Więcej

  Rezolucja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie kryzysu uchodźców

  Czytaj również...

  | Fot.vrsa.lt

  30 lipca na posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła rezolucję wyrażającą poparcie dla mieszkańców Dziewieniszek przeciwko rządowym planom utworzenia ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach.

  Rada kieruje też uwagę władz centralnych na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Miednikach i innych gminach przygranicznych Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie rząd zamierza rozmieścić tysiące nielegalnych migrantów.

  Spośród 27 członków rady obecnych na posiedzeniu za podjęciem uchwały głosowało 18 członków (17 z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i 1 z koalicji centroprawicowej), 4 członków rady wyszło z sali posiedzeń, wyrażając tym samym swój sprzeciw w tej sprawie, 3 członków z frakcji Socjaldemokraci Litwy nie głosowało, a 2 radnych z Partii Pracy wstrzymało się od głosu.

  Nagranie posiedzenia rady można obejrzeć na kanale YouTube Samorządu.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego,

  odnotowując szybko pogłębiający się kryzys migracyjny w naszym kraju, gdzie codziennie granicę litewsko-białoruską przekraczają setki nielegalnych migrantów,

  zaznaczając, że centralne władze Litwy prowadzą nieprzemyślaną politykę i próbują rozwiązać powstające problemy kosztem bezpieczeństwa swoich obywateli, przerzucając ciężar i odpowiedzialność na samorządy w obszarze przygranicznym,

  wyrażając głębokie zaniepokojenie w sprawie zamiaru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych utworzenia ośrodka dla uchodźców na terenie Wileńskiego Centrum Szkolenia Agroekologicznego w pomieszczeniach Zakładu rzemieślniczego im. Szymona Karczmara w Dziewieniszkach (dawna Szkoła Technologii i Biznesu w Dziewieniszkach),

  zwracając uwagę, na sprzeciw ludności wobec planów utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla uchodźców oraz petycję podpisaną przez mieszkańców Dziewieniszek do władz centralnych,

  przypominając, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej podejmuje sprzeczne i niespójne decyzje: jedną z nich zaznaczyło, że w osiedlach nie będą zakładane żadne ośrodki zakwaterowania dla migrantów, a innym postanowieniem jednostronnie nakazało utworzenie ośrodka zakwaterowania dla migrantów w centrum Dziewieniszek (obok działają 2 gimnazja, do których uczęszcza około 200 uczniów, funkcjonuje zakład rzemieślniczy, przedszkole, są domy mieszkalne, blok wielomieszkaniowy):

  1) wyraża wsparcie dla mieszkańców Dziewieniszek, którzy nie popierają planów utworzenia ośrodka dla uchodźców w Dziewieniszkach;

  2) zwraca się do Rządu Republiki Litewskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie utworzenia ośrodka dla uchodźców w miasteczku Dziewieniszki, w rejonie solecznickim oraz wybrania innej, bardziej odpowiedniej lokalizacji, która nie zagraża bezpieczeństwu ludności i nie pogarsza sytuacji miejscowej ludności;

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  3) wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającym się poziomem bezpieczeństwa w gminie Miedniki i innych gminach Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdzie obecnie przebywają setki nielegalnych migrantów, a tysiące nielegalnych migrantów ma zostać zakwaterowanych;

  4) sprzeciwia się tworzeniu ośrodków dla nielegalnych imigrantów tylko w przygranicznych gminach Białorusi;

  5) domaga się zapewnienia bezpieczeństwa granic, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Samorządu Rejonu Wileńskiego, a miejsca zakwaterowania dla nielegalnych migrantów znajdowałyby się jak najdalej od osiedli.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego
  30 lipca 2021 r.

  [drugi tekst]

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego

  Mając na uwadze, że w związku z napływem nielegalnych migrantów z sąsiedniego kraju w naszym kraju została ogłoszona sytuacja nadzwyczajna, a terytoria niektórych gmin Samorządu Rejonu Wileńskiego należą do odcinka granicznego, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła 40 dodatkowych etatów funkcjonariuszy porządku publicznego.

  Od pracowników oczekuje się pełnienia funkcji zapewnienia porządku publicznego i zapobiegania naruszeniom prawa, zapewnienia bezpieczeństwa w osiedlach, ochrony mieszkańców i mienia państwowego, utrzymania porządku publicznego oraz zapewnienia powagi podczas kontroli izolacji osób zakażonych COVID-19. Również inne funkcje: kontrola transportu publicznego, kontrola przestrzegania przepisów gospodarowania terytorium i czystości, zapewnienie wymogów Ustawy Republiki Litewskiej o zapobieganiu hałasowi, wymiar sprawiedliwości w wykroczeniach administracyjnych. Ponadto będzie udzielać porad mieszkańcom dzielnicy w zakresie wykroczeń, ochrony ludności i mobilizacji.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...