Więcej

  OŚWIADCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” z dn. 28 marca 2022 roku

  Czytaj również...

  Polska społeczność oświatowa na Litwie po raz kolejny staje się zakładnikiem arbitralnej decyzji władz. Cóż bowiem znaczą hasła i slogany o „dobru dziecka”, gdy podejmowane decyzje zamiast wspierać dążą do likwidacji poszczególnych szkół.

  Wiec przed Ambasadą RP w Wilnie odnośnie szkół w rejonie trockim.
  Społeczność zagrożonych reorganizacją polskich szkół w rejonie trockim niejednokrotnie apelowała do litewskich władz o zachowanie obecnego statusu placówek
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Podczas szeregu spotkań na najwyższym szczeblu, w tym z Minister Oświaty, Nauki i Sportu Litwy J. Šiugždinienė, przy prezentowaniu ogólnych wytycznych dotyczących optymalizacji sieci szkół oraz zakładania tak zwanych „Szkół Tysiąclecia”, padały zapewnienia, że nie dojdzie do drastycznych cięć, a każda decyzja zostanie skonsultowana i uzgodniona ze społecznością lokalną. Realia jednak okazały się wręcz przeciwne.

  Potwierdzeniem tego służy wprowadzana „buldożerem”, a jednocześnie jakże małostkowa decyzja władz samorządowych rejonu trockiego, dotycząca reorganizacji, a raczej sukcesywnej likwidacji polskich placówek oświatowych w rejonie trockim — Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu i Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach. Decyzje są podejmowane nie zważając na szerokie protesty miejscowej społeczności, dobry poziom kształcenia tych szkół, który potwierdza między innymi litewskie pismo „Reitingai” oraz pozytywne wyniki w Konkursie „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”. Powstaje więc pytanie, o co tu chodzi? Czy po raz kolejny, korzystając z ogólnego zamieszania w związku z trudną sytuacją na świecie, cichaczem, działa się na szkodę polskiej oświaty na Litwie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Polskie szkoły z rejonu trockiego wciąż walczą o przetrwanie

  Nie zważając na przyjęte przez Rząd Litwy wytyczne w kwestii reorganizacji sieci szkół i wymogi dotyczące szkół mniejszości narodowych, które obydwie szkoły spełniają — nadal forsowana jest reorganizacja. Argumentem dla władz nie służy też czas ewentualnego dowożenia uczniów Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu do innej placówki, trwający około 1,5 h na jedną stronę.

  I kluczowe w tej sprawie — dziwnym trafem kardynalnej reorganizacji, zmieniającej status prawny podlegają wyłącznie polskie szkoły, pozostawiając bez zmian w tych miejscowościach status szkół z litewskim językiem nauczania.

  Zarząd „Macierzy Szkolnej” apeluje do najwyższych władz Litwy o uważne przyjrzenie się niesprawiedliwości i krzywdzie dziejącej się w wyniku odgórnej decyzji samorządu rejonu trockiego, przeprowadzenie rzetelnego monitoringu, a jednocześnie zaprzestanie dyskryminujących praktyk wobec dzieci i młodzieży polskiej tego rejonu i całej Wileńszczyzny — młodych obywateli Państwa Litewskiego.

  Chciałoby się zawołać: „Litwo, nasza matko miła, bądź swoim dzieciom jednakowo sprawiedliwa!”

  Czytaj więcej: Józef Kwiatkowski: „Proces akredytacji miał na celu uszczuplenie liczby szkół polskich”


  Józef Kwiatkowski

  Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...