Więcej

  Mer spotkał się z przedstawicielami społeczności tatarskiej

  13 października mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz i dyrektor administracji Władysław Kondratowicz odwiedzili wieś Sorok Tatary, gdzie spotkali się z przedstawicielami społeczności tatarskiej i omówili ważne tematy dla tej grupy etnicznej.

  Czytaj również...

  W imieniu społeczności tatarskiej swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami podzielili się: przewodnicząca wspólnoty muzułmańsko-sunnickiej wsi Sorok Tatary Fatima Bujnowska, przewodniczący wspólnoty tatarskiej w Niemieżu Arturas Muchlia i przewodniczący litewskiego związku wspólnoty tatarskiej Motiejus Jakubauskas. 

  Podczas serdecznego i gościnnego przyjęcia zaprezentowano projekty realizowane przez społeczności tatarskie, omówiono udział w programach, ich plany na przyszłość i wizje zachowania dziedzictwa, promocji turystyki, a także potrzeby finansowania działalności i potrzeb społeczności.

  – Jak widzimy wieś Sorok Tatary nie zanika, a wręcz przeciwnie, staje się coraz atrakcyjniejsza, rozrastająca się, a liczba ludności wzrasta. W naszym rejonie znajdują się dwie z czterech historycznych świątyń muzułmańskich na Litwie, musimy być z tego dumni i chronić to dziedzictwo – powiedział mer Robert Duchniewicz. Według niego, udzielając wsparcia finansowego, samorząd w wyraźny sposób przyczyni się do zachowania tradycji i tożsamości tych aktywnych społeczności.

  Jak twierdzą przedstawiciele Tatarów, społeczności mają pomysły, jak zachować i pielęgnować swoją kulturę i tradycje, i liczą na ich realizację przy pomocy samorządu. Najważniejszą misją społeczności jest ochrona zabytków architektury. Ważne jest, aby społeczność wsi Sorok Tatary wyremontowała meczet i cmentarz, które od kilku lat są własnością nie samorządu, ale Tatarów.

  – Społeczność tatarska, jak cała reszta wspólnot zamieszkujących rejon wileński, zasługuje na uwagę i szacunek – podkreślił dyrektor administracji Władysław Kondratowicz. Dyrektor wspomniał, że przy redystrybucji budżetu samorządu w końcu roku zostaną uwzględnione wnioski społeczności tatarskich i w miarę możliwości środki zostaną przeznaczone na najważniejsze potrzeby jeszcze w tym roku.

  – Swoją działalnością nie tylko wzbogacacie dziedzictwo kulturowe rejonu wileńskiego, ale także promujecie jedność i zrozumienie wszystkich naszych mieszkańców. Dziękujemy za zaangażowanie Waszej wspólnoty w dialog międzykulturowy i współpracę – różnorodność to siła. Serdecznie dziękuję za Wasz trud i niekończący się zapał w organizowaniu i uczestniczeniu w działaniach publicznych, które upiększają życie społeczne rejonu wileńskiego – podziękował na zakończenie spotkania mer Duchniewicz.

  Tatarzy litewscy stanowią wyjątkową grupę etniczną i są uważani za jedną z najstarszych mniejszości narodowych. Najwięcej Tatarów zamieszkuje powiat wileński, a największe skupiska tatarskie znajdują się we wsiach Niemież i Sorok Tatary. Tatarzy nie mają obecnie własnego państwa, ale zachowali i pielęgnują swoją kulturę etniczną, tożsamość narodową i religijną. Większość litewskich Tatarów to muzułmanie.

  Czytaj więcej: We wsi Sorok Tatary żyje się w zgodzie


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 43 (125) 28/10-03/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...