Więcej

  Kolokwia Warszawsko-Wileńskie: wykład „Mołdawia — między Wschodem i Zachodem, między pokojem i wojną”

  Czytaj również...

  Odbędzie się piąty wykład z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie”, organizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i Stację Wileńską Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Czytaj więcej: Mołdawia — mały kraj z dużymi problemami (1)

  Plakat „Mołdawia — między Wschodem i Zachodem, między pokojem i wojną”.
  | Graf. organizatorzy

  Wykład, którego temat „Mołdawia — między Wschodem i Zachodem, między pokojem i wojną” wygłosi dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów RP do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii. Spotkanie odbędzie się w Litewskim Muzeum Narodowym — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich 24 maja, o godz. 18:00.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Mołdawia — mały kraj z dużymi problemami (2)

  Odpowiedzi na nawracające pytania

  Czy Mołdowa ma szanse uwolnić się od wpływu Rosji i przyśpieszyć integrację z Unią Europejską? Dlaczego Kreml grozi okupacją tego państwa? Czy mieszkańcy Naddniestrza obcują z obywatelami innych regionów Mołdawii? Jak reagują Rumuni na ideę poszerzenia terytorium swego państwa i czy jest to możliwe w świetle prawa międzynarodowego?

  Na te i inne pytania odpowie znany polski analityk, który kieruje jednym z najbardziej wpływowych think tanków w Europie Ṡrodkowo-Wschodniej — Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

  Czytaj więcej: Mołdawia — mały kraj z dużymi problemami (3)

  Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

  Ośrodek powstał w 1990 r. jako jednostka budżetowa administracji publicznej. Głównym zadaniem Ośrodka jest opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych. Obecnie obszar jego zainteresowań obejmuje Rosję, Kaukaz i Azję Środkową, Europę Środkową i Wschodnią, Bałkany, Niemcy, kraje nadbałtyckie (Skandynawię oraz Litwę, Łotwę i Estonię), Chiny, Turcję i Izrael. W Ośrodku pracuje na stałe kilkudziesięciu analityków.

  Dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich od 2016 r. jest dr Adam Eberhardt, który wcześniej, przez osiem lat, był też wicedyrektorem OSW. Od 2021 r. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii.

  Czytaj więcej: Mołdawia — mały kraj z dużymi problemami (4)

  Wstęp na wykład jest wolny.

  Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim,
  z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski.


  Ambasada RP w Wilnie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...