Ważne decyzje radnych podwileńskich

1 sierpnia w Niemenczynie odbyły się Igrzyska Sportowe Gmin Rejonu Wileńskiego. Mer Maria Rekść wręczyła starostom zwycięskich gmin puchary
| Fot. vrsa.lt

27 sierpnia radni podwileńscy po raz drugi po wielomiesięcznej kwarantannie obradowali, gromadząc się w sali posiedzeń Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego wyjątkową uwagę kieruje na sprawy oświatowe, które podczas ostatniej sesji rozstrzygano jako jedne z pierwszych. Radni zatwierdzili projekty, na mocy których zmodernizowane zostaną Żłobek-Przedszkole w Wołczunach oraz Gimnazjum w Wołczunach.

Dla wydajnieszego korzystania z zasobów przyrodniczych i zmniejszenia wydatków na ogrzewanie w placówkach tych zostaną zmodernizowane systemy grzewcze i przeprowadzone inne roboty: ocieplone zostaną ściany, wymienione okna, odnowiony zostanie system dostarczający wodę, pojawią się nowe urządzenia elektryczne, ulepszone będzie oświetlenie, uporządkowane pomieszczenia wewnętrzne itd. To kolejne dwie podwileńskie placówki oświatowe, które po modernizacji staną się jeszcze bardziej przytulne i energooszczędne.

Systemy grzewcze będą zmodernizowane także w ośrodkach kultury i urzędach gmin. Radni głosowali za projektami uchwał, na mocy których w ośrodkach kultury w Mickunach oraz urzędach gmin Podbrzezie i Szaterniki zostaną zamontowane pompy ciepła. Systemy grzewcze zostaną odnowione również w przychodni w Rudominie.

Kwestie oświatowe

Radni rejonu wileńskiego przyjęli pakiet uchwał z zakresu oświaty. Zatwierdzili m.in. liczbę grup i uczniów w wieku przedszkolnym, którzy będą pobierali naukę w roku szkolnym 2021/2022.

W reakcji na wnioski dyrektorów Gimnazjów im. Meilės Lukšienės w Mariampolu, w Mickunach, im. Giedymina w Niemenczynie i św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach, a także Żłobka-Przedszkola w Niemenczynie oraz Przedszkola w Kowalczukach w placówkach tych zostaną powołane nowe etaty pomocników pedagogów i pedagogów socjalnych. Ogółem od 1 września br. etaty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego wyniosą 3014,53, w tym 1160,42 to etaty pedagogów, a 1854,11 – pozostałych pracowników oświatowych.

W roku szkolnym 2021/2022 nauczanie przedszkolne w rejonie wileńskim będzie się odbywało w 59 grupach, dodatkowa grupa została otwarta w Gimnazjum im. WKL Olgierda w Mejszagole.

Radni zatwierdzili również tryb wykorzystania środków na nowe etaty pomocników nauczycieli. Etaty te będą stworzone w tych placówkach, które kształcą uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zdrowie i infrastruktura

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła ponadto program specjalny, którego celem jest doskonalenie prewencji przewlekłych chorób nieinfekcyjnych, zmniejszenie zapadalności mieszkańców na choroby zakaźne i wzmacnianie zdrowia psychicznego mieszkańców.

Radni zatwierdzili uzupełniony tryb wykorzystania i podziału funduszy na budowę i remont dróg o znaczeniu lokalnym. Zmiana dokumentu polega na tym, że jeśli samorząd uzyska dodatkowe środki na finansowanie infrastruktury drogowej, na mocy uchwały rady mogą one być skierowane na ważne obiekty wpisane do strategicznego planu bądź obiekty, których polepszanie już zostało rozpoczęte.

Kolejną uchwałą radni rozdysponowali dodatkowe środki na polepszanie infrastruktury drogowej. Zostaną one skierowane na obiekty w gminach Awiżenie, Mickuny, Szaterniki i Zujuny.

Nagrody

21 sierpnia w Niemenczynie odbyły się Igrzyska Sportowe Gmin Rejonu Wileńskiego. W tym roku w igrzyskach sportowych gmin rejonu wileńskiego wzięło udział 13 gmin. Mer Maria Rekść gratulowała wygranej i wręczyła starostom zwycięskich gmin specjalne puchary.

Podczas posiedzenia nagrodzono również mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy zwyciężyli w egzaminie wiedzy prośrodowiskowej.


Tłumaczenie L24.lt