Więcej

  1 września podwileńskich uczniów przywitały odnowione szkoły i przedszkola

  Czytaj również...

  Żłobek-Przedszkole w Mariampolu
  | Fot. vrsa.lt

  Placówki oświatowe rejonu wileńskiego, jak co roku, przywitają nowy rok szkolny znacząco odnowione. Po długim okresie kwarantanny i nauczania zdalnego uczniowie i cała społeczność szkolna będą mogli cieszyć się z odnowionych pomieszczeń i otoczenia, które stworzą doskonałe warunki do nauki i pracy.

  Samorząd dużo uwagi poświęca poprawie otoczenia edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych. Opracowujemy projekty inwestycyjne mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych i, co za tym idzie – polepszania jakości i zwiększania dostępności usług oświatowych. Jak co roku, i ten rok nie jest wyjątkiem, placówki oświatowe rejonu wileńskiego przywitają uczniów odnowione. Odnowiono pomieszczenia użytku ogólnego, klasy, powstały nowe place zabaw dla dzieci, nowe dobudówki, wykonano inne prace. Każdego roku staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla wysokiej jakości edukacji uczniów, stworzyć przytulne i atrakcyjne otoczenie edukacyjne – mówi Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Samorząd stale rozwija i polepsza infrastrukturę placówek oświatowych, zleca budowę nowych przybudówek, organizuje prace remontu wnętrz, ogrodzenia terenów szkolnych, zleca budowę i remont boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci.

  Nowa przybudówka Przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach
  | Fot. vrsa.lt

  W ramach zwiększania dostępności usług oświatowych w rejonie wileńskim w 2020 roku oddano do użytku 2 nowe przybudówki do placówek oświatowych sfinansowanych przez Samorząd: Żłobka-Przedszkola w Mariampolu (wartość robót 590 tys. euro) i filii nauczania początkowego w GrygajciachGimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość robót – 598 tys. euro).

  W 2021 r. zakończono kolejną budowę – przebudowę Przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach z nową przybudówką, gdzie od września 2021 r. powstanie sześć nowych grup wychowania przedszkolnego (wartość projektu 2 mln euro).

  Już ruszyła budowa nowego przedszkola w Wielkiej Rzeszy. Do przyszłej placówki, które zaskoczy nowoczesnym wyglądem, będzie mogło uczęszczać 125 dzieci. Wartość budowy nowego obiektu na mapie oświatowej rejonu wileńskiego – ok. 2,7 mln euro. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na 2024 r.

  Trwają prace budowlane w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (wartość projektu 1,03 mln euro). Modernizowana jest również infrastruktura Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie (wartość projektu 4 mln euro).

  Budowa Inkubatora Sztuk Pięknych w Rudominie, w którym pomieszczą się Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie i Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego
  | Fot. vrsa.lt

  W 2020 r. ukończono modernizację pomieszczeń gimnazjów w Mickunach (wartość robót 1,2 mln euro) oraz Rukojniach (wartość robót 1 mln euro). Wewnętrzne prace modernizacyjne są kontynuowane w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość robót 1,5 mln euro) (wszystkie te prace finansowane są z budżetu samorządu i państwa oraz funduszy unijnych). W placówkach tych już powstały bądź niedługo powstaną nowoczesne pomieszczenia edukacyjne.

  W 2020 r. ukończono modernizację i renowację budynku nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i podstawowego Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny ​​Kowalskiej w Rzeszy (wartość robót 500 tys. euro) oraz modernizację elewacji Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Kontynuowane są prace modernizacyjne wnętrz gmachu Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (łączna wartość robót – 1,7 mln euro). Rozpoczęto remont i modernizację Szkoły-Przedszkola „Kolorowy Latawiec” w Wojdatach (wartość robót 1,2 mln euro). W najbliższym czasie ruszy modernizacja przedszkola w Wołczunach (wartość robót 0,7 mln euro).

  Ponadto w pozostałych 24 placówkach oświatowych Samorządu w 2021 r. również przeprowadzono remonty pomieszczeń, systemów wodno-ściekowych, grzewczych, pomieszczeń kuchennych i stołówek, uporządkowano tereny wokół szkół, wyremontowano lub urządzono nowe place zabaw dla dzieci, zakupiono meble. Na te cele Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył blisko 0,5 mln euro.


  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...