Więcej

  Wilno od 635 lat jest miastem. Rocznica nadania prawa magdeburskiego

  Czytaj również...

  22 marca mija 635. rocznica nadania stolicy Litwy prawa miejskiego, magdeburskiego, przez króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę.

  Kościół św. Mikołaja w Wilnie
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pierwsi chrześcijanie

  — O życiu codziennym mieszkańców Wilna w XIV w. mamy bardzo mało informacji. Archeologia trochę nam o tym opowiada, ale nie za dużo. Chociaż Wilno było miastem pogańskim, to już w końcu XIII i na początku XIV wieku zaczęli przybywać pierwsi chrześcijanie z krajów chrześcijańskich. Nie tylko katolicy, ale też i prawosławni — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” dr Irma Kaplūnaitė, archeolog Instytutu Historii Litwy.

  Świat dowiedział się o Wilnie z listów księcia Giedymina, w których pierwsza wzmianka o stolicy pojawiła się 25 stycznia 1323 r. Prawo magdeburskie nadano miastu po 64 latach, 22 marca 1387 r.

  Listy Giedymina

  — Giedymin w swoich listach do ludzi z Europy Zachodniej zapraszał do Wilna, żeby tu przyjeżdżali i mieszkali. W tym czasie w Wilnie bardzo brakowało rzemieślników. A więc na początku XIV w. do Wilna zaczęło przybywać więcej katolików. Nie były to duże społeczności, ponieważ Wilno to było jeszcze miasto pogańskie, a katolikom dosyć trudno było tutaj na stałe mieszkać. Ale ta liczba ciągle rosła i już przed chrztem w 1387 r. w Wilnie mieszkało dużo katolików — zaznacza rozmówczyni.

  Kościół św. Mikołaja w Wilnie

  Jeszcze przed chrztem Litwy w Wilnie już był kościół św. Mikołaja, który do dziś stoi w tym samym miejscu. Skoro był kościół, to był też i katolicki cmentarz.

  — Po przyjęciu chrztu liczba katolików zaczęła szybko rosnąć. Najwięcej przyjechało z Polski i Niemiec. Z Polski przyjeżdżało dużo duchownych, ponieważ brakowało osób, żeby głosić religię. I tak powoli Wilno stawało się miastem katolickim — mówi archeolog.

  Czytaj więcej: Lista niedzielnych polskich Mszy św. w Wilnie i na Wileńszczyźnie

  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

  Kościół Wniebowzięcia NMP, położony dziś przy ulicy Trakų 9/1, wybudowany został pierwotnie w stylu gotyckim w XIV-XV w. dla zakonu franciszkanów; w XVIII w. przebudowany w stylu barokowym.

  — Gdy Litwa przyjęła chrzest, nie od razu ludzie odeszli od pogaństwa. To wszystko odbywało się stopniowo, o tym też mówią wykopaliska archeologiczne na cmentarzach. Według tradycji chrześcijańskiej niczego nie wkładało się do trumny zmarłego, a podczas wykopalisk znajdowano włożoną siekierę czy jakieś inne narzędzie pracy — opowiada specjalistka.

  W programie Dni Magdeburskich w Ratuszu Wileńskim można będzie usłyszeć marsze w wykonaniu Orkiestry Sił Zbrojnych Litwy
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Prawo magdeburskie 

  Średniowieczne prawo miejskie było wzorowane na prawie Magdeburga. W 1035 r. Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Spisane ono zostało w 1188 r. i stało się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

  Prawo magdeburskie składało się z dwóch spisów prawa, tj. obszerniejszego i bardziej wszechstronnego Zwierciadła Saskiego (Speculum Saxonum) oraz prawa posiłkowego Weichbild dla miast. W kolejnych stuleciach prawo magdeburskie, czyli tzw. magdeburgia, stało się synonimem prawa miejskiego.

  Prawo magdeburskie zapewniało miastom pewną niezależność w stosunku do władcy, hierarchów kościelnych czy potężnych feudałów. Dawało mieszczanom (przede wszystkim rzemieślnikom i kupcom) prawo do wybierania rad miejskich i innych organów samorządności, które to załatwiały spawy administracyjne, skarbowe i sądowe miasta. Ratusz stał się miejscem równie ważnym jak zamek i katedra, wokół których w pierwszej kolejności rozwijało się miasto.

  „W tym roku, 22 marca, będziemy obchodzić 635. rocznicę powstania samorządu wileńskiego, wspominając prawa samorządowe przyznane żołnierzom, duchownym i rzemieślnikom. Z tej okazji w Wilnie odbędą się uroczystości. W programie Dni Magdeburskich w Ratuszu wileńskim o przywilejach obywateli przypomną marsze w wykonaniu Orkiestry Sił Zbrojnych Litwy, muzyków Szkoły Muzyki Sakralnej w Kownie oraz polskiego zespołu kameralnego Cuare Piano Trio.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Na Litwie pierwszymi osobami, które otrzymały prawa magdeburskie z okazji wprowadzenia chrześcijaństwa, byli mieszkańcy Wilna, którym król polski Jagiełło nadał prawo magdeburskie w 1387 r. Magistraty zostały zniesione na Litwie po III rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale większość miast posiadających prawa samorządowe zachowała do dziś swoje znaki heraldyczne. W czasie uroczystości będą zbierane datki na pomoc dla Ukrainy” — napisano w komunikacie nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” z samorządu stołecznego.

  Czytaj więcej: Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (1)

  Dni Magdeburskie w Ratuszu wileńskim.
  Program rocznicowych uroczystości

  22 marca, godz. 18:00

  Międzynarodowy Chór UNIA (dyrektor artystyczny Paweł Gonca, Białoruś)

  „Trzy przywileje Jagiełły — punkt zwrotny w historii Litwy i Wilna” (prelegent — historyk, prof. Alfredas Bumblauskas)

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Pokaz filmu fabularnego „Pagalvės mokėsčio mokėtojas”(reż. Ramūnas Abukevičius, Litwa)

  23 marca, godz. 18:00

  Koncert Szkoły Muzyki Sakralnej w Kownie:

  — David Antiquor, zespół muzyków zajmujących się muzyką dawną (kierownictwo artystyczne ks. dr Vilius Sikorskas i Mindaugas Radzevičius);

  — wokalny kwartet mieszany Cantores Urbis (dyrektor artystyczny Mindaugas Radzevičius);

  — kwartet smyczkowy Cordae David (kierownik artystyczny Renata Surkienė).

  27 marca, godz. 13:00

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Koncert zespołu kameralnego Cuare Piano Trio (Warszawa, Polska)
  z okazji Polskiej Prezydencji w OBWE oraz 635. rocznicy samorządności Wilna

  Zuzanna Budzyńska (skrzypce), Jadwiga Roguska (wiolonczela), Szymon Ogryzek (fortepian)

  30 marca, godz. 18:00

  „Wolność stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego — przywilej czy ciężar?”
  (prelegent — historyk, dr Mindaugas Klova)

  Koncert „Silni razem!” Litewskiej Orkiestry Wojskowej (dyrektor artystyczny mjr Egidijus Ališauskas)

  Wstęp wolny.


  Partnerzy:

  Ratusz Miasta Wilna
  Samorząd Miasta Wilna
  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
  Instytut Polski w Wilnie
  Litewskie Siły Zbrojne
  Europejskie Forum Filmowe Scanorama


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  HIV: wróg został zahamowany, ale nadal niepokonany

  „Profilaktyczne testy w kierunku HIV i wczesna diagnoza HIV są nieocenione, pozwalają na podjęcie skutecznego leczenia w odpowiednim czasie, a skuteczne leczenie zapobiega zakażeniu innych osób. W ten sposób zmniejsza się również liczba diagnoz AIDS. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się HIV...

  Przeziębienie, grypa a może covid… Zachorowalność błyskawicznie wzrasta

  — Zachorowalność na grypę, COVID-19 i inne ostre infekcje górnych dróg oddechowych na Litwie bardzo szybko rośnie. Niestety, ale nie wszyscy odpowiedzialnie podchodzą do swojego zdrowia. Wiele osób, które czują ból gardła, mają katar, kaszel i inne objawy chorób...

  Impeachment niczym wirus: złapał trzech litewskich posłów

  – U nas w kraju impeachment nie jest czymś nadzwyczajnym. Pamiętamy, że w drodze impeachmentu ze stanowiska prezydenta został odwołany Rolandas Paksas. Tymczasem na przykład impeachment wobec Audriusa Butkevičiusa nie udał się, człowiek w więzieniu siedział będąc parlamentarzystą. Były...

  Człowiekowi wierzącemu andrzejkowa wróżba nie zaszkodzi

  Wieczory wróżb matrymonialnych w różnych formach odprawiano w całym europejskim kręgu kulturowym od czasów najdawniejszych, tak że nie sposób dziś ustalić ich genezę. Na ziemiach polskich i na Litwie praktykowano je zapewne jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Kościół w swej...