnienie wymogów Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu hałasowi, wymiar sprawiedliwości w wykroczeniach administracyjnych. Ponadto będzie udzielać porad mieszkańcom dzielnicy w zakresie wykroczeń, ochrony ludności i mobilizacji.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...