Praca w dni wolne. Jak wynagradzane są nadgodziny?

Na Litwie święta mające charakter państwowy, religijny lub tradycyjny są dniami wolnymi od pracy. Teoretycznie w bieżącym roku będziemy mieli 16 świątecznych dni przewidzianych ustawowo. Nie oznacza to jednak, że tyle dni wolnych możemy doliczyć do urlopu, ponieważ spora część dni świątecznych przypada na długie wolne, tzw. weekendy.

| Fot. Freepik

Jak tłumaczy nam księgowa, Janina Biesiekierska, za pracę w dniu wolnym, który nie jest ustalony zgodnie z rozkładem pracy (zmianowym), przysługuje pracownikowi co najmniej dwukrotne wynagrodzenie.

– Za pracę w dzień ustawowo wolny od pracy przysługuje co najmniej dwukrotne wynagrodzenie pracownika. Za pracę w nocy przysługuje co najmniej półtora wysokości wynagrodzenia pracownika – mówi.

Czytaj więcej: MSZ Litwy: „Polskie siły jak i linie LOT pomogły w ewakuacji, współpraca w dzień i w nocy”

Praca w godzinach nadliczbowych

Jak zaznacza, praca w godzinach nadliczbowych podlega wynagrodzeniu co najmniej półtora wysokości wynagrodzenia pracownika. Praca w godzinach nadliczbowych w dzień wolny od pracy, który nie jest ustalony zgodnie z rozkładem pracy (zmianowym), lub praca w godzinach nadliczbowych w porze nocnej wypłacana jest co najmniej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia pracownika, a praca w godzinach nadliczbowych w dzień ustawowo wolny od pracy co najmniej w

wysokości dwóch i połowy pensji pracownika.

Jednocześnie zaznacza, że na wniosek pracownika do urlopu wypoczynkowego można dodać czas pracy w dni ustawowo wolne od pracy lub nadgodziny, pomnożony przez odpowiednią kwotę.

Strony mogą ustalić same

– Prowadzi się rozliczenie dnia wolnego, dni ustawowo wolnych od pracy, pracy w porze nocnej i pracy w godzinach nadliczbowych jedynego organu zarządzającego osoby prawnej, przy czym za tę pracę nie wypłaca się wynagrodzenia, chyba że strony ustalą inaczej w kontrakcie. Rozliczanie dni roboczych, świąt, pracy nocnej i pracy w godzinach nadliczbowych pracowników osoby prawnej (art. 101 ust. 3 i 4 kodeksu pracy) jest prowadzone i opłacane jak praca w normalnych godzinach pracy, chyba że strony inaczej uzgodnią w umowie o pracę. Liczba takich pracowników osoby prawnej w przedsiębiorstwie, instytucji lub organizacji nie może przekroczyć dwudziestu procent przeciętnej liczby pracowników pracodawcy. Listę takich pracowników określają normy prawa pracy – tłumaczy Janina Biesiekierska.

Odszkodowania do 50 proc.

Za pracę, w której występują odstępstwa od normalnych warunków pracy, a także przy zwiększonym obciążeniu pracownika, wynagrodzenie, o którym mowa w art. 139 ust. 4 kodeksu pracy, wypłacane jest jako podwyżka w stosunku do normalnych warunków pracy. Szczegółowe stawki płac są określone w układach zbiorowych i umowach o pracę.

Pracownicy, których praca ma charakter mobilny lub jest wykonywana na zewnątrz lub w związku z podróżą, otrzymają zwrot związanych z tym zwiększonych kosztów za faktycznie przepracowany czas. Wysokość tych odszkodowań nie może przekroczyć 50 proc. wynagrodzenia podstawowego (taryfowego) i jest wypłacana w przypadku braku zwrotu kosztów podróży służbowej – podsumowuje księgowa Janina Biesiekierska.

Czytaj więcej: Praca na okrągło przez cały rok – swoje święto obchodzą meteorolodzy

Ustawodawstwo

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem 16 dni w roku jest uznawanych za dni świąteczne i wolne od pracy. Lista dni wolnych od pracy jest następująca: 1 stycznia, 16 lutego, 11 marca, Wielkanoc i drugi dzień świąt Wielkanocy, 1 maja, Dzień Matki (pierwsza niedziela maja), Dzień Ojca (pierwsza niedziela czerwca), 24 czerwca, 6 lutego, 15 sierpnia, 1 i 2 listopada oraz 24, 25 i 26 grudnia. W rzeczywistości jednak w 2022 r. dni wolnych od pracy będzie dziewięć, ponieważ pozostałe święta wypadają w sobotę lub niedzielę. Zgodnie z Kodeksem Pracy Republiki Litewskiej, święta przypadające na weekend nie są przenoszone.