33. Olimpiada Języka Polskiego dla uczniów Litwy. Ogłoszono zwycięzców!

22–23 lutego odbył się zdalnie trzeci etap Olimpiady Języka Polskiego na Litwie, w którym uczestniczyło 23 uczniów klas 10–12 ze szkół ogólnokształcących z całej Litwy. Wyróżniono w nim trzy uczennice z rejonu wileńskiego!

W tym roku dwudniowa Olimpiada Języka Polskiego dla uczniów Litwy była poświęcona uczczeniu 200. Rocznicy wydania w Wilnie pierwszego tomu wierszy Adama Mickiewicza „Ballady i romanse”.

1. Dyplomy pierwszego stopnia Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL otrzymuje: Patrycja Rinkevičiūtė, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, klasa 3, nauczycielka Wiesława Gawerska-Žvirblis.

2. Dyplomy II stopnia Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL będą przyznane następującym uczennicom: Natalia Rutkowska, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, klasa 3, nauczycielka Renata Slavinskienė;Margarita Anuszkiewicz, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, rejon wileński, klasa 3, nauczycielka Alina Miłosz;Julia Dowgiało, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, klasa 3, nauczycielka Renata Slavinskienė.

3. Dyplomy II stopnia Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL przyznano następującym uczennicom: Emilia Serebriakowa, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, klasa IV, nauczycielka Anna Jasińska;Kornelia Biełanowa, Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, klasa III, nauczycielka Bożena Borowska.

4. Dyplomy uznania Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL otrzymują następujący uczniowie: Joanna Dacewicz, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, rejon wileński, klasa 2, nauczycielka Edyta Klimaszewska; Karolina Bartoszko, Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu, rejon wileński, klasa 4, nauczycielka Anna Bartoszko; Anna Jachimowicz, Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie, klasa 4, nauczycielka Wiesława Mieszkuniec; Tomasz Mincevičius, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, klasa 3, nauczycielka Wiesława Gawerska-Žvirblis.

Wszyscy zwycięzcy (10 uczestników) będą reprezentować Litwę na etapie międzynarodowym olimpiady, który odbędzie się w Polsce w dniach 7–8 kwietnia. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia, a nauczycielom dziękujemy za poświęcenie i pielęgnowanie języka polskiego!

Organizatorzy 33. Olimpiady Języka Polskiego dla uczniów Litwy: Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu RL, Litewskie Centrum Edukacji Nieformalnej Uczniów.

Sponsorzy 33. Olimpiady Języka Polskiego dla uczniów Litwy: Ambasada RP na Litwie, Instytut Polski w Wilnie, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.