Więcej

  Uczniowie rejonu wileńskiego zostali nagrodzeni

  W dniach 21–22 września w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie odbyły się uroczystości przyznania uczniom tytułów „Najlepszy uczeń szkół Samorządu Rejonu Wileńskiego 2023” oraz „Najlepszy uczeń szkół edukacji nieformalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego 2023”. Z roku na rok samorząd pielęgnuje piękną tradycję, która ma na celu nagrodzenie najzdolniejszych uczniów oraz pedagogów, którzy ich kształcili.

  Czytaj również...

  Tradycyjnie wręczanie nagród odbywa się w dwóch etapach: pierwszego dnia wręczane są nagrody absolwentom, którzy na państwowych egzaminach maturalnych otrzymali setki, a także zwycięzcom olimpiad i konkursów. Drugiego dnia są nagradzani uczniowie nieformalnych szkół edukacyjnych, zwycięzcy państwowych, międzynarodowych konkursów plastycznych i muzycznych oraz zwycięzcy zawodów sportowych, a także przygotowujący nauczyciele.

  Łącznie za najwyższe wyniki akademickie nagrodzono 86 uczniów i 59 nauczycieli, zaś za osiągnięcia w dziedzinie sztuki i sportu – 80 uczniów i 42 pedagogów. Wszyscy zasłużeni uczniowie oraz nauczyciele otrzymali listy z podziękowaniami i upominki od mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza.

  – To wielki zaszczyt być tu dzisiaj, ponieważ jest to ważne święto dla całego samorządu. Wszystkie Wasze osiągnięcia, zarówno ucznia, jak i nauczyciela są słyszalne, znane i widoczne nie tylko w szkole, ale także w całym rejonie i poza nim – powiedział mer Robert Duchniewicz.

  Mer dziękował wszystkim zgromadzonym za tworzenie pięknego wizerunku naszego rodzinnego rejonu wileńskiego. Wyraził także szczerą wdzięczność nauczycielom za włożony trud, za odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów dzieci. Zapewnił, że samorząd będzie w dalszym ciągu podejmować wszelkie działania, będzie promować wzrost dostępności usług, aby wyniki z roku na rok były coraz lepsze. 

  Wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė przekazała zebranym inspirujące słowa, aby nigdy się nie zatrzymywać, dążyć do nowych wyników i nowej wiedzy. Życzyła, aby po ukończeniu uczelni (litewskich lub zagranicznych) uczniowie wracali do rodzinnego rejonu wileńskiego i tutaj tworzyli dobrobyt swój i wszystkich mieszkańców.

  Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje motywacje pieniężne dla uczniów


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 40 (116) 07-13/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...

  Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

  Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu możliwości finansowania odcinków dróg lokalnych z Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg. Rozmawiano także o budowie pawilonów oczekiwania dla pasażerów na drogach o znaczeniu państwowym, konieczności uproszczenia procedury przyjętej przez Dyrekcję Dróg, która umożliwiłaby samorządowi w...