Wykład prof. Butterwicka-Pawlikowskiego „Rzeczpospolita Obojga Narodów od 3 Maja 1791 r. do 23 lipca 1792 r. Próba bilansu”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Pałac Władców zapraszają na wykład prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego (University College London, School of Slavonic and East European Studies) pt. „Rzeczpospolita Obojga Narodów od 3 Maja 1791 r. do 23 lipca 1792 r. Próba bilansu”.

| Graf. organizatorzy

Wykład odbędzie się 14 stycznia 2022 roku, o godz. 17:00 w Muzeum Narodowym — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Wykład odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski.

Obowiązuje rejestracja. Link do formularza: http://registracija.valdovurumai.lt/0j2bwsaa

Jest to pierwsze spotkanie z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie”, który będzie trwał przez cały 2022 rok. Cykl spotkań został objęty patronatami — Viktorii Čmilytė-Nielsen, przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej i Elżbiety Witek, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zakończeniu wykładu ambasada zaprasza do zwiedzania wystawy „O dobro Ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 Maja”.


Impreza jest nieodpłatna, ale obowiązuje rejestracja.

Przy wejściu należy przedstawić paszport możliwości albo unijny certyfikat COVID.

Obowiązkowe jest zasłonięcie ust i nosa maseczką medyczną przez czas trwania wykładu.


Na podst.: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie