1 września podwileńskich uczniów przywitały odnowione szkoły i przedszkola

Żłobek-Przedszkole w Mariampolu
| Fot. vrsa.lt

Placówki oświatowe rejonu wileńskiego, jak co roku, przywitają nowy rok szkolny znacząco odnowione. Po długim okresie kwarantanny i nauczania zdalnego uczniowie i cała społeczność szkolna będą mogli cieszyć się z odnowionych pomieszczeń i otoczenia, które stworzą doskonałe warunki do nauki i pracy.

Samorząd dużo uwagi poświęca poprawie otoczenia edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych. Opracowujemy projekty inwestycyjne mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych i, co za tym idzie – polepszania jakości i zwiększania dostępności usług oświatowych. Jak co roku, i ten rok nie jest wyjątkiem, placówki oświatowe rejonu wileńskiego przywitają uczniów odnowione. Odnowiono pomieszczenia użytku ogólnego, klasy, powstały nowe place zabaw dla dzieci, nowe dobudówki, wykonano inne prace. Każdego roku staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla wysokiej jakości edukacji uczniów, stworzyć przytulne i atrakcyjne otoczenie edukacyjne – mówi Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Samorząd stale rozwija i polepsza infrastrukturę placówek oświatowych, zleca budowę nowych przybudówek, organizuje prace remontu wnętrz, ogrodzenia terenów szkolnych, zleca budowę i remont boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci.

Nowa przybudówka Przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach
| Fot. vrsa.lt

W ramach zwiększania dostępności usług oświatowych w rejonie wileńskim w 2020 roku oddano do użytku 2 nowe przybudówki do placówek oświatowych sfinansowanych przez Samorząd: Żłobka-Przedszkola w Mariampolu (wartość robót 590 tys. euro) i filii nauczania początkowego w GrygajciachGimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość robót – 598 tys. euro).

W 2021 r. zakończono kolejną budowę – przebudowę Przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach z nową przybudówką, gdzie od września 2021 r. powstanie sześć nowych grup wychowania przedszkolnego (wartość projektu 2 mln euro).

Już ruszyła budowa nowego przedszkola w Wielkiej Rzeszy. Do przyszłej placówki, które zaskoczy nowoczesnym wyglądem, będzie mogło uczęszczać 125 dzieci. Wartość budowy nowego obiektu na mapie oświatowej rejonu wileńskiego – ok. 2,7 mln euro. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na 2024 r.

Trwają prace budowlane w Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (wartość projektu 1,03 mln euro). Modernizowana jest również infrastruktura Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie (wartość projektu 4 mln euro).

Budowa Inkubatora Sztuk Pięknych w Rudominie, w którym pomieszczą się Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie i Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego
| Fot. vrsa.lt

W 2020 r. ukończono modernizację pomieszczeń gimnazjów w Mickunach (wartość robót 1,2 mln euro) oraz Rukojniach (wartość robót 1 mln euro). Wewnętrzne prace modernizacyjne są kontynuowane w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (wartość robót 1,5 mln euro) (wszystkie te prace finansowane są z budżetu samorządu i państwa oraz funduszy unijnych). W placówkach tych już powstały bądź niedługo powstaną nowoczesne pomieszczenia edukacyjne.

W 2020 r. ukończono modernizację i renowację budynku nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i podstawowego Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny ​​Kowalskiej w Rzeszy (wartość robót 500 tys. euro) oraz modernizację elewacji Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Kontynuowane są prace modernizacyjne wnętrz gmachu Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach (łączna wartość robót – 1,7 mln euro). Rozpoczęto remont i modernizację Szkoły-Przedszkola „Kolorowy Latawiec” w Wojdatach (wartość robót 1,2 mln euro). W najbliższym czasie ruszy modernizacja przedszkola w Wołczunach (wartość robót 0,7 mln euro).

Ponadto w pozostałych 24 placówkach oświatowych Samorządu w 2021 r. również przeprowadzono remonty pomieszczeń, systemów wodno-ściekowych, grzewczych, pomieszczeń kuchennych i stołówek, uporządkowano tereny wokół szkół, wyremontowano lub urządzono nowe place zabaw dla dzieci, zakupiono meble. Na te cele Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył blisko 0,5 mln euro.