Więcej

  Latem wzrasta napływ nielegalnych migrantów

  W czerwcu minął rok od momentu, gdy rozpoczął się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Sytuacja w tym miejscu znowu staje się coraz bardziej napięta, wzrasta napływ nielegalnych migrantów próbujących przedostać się na Litwę.

  Czytaj również...

  Sytuacja wciąż napięta

  „Dopóki sytuacja geopolityczna pozostaje napięta, a ryzyko nielegalnej migracji na granicy Litwy z Białorusią nie ustaje, Litwa nadal stosuje środki na rzecz wzmocnienia ochrony granic państwowych i zapobiegania nielegalnej migracji. Według danych (z 8 sierpnia 2022 r. — od red.) od początku tego roku straż graniczna uniemożliwiła 3 812 cudzoziemcom nielegalny wjazd na terytorium Republiki Litewskiej. Obywatele państw trzecich próbują przekroczyć granicę państwową Republiki Litewskiej w większych i mniejszych grupach” — napisano „Kurierowi Wileńskiemu” w nadesłanym raporcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Czytaj więcej: Nielegalni imigranci na granicy z Białorusią. „Widzimy oznaki, nie możemy tolerować”

  Napływ nielegalnych migrantów wzrósł w 2021 r.

  Nielegalni migranci to mieszkańcy, którzy nielegalnie przenieśli się z jednego kraju do drugiego z powodów ekonomicznych, kulturowych lub politycznych. Na Litwie napływ nielegalnych migrantów wzrósł w 2021 r., kiedy autorytarny przywódca Białorusi A. Łukaszenka przeprowadził hybrydowe ataki na Litwę. Ostatnio ponownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekraczania granicy państwowej.

  „Obserwuje się, że białoruska straż graniczna nadal aktywnie przyczynia się do nielegalnej migracji na Litwę, na przykład sprowadza migrantów na granicę państwową, kieruje ich do miejsc, w których nie ma fizycznej bariery itp. Ostatnio nie tylko obywatele Afganistanu, ale także obywatele Syrii, Iranu, Tadżykistanu i innych państw coraz częściej nielegalnie przekraczają granicę państwową. Trasa przyjazdu migrantów: w większości przypadków migranci z krajów pochodzenia udają się na Białoruś, a następnie na Litwę przez Federację Rosyjską” — podano w nadesłanym komunikacie.

  Granica jest chroniona we wzmocnionym reżimie

  Rustam Liubajev, szef Straży Granicznej Litwy, zwraca uwagę, że w ostatnim czasie odnotowano wzrost napływu nielegalnych migrantów próbujących wjechać na Litwę. „Ogólna sytuacja jest naprawdę napięta. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost napływu nielegalnych migrantów, co jest naprawdę niepokojące, granica jest chroniona we wzmocnionym reżimie. Obecnie współpracujemy z innymi instytucjami, a także planujemy wzmocnić nasze siły na granicy z Białorusią. Bardzo podobnie sytuacja wygląda na granicy Białorusi i Polski” — podkreśla.

  Napływ nielegalnych migrantów ponownie wzrósł z powodu sprzyjających warunków klimatycznych w okresie letnim. Podobne tendencje odnotowuje się na innych granicach Unii Europejskiej. Według oceny R. Liubajeva próby przedostania się nielegalnych migrantów na terytorium Litwy raczej nie ustaną w najbliższym czasie, dlatego według niego wprowadzenie fizycznej bariery na granicy z Białorusią jest niezwykle ważne.

  Czytaj więcej: Litwa kończy budowę ogrodzenia na litewsko-białoruskiej granicy. Zostały ostatnie etapy

  Imigranci opuszczają ośrodki

  Imigranci, którzy od 12 miesięcy mieszkają w specjalnych ośrodkach na terenie Litwy, mogą je opuścić.

  Sąd może ograniczyć prawa imigranta do przemieszczania się po kraju albo zastosować alternatywne środki zapobiegawcze, takie jak obowiązek powiadamiania o miejscu pobytu odpowiednich instytucji. Nadzór nad imigrantem może zostać również powierzony obywatelowi Litwy albo obcokrajowcowi legalnie przebywającemu na Litwie. 

  Ponad 2,6 tys. nielegalnych imigrantów

  Inna możliwość to pozostanie w ośrodku dla uchodźców bez ograniczenia prawa przemieszczania się po kraju. W takich miejscach przebywa obecnie ponad 2,6 tys. osób, które nielegalnie przedostały się przez Białoruś na Litwę. W ciągu roku azyl przyznano 130 osobom, ponad tysiąc wniosków jest nadal rozpatrywanych.

  Obecnie na Litwie jest mniej niż 3 tys. osób o nieuregulowanym statusie. Nielegalni migranci nie są wypuszczani wszyscy naraz. Termin ograniczenia swobody przemieszczania się nie jest jednakowy dla różnych osób. Oznacza to, że nielegalni migranci będą stopniowo nabywać prawo do przemieszczania się na Litwie.


  Afisze

  Więcej od autora

  Pomocny, skuteczny, sumienny, odpowiedzialny. 2 października obchodzimy Dzień Aniołów Stróżów

  Policjant zawsze gotowy „Zawód policjanta był, pozostaje i będzie ważny. Policjant musi być zawsze przygotowany do wykonywania swoich obowiązków w różnych sytuacjach, zarówno wtedy, gdy wymagana jest tylko wiedza teoretyczna, jak również wtedy, gdy konieczne jest wykorzystanie umiejętności podczas interwencji...

  Litwa ogranicza płatności gotówką. Limit 5 tys. euro, powyżej tylko przelew

  Zalety rozliczania się przelewem — Zalet rozliczania się przelewem jest bardzo dużo, nie tylko dla instytucji, ale też dla osób prywatnych. Przede wszystkim jest to bezpieczne. Poza tym ograniczenie rozliczeń gotówkowych może pomóc w walce z uchylaniem się od podatków...

  Wyzwolone terytoria Ukrainy powoli wracają do życia

  Odbywają się pogrzeby zabitych żołnierzy — Ukraina od blisko 7 miesięcy trzyma obronę w obliczu rosyjskiej inwazji. Praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś, kto wojuje na froncie lub czeka na pobór do wojska. Prawie codziennie w każdej z ukraińskich hromad...

  Lukas Savickas: „Jest to praca, która tworzy wielką wartość”

  Honorata Adamowicz: Jak Pan ocenia działania „Kuriera Wileńskiego” w walce z propagandą rosyjską w czasie wojny w Ukrainie? Lukas Savickas: Wystarczy wejść do waszej redakcji i posłuchać historii o jej działalności, o tym, jak dostosowuje się do różnych nowych wyzwań....