Więcej

  Informacje o harmonogramie odbioru odpadów azbestowych

  Czytaj również...

  | Fot. mat. pras.

  W rejonie wileńskim kontynuowane jest zbieranie odpadów azbestowych od mieszkańców i właścicieli/użytkowników budynków użyteczności publicznej.

  Najpierw odpady azbestowe zostaną zabrane od osób, od których nie wywieziono je zgodnie z harmonogramem objazdów w 2020 r. (to ok. 80 t). Następnie ruszy zbiórka odpadów azbestowych zgodnie z tegorocznymi wnioskami mieszkańców o zabranie odpadów. Zbiórkę odpadów azbestowych na terenie rejonu wileńskiego realizuje spółka „Švykai”, która wygrała przetarg publiczny.

  W sprawie harmonogramu objazdu należy się zwracać bezpośrednio do spółki „Švykai”, tel. +37061576893.


  Tłum. L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...