Więcej

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczynia się do dobrobytu rolników, pomagając w rozwiązywaniu różnych problemów
  | Fot. vrsa.lt

  W 2020 r. w rejonie wileńskim zarejestrowano 3579 gospodarstw rolnych. W 2021 r. liczba ta sięgnęła prawie 4 tys. – 3997 działających gospodarstw, zarejestrowano 586 nowych gospodarstw. Liczba działek wynosi 18 207, stanowi to 14 797,38 ha.

  Rejon wileński charakteryzuje się małymi gospodarstwami, ale także dominują duże, w których powierzchnia upraw wynosi od 100 do 500 ha. W rejonie wileńskim jest ich około 73. Jest 7 większych gospodarstw, od 500 do 1 000 ha i 2 bardzo duże (powyżej 1 000 ha).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W rejonie wileńskim rośnie liczba gospodarstw, w których pracują młodzi rolnicy (poniżej 40. roku życia). Poniżej 40. roku życia jest 949 rolników, powyżej 40. roku życia do wieku emerytalnego – 2093, od wieku emerytalnego – 955. W okręgu wileńskim Samorząd Rejonu Wileńskiego przoduje nie tylko pod względem liczby młodych rolników, ale także kobiet rolników. W okręgu wileńskim jest 2433 mężczyzn i 1564 kobiet.

  Zdaniem R. Naruńca, kierownika Działu Rolnego w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, bardzo cieszy fakt, że młodzi rolnicy przejmują tradycje rolnicze rodziców i zakładają swoje gospodarstwa, uczestnicząc w litewskich programach rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, starając się unowocześnić swoje gospodarstwa, nabywając nowy sprzęt i przyczyniając się do rozwoju rolnictwa rejonu wileńskiego.

  Terytorium rejonu wileńskiego zajmuje 212 915 ha ogólnej powierzchni użytków rolnych, z czego 97 869 ha to grunty orne. W 2021 r. na terenie rejonu wileńskiego użytki rolne zadeklarowało łącznie 3605 podmiotów. Według R. Naruńca w porównaniu do danych z 2020 r. w rejonie wleńskim liczba podmiotów zmniejszyła się o 182. – Takie zmiany wynikają głównie z tego, że część mieszkańców odmawia deklarowania, co później znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Większość sprzedaje działki, zmienia przeznaczenie działki na strefę zabudowy – mówi R. Naruniec.

  W 2021 r. zgodnie z danymi deklaracji większość rolników rozwija produkcję roślinną 2007 gospodarstw. Dominującą kulturą rolniczą pozostają zboża. Właściciele gospodarstw zbożowych uprawiają głównie pszenicę, która zajmuje powierzchnię 10 522 ha. Owies zajmuje 3 722 ha, gryka – 2 974 ha, rzepak – 1 560 ha, jęczmień – 1 473 ha. W rejonie wileńskim – najmniej hodowców ziemniaków – w 2021 r. deklarowana powierzchnia gospodarstw wynosiła zaledwie 298 ha.

  Czytaj więcej: Zwrot kosztów dojazdów, a nawet wynajmu mieszkania. Tak samorządy przyciągają nauczycieli

  336 gospodarstw zajmuje się hodowlą zwierząt. Gospodarstwa hodowlane zwykle trzymają owce. Popularność zyskuje również pszczelarstwo. Łącznie pszczelarze na terenie rejonu trzymają ponad 8 tys. rodzin pszczelich.

  – Według danych Państwowego Centrum Informacji Rolnej i Przedsiębiorczości Wiejskiej, liczba hodowców bydła w rejonie wileńskim z roku na rok maleje. 1 stycznia 2021 r. w rejonie wileńskim było 577 hodowców bydła, podczas gdy w latach 2017 i 2018 liczba ta przekraczała tysiąc. Hodowla zwierząt gospodarskich wymaga dużej odpowiedzialności i z każdym rokiem staje się coraz bardziej nieatrakcyjną gałęzią rolnictwa – zauważa R. Naruniec. W rejonie wileńskim jest 1559 gospodarstw mieszanych.

  Pracujący w gminach rejonu specjaliści, odpowiedzialni za sferę rolnictwa, są w stałym kontakcie z rolnikami, pomagają w kwestiach dotyczących wykorzystania środków z Unii Europejskiej i Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich itp.

  Dużo uwagi poświęca się również podziękowaniu rolnikom za pielęgnowanie tradycji rolniczych i ciężką pracę. Każdego roku podczas Dożynek dziękuje się rolnikom za dar chleba. Samorząd organizuje również Zawody Oraczy, których celem jest nie tylko wyjawienie mistrzów orki, ale także rozwijanie umiejętności orania i poprawa jakości orki ziemi.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...