Posłowie będą karani za nieobecność w Sejmie?

Posłowie na Sejm Republiki Litewskiej rozważą ustawę o warunkach pracy parlamentarzystów. W projekcie m.in. rezygnacja z hotelu poselskiego, zdjęcie obowiązku zapewniania miejsca pracy przez samorządy oraz sankcje za nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach.

Posiedzenie Sejmu Republiki Litewskiej. Przy mównicy premier Ingrida Šimonytė.
| Fot. ELTA, Dainius Labutis

Kwestia urlopów nierozstrzygnięta

Projekt przygotowano i podano do rozpatrzenia jeszcze w poprzedniej kadencji sejmu. Nie pojawia się w nim rozstrzygnięcie kwestii urlopów poselskich, choć tego wymagał Sąd Konstytucyjny — nie znaleziono porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska.

Ustawa o prawach, obowiązkach oraz gwarancjach działalności posłów na Sejm będzie rozpatrzona dzisiaj.

Projekt ustawy zakłada, że od 2024 roku posłowie, którzy nie mają miejsca zamieszkania, nie będą kwaterowani w hotelu poselskim na prospekcie Giedymina, jak to było dotychczas. Zamiast tego otrzymywaliby kompensację na wynajem mieszkania.

Dodatkowo, samorządy nie miałby już obowiązku zapewniania miejsca do pracy posłom wybranym na ich terytorium. Tutaj również będą wyznaczanie środki na wynajem biura. Wstępne założenia mówią o kwocie w wysokości 500 euro miesięcznie.

Sankcje za nieobecność posła

Wśród propozycji pojawiły się także sankcje za nieobecność na zaplanowanym posiedzeniu. Za nieusprawiedliwione niestawienie się na wcześniej zaplanowane posiedzenie, poselska dieta byłaby uszczuplana o 5 proc. za każdą nieobecność. Dotyczyłoby to także posiedzeń komisji i komitetów. Decyzje o zmniejszeniu diety przyjmowałby Zarząd Sejmu.

Takie propozycje padały już wcześniej, jednak dotyczący tego punkt statutu Sejmu 2016 roku uznano za niekonstytucyjny i w efekcie nie może być wykonywany.

Przewiduje się również zapewnienie posłom pracy w Sejmie, transportu, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na pokrycie wydatków związanych z działalnością parlamentarną, odprawy na koniec kadencji, która nie może być niższa niż dwu- oraz nie wyższa niż sześciomiesięczne przeciętne wynagrodzenie.

Przeszukanie w obecności przewodniczącego

Projekt także reguluje warunki przeszukiwania miejsc pracy, zamieszkania oraz pojazdów posłów. Przeszukanie miejsca pracy w pomieszczeniach Sejmu mogłoby się odbyć tylko w obecności przewodniczącego Sejmu. Obecnie przy przeszukaniu muszą być pracownicy kancelarii Sejmu.

Pozostaje wciąż otwarta kwestia urlopów poselskich. W 2005 roku Sąd Konstytucyjny zaznaczył, że zasada nieprzerwalności pracy Sejmu nie neguje prawa do odpoczynku i wolnego czasu. Posłom przysługiwać ma także płatny urlop.

Brak kompromisu

Sąd zaznaczył wtedy, że ustawa regulująca urlopy poselskie powinna zapewnić, aby czas pomiędzy sesjami Sejmu nie były traktowane jako czas na urlop bądź inny odpoczynek. Siły polityczne nieraz próbowały znaleźć kompromis w tej sprawie, jednak nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. W związku z tym rozpatrywana ustawa nie rozwiąże tej kwestii.


Na podst.: BNS, LRS, własne