Więcej

  Trwają prace rekonstrukcyjne na rynku w Rudominie

  Rozpoczęte wiosną prace budowlane związane z rekonstrukcją rynku w Rudominie są kontynuowane. Zakończenie projektu planowane jest do lipca 2024 r. Wkrótce odnowione targowisko będzie zachwycało zarówno odwiedzających, jak i sprzedawców rozwiniętą infrastrukturą publiczną i nowoczesnym otoczeniem.

  Czytaj również...

  Po nieplanowanej przerwie wracamy z pracami rekonstrukcji rynku w Rudominie. I choć samorząd rozpoczął realizację tego projektu jeszcze w 2021 r., to ze względu na przedłużające się prace związane z układaniem sieci ESO i konieczności ponownego projektowania, ze względu na usuwanie ścieków deszczowych, rekonstrukcja rynku została na jakiś czas wstrzymana – mówi Władysław Kondratowicz, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Jak poinformował dyrektor, który w zeszłym tygodniu odwiedził plac budowy, zakończenie wszystkich prac planowane jest na lipiec 2024 roku. – Przejeżdżający obok targowiska od jakiegoś czasu mogą obserwować aktywnie trwające prace. Sprzęt codziennie intensywnie pracuje wyrównując i przygotowując grunt pod ułożenie kostki betonowej. W tej chwili trwają już prace remontowe w budynku administracyjnym zlokalizowanym na terenie rynku – podkreślił W. Kondratowicz.

  Szacuje się, że cena prac sięgnie 1,8 mln euro. Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy na ten projekt 0,7 mln euro, wkład Unii Europejskiej i budżetu państwa wyniesie 1,1 mln euro.

  Czytaj więcej: Tak będzie wyglądał rynek w Rudominie po rekonstrukcji

  Rekonstrukcja rynku w Rudominie to jedno z działań przewidzianych w projekcie nr J08-CPVA-V-01-0001 „Realizacja strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Soleczniki+”, która jest realizowana wspólnie z Samorządem Rejonu Solecznickiego zgodnie z priorytetem 4 Programu Działań Inwestycyjnych z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020 „Promocja energii efektywności i wytwarzania energii oraz wykorzystania zasobów odnawialnych”, priorytetem 7 „Promowanie wysokiej jakości zatrudnienia i udziału w rynku pracy”, priorytetem 8 „Zwiększenie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” oraz priorytetem 10 „Korzystne zarządzanie publiczne odpowiadające potrzebom społeczeństwa”, wspólnym działaniem nr J08-CPVA-V „Rozwój obszarów funkcjonalnych”.

  Po realizacji projektu rekonstrukcji rynku w Rudominie obszar rynku zostanie powiększony. Planuje się budowa zewnętrznych pawilonów i wiat ze straganami na rynku, uporządkowanie infrastruktury oraz utworzenie kilku szerszych punktów sprzedaży dla handlowców z niepełnosprawnościami. Powstaną parkingi dla klientów oraz stanowiska dla handlowców, gdzie będą mogli bezpiecznie zostawić samochody osobowe, ciężarowe, minibusy. Znajdą się tu także miejsca sprzedaży z samochodów.

  Łącznie teren targowiska w Rudominie zostanie podzielony na siedem stref handlowych, w których zostaną stworzone warunki do handlu: artykułami spożywczymi i niespożywczymi, różnymi sadzonkami i roślinami, maszynami i produktami rolniczymi, zwierzętami hodowlanymi oraz drobiem.

  Na placu i w jego podejściach planowane jest zamontowanie oświetlenia, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, kolumienek wody pitnej, monitoringu itp.

  Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 39 (113) 30/09-06/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Prezydent Republiki Litewskiej z pierwszą damą odwiedzili rejon wileński 

  Z okazji Dnia Armii Litewskiej i upamiętnienia 105. rocznicy jej odrodzenia prezydent wziął udział w uroczystej ceremonii złożenia przysięgi przez żołnierzy obowiązkowej służby wojskowej Państwu Litewskiemu, odbywającej się w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa w Niemenczynie. Podczas...

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...