Więcej

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  W dniach 6–8 września w polskim Karpaczu odbyło się XXXI Forum Ekonomiczne. Udział w forum wzięła również delegacja Polaków z Wileńszczyzny na czele z prezesem ZPL i AWPL, europosłem Waldemarem Tomaszewskim.

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin mówiła m.in. o statusie, jaki wypracowała sobie na Litwie polska mniejszość, mówiła o roli samorządów na Wileńszczyźnie w utrzymaniu polskiej tożsamości i znaczeniu, jakie ma jej przekazanie dla kolejnych pokoleń.

  – Jesteśmy Polakami z Litwy i cieszymy się, że mamy dwie ojczyzny. (…) Mamy obowiązek troszczyć się o swoją kulturę, tradycje – o tożsamość. Chcemy, by ta troska nie zniknęła z nami, tylko pragniemy ją przekazać młodszym pokoleniom – podkreśliła mer Maria Rekść podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

  – Zależy nam na tym, by nie tylko nasze dzieci i młodzież wyjeżdżały do Polski, ale również, by Polska przyjeżdżała do nas. By młodzież poczuła i zobaczyła, że tu są Polacy, że tu są ich bracia i siostry, że w żyłach naszych płynie ta sama krew. By młodzież w Polsce wiedziała, że naród tam został, na swojej ziemi, na dobre i na złe – oświadczyła mer Maria Rekść.

  Czytaj więcej: Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  Maria Rekść dziękowała na forum Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, w tym wspomniała byłego prezesa Andrzeja Stelmachowskiego – trzecią osobę w historii Samorządu Rejonu Wileńskiego, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. – Jesteśmy wdzięczni Macierzy. Osobiście bardzo cenię „Wspólnotę Polską”, która zawsze pomagała naszej oświacie i placówkom oświatowym – powiedziała mer.

  Mer Maria Rekść mówiła też o roli i funkcjach, jakie pełnią samorządy w sferze oświaty mniejszości narodowych, m.in. rejon wileński i solecznicki. – Nie tylko dbamy o każdego swego mieszkańca i świadczymy cały wachlarz usług, ale naszym dodatkowym obowiązkiem jest również troska o swoją tożsamość narodową i przekazanie jej następnym pokoleniom – oświadczyła mer.

  Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...