Więcej

  Wilno od 635 lat jest miastem. Rocznica nadania prawa magdeburskiego

  Czytaj również...

  22 marca mija 635. rocznica nadania stolicy Litwy prawa miejskiego, magdeburskiego, przez króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę.

  Kościół św. Mikołaja w Wilnie
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pierwsi chrześcijanie

  — O życiu codziennym mieszkańców Wilna w XIV w. mamy bardzo mało informacji. Archeologia trochę nam o tym opowiada, ale nie za dużo. Chociaż Wilno było miastem pogańskim, to już w końcu XIII i na początku XIV wieku zaczęli przybywać pierwsi chrześcijanie z krajów chrześcijańskich. Nie tylko katolicy, ale też i prawosławni — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” dr Irma Kaplūnaitė, archeolog Instytutu Historii Litwy.

  Świat dowiedział się o Wilnie z listów księcia Giedymina, w których pierwsza wzmianka o stolicy pojawiła się 25 stycznia 1323 r. Prawo magdeburskie nadano miastu po 64 latach, 22 marca 1387 r.

  Listy Giedymina

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  — Giedymin w swoich listach do ludzi z Europy Zachodniej zapraszał do Wilna, żeby tu przyjeżdżali i mieszkali. W tym czasie w Wilnie bardzo brakowało rzemieślników. A więc na początku XIV w. do Wilna zaczęło przybywać więcej katolików. Nie były to duże społeczności, ponieważ Wilno to było jeszcze miasto pogańskie, a katolikom dosyć trudno było tutaj na stałe mieszkać. Ale ta liczba ciągle rosła i już przed chrztem w 1387 r. w Wilnie mieszkało dużo katolików — zaznacza rozmówczyni.

  Kościół św. Mikołaja w Wilnie

  Jeszcze przed chrztem Litwy w Wilnie już był kościół św. Mikołaja, który do dziś stoi w tym samym miejscu. Skoro był kościół, to był też i katolicki cmentarz.

  — Po przyjęciu chrztu liczba katolików zaczęła szybko rosnąć. Najwięcej przyjechało z Polski i Niemiec. Z Polski przyjeżdżało dużo duchownych, ponieważ brakowało osób, żeby głosić religię. I tak powoli Wilno stawało się miastem katolickim — mówi archeolog.

  Czytaj więcej: Lista niedzielnych polskich Mszy św. w Wilnie i na Wileńszczyźnie

  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

  Kościół Wniebowzięcia NMP, położony dziś przy ulicy Trakų 9/1, wybudowany został pierwotnie w stylu gotyckim w XIV-XV w. dla zakonu franciszkanów; w XVIII w. przebudowany w stylu barokowym.

  — Gdy Litwa przyjęła chrzest, nie od razu ludzie odeszli od pogaństwa. To wszystko odbywało się stopniowo, o tym też mówią wykopaliska archeologiczne na cmentarzach. Według tradycji chrześcijańskiej niczego nie wkładało się do trumny zmarłego, a podczas wykopalisk znajdowano włożoną siekierę czy jakieś inne narzędzie pracy — opowiada specjalistka.

  W programie Dni Magdeburskich w Ratuszu Wileńskim można będzie usłyszeć marsze w wykonaniu Orkiestry Sił Zbrojnych Litwy
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Prawo magdeburskie 

  Średniowieczne prawo miejskie było wzorowane na prawie Magdeburga. W 1035 r. Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Spisane ono zostało w 1188 r. i stało się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.

  Prawo magdeburskie składało się z dwóch spisów prawa, tj. obszerniejszego i bardziej wszechstronnego Zwierciadła Saskiego (Speculum Saxonum) oraz prawa posiłkowego Weichbild dla miast. W kolejnych stuleciach prawo magdeburskie, czyli tzw. magdeburgia, stało się synonimem prawa miejskiego.

  Prawo magdeburskie zapewniało miastom pewną niezależność w stosunku do władcy, hierarchów kościelnych czy potężnych feudałów. Dawało mieszczanom (przede wszystkim rzemieślnikom i kupcom) prawo do wybierania rad miejskich i innych organów samorządności, które to załatwiały spawy administracyjne, skarbowe i sądowe miasta. Ratusz stał się miejscem równie ważnym jak zamek i katedra, wokół których w pierwszej kolejności rozwijało się miasto.

  „W tym roku, 22 marca, będziemy obchodzić 635. rocznicę powstania samorządu wileńskiego, wspominając prawa samorządowe przyznane żołnierzom, duchownym i rzemieślnikom. Z tej okazji w Wilnie odbędą się uroczystości. W programie Dni Magdeburskich w Ratuszu wileńskim o przywilejach obywateli przypomną marsze w wykonaniu Orkiestry Sił Zbrojnych Litwy, muzyków Szkoły Muzyki Sakralnej w Kownie oraz polskiego zespołu kameralnego Cuare Piano Trio.

  Na Litwie pierwszymi osobami, które otrzymały prawa magdeburskie z okazji wprowadzenia chrześcijaństwa, byli mieszkańcy Wilna, którym król polski Jagiełło nadał prawo magdeburskie w 1387 r. Magistraty zostały zniesione na Litwie po III rozbiorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale większość miast posiadających prawa samorządowe zachowała do dziś swoje znaki heraldyczne. W czasie uroczystości będą zbierane datki na pomoc dla Ukrainy” — napisano w komunikacie nadesłanym „Kurierowi Wileńskiemu” z samorządu stołecznego.

  Czytaj więcej: Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (1)

  Dni Magdeburskie w Ratuszu wileńskim.
  Program rocznicowych uroczystości

  22 marca, godz. 18:00

  Międzynarodowy Chór UNIA (dyrektor artystyczny Paweł Gonca, Białoruś)

  „Trzy przywileje Jagiełły — punkt zwrotny w historii Litwy i Wilna” (prelegent — historyk, prof. Alfredas Bumblauskas)

  Pokaz filmu fabularnego „Pagalvės mokėsčio mokėtojas”(reż. Ramūnas Abukevičius, Litwa)

  23 marca, godz. 18:00

  Koncert Szkoły Muzyki Sakralnej w Kownie:

  — David Antiquor, zespół muzyków zajmujących się muzyką dawną (kierownictwo artystyczne ks. dr Vilius Sikorskas i Mindaugas Radzevičius);

  — wokalny kwartet mieszany Cantores Urbis (dyrektor artystyczny Mindaugas Radzevičius);

  — kwartet smyczkowy Cordae David (kierownik artystyczny Renata Surkienė).

  27 marca, godz. 13:00

  Koncert zespołu kameralnego Cuare Piano Trio (Warszawa, Polska)
  z okazji Polskiej Prezydencji w OBWE oraz 635. rocznicy samorządności Wilna

  Zuzanna Budzyńska (skrzypce), Jadwiga Roguska (wiolonczela), Szymon Ogryzek (fortepian)

  30 marca, godz. 18:00

  „Wolność stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego — przywilej czy ciężar?”
  (prelegent — historyk, dr Mindaugas Klova)

  Koncert „Silni razem!” Litewskiej Orkiestry Wojskowej (dyrektor artystyczny mjr Egidijus Ališauskas)

  Wstęp wolny.


  Partnerzy:

  Ratusz Miasta Wilna
  Samorząd Miasta Wilna
  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
  Instytut Polski w Wilnie
  Litewskie Siły Zbrojne
  Europejskie Forum Filmowe Scanorama


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gaz pieprzowy dla samoobrony dostępny dla osób od 14. roku życia?

  Dzieci nie mają możliwości samodzielnie się obronić — Dzieci będąc w miejscach publicznych nie mają żadnej możliwości samodzielnie się obronić przed napastnikiem. Każdego tygodnia słyszymy, że dziecko ucierpiało w jakiś sposób od przestępcy. Czasy są bardzo niebezpieczne. Jeżeli dziecko wraca...

  Dostęp do propagandowej telewizji rosyjskiej zostanie jeszcze bardziej ograniczony

  Zakaz na kilku poziomach — Kanały propagandowe są zakazane na kilku poziomach: europejskim, gdy stosowane są sankcje przyjęte przez UE i krajowym, gdy decyzje są podejmowane przez państwo. Podjęliśmy wcześniej szereg decyzji i zablokowaliśmy strony internetowe, które rozpowszechniają kanały...

  Reforma systemu opieki psychiatrycznej

  Reforma systemu zdrowia psychicznego ma zostać wdrożona do 2030 r., przeznaczono na ten cel 42 mln euro. „Krajowy program poprawy kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego i pierwszego wsparcia emocjonalnego, składający się z różnych modułów dla różnych grup społecznych (w tym...

  MTK wydał nakaz aresztowania Władimira Putina

  Tymczasem przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek rozpoczął wizytę w Rosji, gdzie jako pierwszy zagraniczny przywódca spotkał się z Władimirem Putinem, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania za brodnie wojenne na Ukrainie. Putin w 123 państwach może zostać...