Więcej

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  W dniach 6–8 września w polskim Karpaczu odbyło się XXXI Forum Ekonomiczne. Udział w forum wzięła również delegacja Polaków z Wileńszczyzny na czele z prezesem ZPL i AWPL, europosłem Waldemarem Tomaszewskim.

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin mówiła m.in. o statusie, jaki wypracowała sobie na Litwie polska mniejszość, mówiła o roli samorządów na Wileńszczyźnie w utrzymaniu polskiej tożsamości i znaczeniu, jakie ma jej przekazanie dla kolejnych pokoleń.

  – Jesteśmy Polakami z Litwy i cieszymy się, że mamy dwie ojczyzny. (…) Mamy obowiązek troszczyć się o swoją kulturę, tradycje – o tożsamość. Chcemy, by ta troska nie zniknęła z nami, tylko pragniemy ją przekazać młodszym pokoleniom – podkreśliła mer Maria Rekść podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

  – Zależy nam na tym, by nie tylko nasze dzieci i młodzież wyjeżdżały do Polski, ale również, by Polska przyjeżdżała do nas. By młodzież poczuła i zobaczyła, że tu są Polacy, że tu są ich bracia i siostry, że w żyłach naszych płynie ta sama krew. By młodzież w Polsce wiedziała, że naród tam został, na swojej ziemi, na dobre i na złe – oświadczyła mer Maria Rekść.

  Czytaj więcej: Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  Maria Rekść dziękowała na forum Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, w tym wspomniała byłego prezesa Andrzeja Stelmachowskiego – trzecią osobę w historii Samorządu Rejonu Wileńskiego, która otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. – Jesteśmy wdzięczni Macierzy. Osobiście bardzo cenię „Wspólnotę Polską”, która zawsze pomagała naszej oświacie i placówkom oświatowym – powiedziała mer.

  Mer Maria Rekść mówiła też o roli i funkcjach, jakie pełnią samorządy w sferze oświaty mniejszości narodowych, m.in. rejon wileński i solecznicki. – Nie tylko dbamy o każdego swego mieszkańca i świadczymy cały wachlarz usług, ale naszym dodatkowym obowiązkiem jest również troska o swoją tożsamość narodową i przekazanie jej następnym pokoleniom – oświadczyła mer.

  Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...