Więcej

  W rejonie wileńskim przywitano biegaczy 32. tradycyjnej sztafety międzynarodowej „Szlak bałtycki”

  18 sierpnia rejon wileński, jak co roku, gościnnie spotkał i uhonorował biegaczy 32. międzynarodowej sztafety „Szlak bałtycki” Wilno-Ryga-Tallin. Ten pełen szacunku i determinacji bieg przypomina wyrażone pragnienie przywrócenia wolności i niepodległości trzech krajów bałtyckich w 1989 roku.

  Czytaj również...

  Jak co roku, na pograniczu miasta Wilna i rejonu wileńskiego uczestników biegu serdecznie powitali przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego. Biegacze, którzy tradycyjnie startowali z Placu Katedralnego w Wilnie, zostali spotkani w gminie Awiżenie.

  Biegaczy powitała wicemer Edyta Tamošiūnaitė, gł. specjalista Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Karol Pacyna i zastępca starosty Awiżeń, p. o. starosty Regina Pečiulienė wraz z przedstawicielami gminy.

  „Jesteśmy dumni z waszej odwagi i siły. W tym napiętym okresie bardzo ważne jest pokazanie, że narody krajów bałtyckich są zgodne i solidarne, tak jak 34 lata temu, kiedy ludzie chwycili się za ręce i zjednoczyli stolice państw bałtyckich, potępili pakt Ribbentrop-Mołotow i żądali niezależności.

  Trasa biegu sztafetowego z Wilna do Tallina liczy ponad 600 km długości. W biegu tradycyjnie biorą udział chętni biegacze z trzech krajów nadbałtyckich.

  Dziś biegacze z każdego kraju niosą symboliczne przesłanie jedności i życzenia dla ludzi innego narodu. Dziękuję biegaczom za udział. Życzę sił i dobrej drogi!” – powiedziała wicemer Edyta Tamošiūnaitė.
  Vidmantas Dobrovolskas, prezes Stowarzyszenia Litewskich Biegaczy Amatorów, wręczył przedstawicielom samorządu pamiątkowe medale i podziękował za coroczne powitanie uczestników biegu „Szlak Bałtycki”.
  Biegacze poczęstowali się przygotowanym poczęstunkiem, orzeźwili wodą i dzielili się wrażeniami z tradycyjnej międzynarodowej sztafety.

  Trasa biegu sztafetowego z Wilna do Tallina liczy ponad 600 km długości. W biegu tradycyjnie biorą udział chętni biegacze z trzech krajów nadbałtyckich. W tym roku w międzynarodowej sztafecie startuje 32 biegaczy z Litwy, Łotwy i Estonii.

  Co roku w biegu sztafetowym aktywnie uczestniczą przedstawiciele Związku Osób Niepełnosprawnych Litwy oraz biegacze Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego. W tym roku w biegu „Szlak bałtycki” bierze udział ponad 10 biegaczy z Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...