Informacje o harmonogramie odbioru odpadów azbestowych

| Fot. mat. pras.

W rejonie wileńskim kontynuowane jest zbieranie odpadów azbestowych od mieszkańców i właścicieli/użytkowników budynków użyteczności publicznej.

Najpierw odpady azbestowe zostaną zabrane od osób, od których nie wywieziono je zgodnie z harmonogramem objazdów w 2020 r. (to ok. 80 t). Następnie ruszy zbiórka odpadów azbestowych zgodnie z tegorocznymi wnioskami mieszkańców o zabranie odpadów. Zbiórkę odpadów azbestowych na terenie rejonu wileńskiego realizuje spółka „Švykai”, która wygrała przetarg publiczny.

W sprawie harmonogramu objazdu należy się zwracać bezpośrednio do spółki „Švykai”, tel. +37061576893.


Tłum. L24.lt