Polska komisja sejmowa apeluje o zachowanie polskich szkół w rejonie trockim. „Decyzja sądu otwiera przestrzeń do kontynuacji dialogu”

Komisja Łączności z Polakami za Granicą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wzięła na tapet sprawę polskich szkół w rejonie trockim. Jak pisaliśmy wcześniej, szkoła podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu mają być zreformowane, co w obecnym kształcie grozi likwidacją. Komisja wydała specjalne stanowisko, w którym podkreśla, że decyzja Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie z 4 maja o wstrzymaniu reformy otwiera pole do rozmów. Apeluje o wypracowanie „stosownych rozwiązań”.

| Fot. stop-klatka z posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzja sądu o wstrzymaniu reformy otwiera możliwość dialogu

Jak czytamy w stanowisku komisji, decyzja sądu o wstrzymaniu reformy pozwala kontynuować dialog o dalszym losie szkół.

„Decyzja Okręgowego Sądu Administracyjnego w Wilnie z dnia 4 maja br. zawieszająca decyzję o reorganizacji dwóch szkół polskich w rejonie trockim, otwiera dalszą przestrzeń do kontynuacji polsko–litewskiego dialogu w zakresie zagwarantowania mniejszości polskiej dostępu do szkolnictwa w języku narodowym i funkcjonowania polskiej oświaty” — czytamy.

Komisja odwołała się do Traktatu między Polską a Litwą z 1994 roku

„Wspólne, wielowiekowe, polsko–litewskie dziedzictwo kulturowe zbudowane na poszanowaniu praw i wspólnot, jest ponadczasową wartością, na której opieramy wzajemny szacunek, lojalność i katalog wyznawanych zasad. Integralnym elementem tegoż dziedzictwa są narodowe języki, historia i wspólny dorobek kulturalny, czego potwierdzeniem było wypracowanie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 kwietnia 1994 roku, a także obopólna akceptacja europejskich standardów w zakresie traktowania mniejszości narodowych” — możemy przeczytać w stanowisku komisji.

Wezwanie do „wypracowania stosownych rozwiązań”

Członkowie komisji chcą, aby szkoły mogły dalej funkcjonować samodzielnie.

„Uwzględniając przytoczone okoliczności, apelujemy o pozostawienie pełnego i samodzielnego funkcjonowania szkoły podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Komisja Łączności z Polakami za Granicą zwraca się do stron polsko–litewskiego dialogu o wypracowanie stosownych rozwiązań”.

„Budowanie tożsamości kulturowej i nauka języka ojczystego jest integralnym elementem funkcjonowania każdej mniejszości narodowej, stworzenie warunków do dalszego funkcjonowania polskich placówek w dotychczasowej formie, wpisze się w ciąg wzajemnych działań na rzecz utrzymywania pozytywnych relacji Polski i Litwy w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej” — pisze komisja w stanowisku.

Politycy obu krajów rozmawiają o sprawie szkół

Głos w trakcie posiedzenia komisji, na którym przyjęte zostało przytoczone stanowisko, zabrała również wicemarszałek sejmu Polski, Małgorzata Gosiewska. Jak zaznaczyła, rozmawiała o sprawie szkół z politykami po stronie litewskiej.

„Prowadziłam rozmowy z szefową parlamentu litewskiego (z Viktoriją Čmilytė-Nielsen – przyp. red.), również z wiceprzewodniczącym (sejmu litewskiego – przyp. red.) panem Saudargasem. Mam wrażenie, że pełne poparcie dla naszych działań wyraził przewodniczący komisji obrony narodowej, temat też został poruszony” – powiedziała wicemarszałek Gosiewska.


Na podst.: KŁPG, własne