Więcej

  Podpisano ponadpartyjne porozumienie o oświacie

  Czytaj również...

  Dziś w Sejmie liderzy partii podpisali porozumienie w sprawie polityki edukacyjnej, które określana jest mianem kamienia milowego w rozwoju litewskiej oświaty. Porozumienie w sprawie działań i kluczowych zobowiązań ma zapewnić stabilność, ciągłość długoterminowych decyzji, mobilizację niezbędnych zasobów i stały wzrost finansowania.

  | Fot. ELTA, Marius Morkevičius

  Umowę podpisali liderzy sześciu partii lub ich delegowani przedstawiciele:

  • Aušrinė Armonaitė (Partia Wolności);
  • Vilija Blinkevičiūtė (Litewska Partia Socjaldemokratyczna);
  • Ramūnas Karbauskis (Litewski Związek Chłopów i Zielonych);
  • Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Związek Ojczyzny — Chrześcijańscy Demokraci Litwy);
  • Viktorija Čmilytė-Nielsen (Ruch Liberalny Republiki Litewskiej);
  • Viktor Uspaskich (Partia Pracy);

  Šimonytė inicjowała, moderowała Šiugždinienė

  Premier Ingrida Šimonytė, która zainicjowała porozumienie, stwierdziła, że ​​przygotowany zbiorowym wysiłkiem dokument przewiduje znaczne zobowiązania finansowe w dziedzinie oświaty. Tekst porozumienia w sprawie litewskiej polityki edukacyjnej na lata 2021-2030 przygotowała grupa robocza składająca się z członków Sejmu. Prace grupy moderowała minister edukacji, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Porozumienie to oznacza, że ​​niezależnie od tego, które strony utworzą w przyszłości rząd, zobowiązują się one do przestrzegania zobowiązań w nim określonych i podjęcia niezbędnych decyzji w celu zapewnienia środków finansowych przewidzianych w porozumieniu. Umowa ma również ważne znaczenie symboliczne. Wykazuje wzajemne zaufanie, determinację, by wyjść poza osobiste czy polityczne ambicje w imię wspólnych celów” — podkreśliła Šimonytė.

  Zdaniem Šiugždinienė, umowa nie jest dokumentem ani strategią obejmującą wszystkie kwestie edukacyjne.

  „Zawiera rzeczy, które są ważne dla wprowadzenia niezbędnych zmian w edukacji, których ciągłość, niezależnie od zmian w rządach, jest ważne i na co zgadzają się wszystkie partie w Sejmie. Nie we wszystkich sprawach zgadzaliśmy się, niektóre trzeba było zostawić na marginesie. Staraliśmy się również zapewnić, aby porozumienie nie powielało zobowiązań już określonych w innych przepisach.

  Czytaj więcej: Šiugždinienė: „pytanie powinno dotyczyć testów, a nie chęci powrotu”

  Równe warunki dla wszystkich

  Pięciostronicowa umowa określa 19 szczegółowych zobowiązań, z których część podzielono na osobno powiązane pozycje. Zobowiązania odnoszą się do potrzeby stworzenia równych szans i zapewnienia wszystkim równych warunków dla wysokiej jakości edukacji. Zobowiązania obejmują edukację przedszkolną, ogólną, zawodową, wyższą, pozaformalną, poprawę warunków pracy i kompetencji nauczycieli i kierowników placówek oświatowych.

  W porozumieniu mówi się o gotowości do podejmowania kompleksowych działań i tworzenia warunków dla wszystkich dzieci do uczęszczania do przedszkoli, do stworzenia wspólnego standardu jakości kształcenia ogólnego, dostępnego dla wszystkich dzieci — także należących do wspólnot wiejskich, miejskich, a także mniejszości narodowych.

  Szczegółowe zobowiązania finansowe

  Umowa zawiera zobowiązania do wspierania odpowiednich decyzji niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego finansowania.

  Na przykład przy stałym wzroście środków publicznych co roku od 2022 do końca 2030 roku kwota budżetów państwowych i samorządowych przypadająca na jednego ucznia w kształceniu ogólnym i kształceniu zawodowym powinna wynieść co najmniej 24 proc. produktu krajowego brutto (lit. BVP) na jednego mieszkańca (w 2017 roku wskaźnik wyniósł 17,8 proc., obejmując całe wykształcenie średnie).

  Zdefiniowano również wskaźniki, na podstawie których będzie mierzona realizacja zobowiązań zawartych w porozumieniu. Na przykład do 2027 roku co najmniej 70 proc. dzieci w wieku 2–5 lat mieszkających na wsi powinno uczęszczać do przedszkoli (w latach 2019–2020 było to 46,3 proc.). Do 2030 roku co najmniej 35 proc. uczniów ósmej klasy z niezamożnych rodzin powinno studiować na wyższych uczelniach (dzisiejsza sytuacja to 25 proc.).

  Czytaj więcej: Pożegnanie czwartoklasistów w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie


  Na podst.: lrv.lt, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...