Więcej

  Rejon wileński nadal będzie przyznawał stypendia studentom

  Rada Rejonu Wileńskiego zatwierdziła nową listę priorytetowych zawodów do otrzymania stypendium ustanowionego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Postanowiono także przyznać stypendium kolejnym sześciu studentom z rejonu, którzy wybrali kształcenie w kierunkach najbardziej brakujących zawodów w rejonie.

  Czytaj również...

  „Litwa stoi przed wyzwaniami ze względu na brak specjalistów w dziedzinach edukacji i pracy socjalnej. Rejon wileński nie jest wyjątkiem. Musimy rozwiązywać te sytuacje i mamy nadzieję, że wspomniane wsparcie przyczyni się do uzupełnienia potrzebnych wykwalifikowanych pracowników. Kolejnym ważnym naszym zadaniem jest zachęcanie młodych ludzi, aby nie bali się nauk ścisłych i ich studiowania” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

  Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie i niedobory specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko na terenie rejonu, ale i całego kraju, specjalnie powołana Komisja Stypendialna przeprowadziła szczegółową analizę i zaproponowała uzupełnienie listy zawodów priorytetowych Samorządu Rejonu Wileńskiego o jeszcze trzy specjalności: biologia, chemia i technologie informatyczne. Ma to na celu zachęcenie młodych specjalistów do pozostania i pracy w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego oraz zmniejszenie deficytu pedagogów.

  Za zgodą rady nowa lista zawodów priorytetowych obejmuje następujące kierunki studiów: logopedia, pedagogika specjalna, psychologia, filologia polska, filologia angielska, fizyka, pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, filologia litewska, matematyka, wychowanie przedszkolne, biologia, chemia, technologie informatyczne. Lista jest sporządzana corocznie i zatwierdzana przez radę do 31 października.

  W innej uchwale członkowie rady jednomyślnie zgodzili się na przyznanie stypendiów samorządu w wysokości 250 euro miesięcznie kolejnym sześciu uczniom z rejonu wileńskiego, zgodnie z dotychczasową procedurą i warunkami. Przyszli pedagodzy studiują obecnie: pedagogikę specjalną, pedagogikę dziecięcą, filologię polską, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne oraz pedagogikę edukacji początkowej.

  Z wybranymi kandydatami, którzy jako przyszli pedagodzy zobowiążą się do kontynuowania pracy zawodowej po ukończeniu studiów w jednej z proponowanych placówek rejonu przez co najmniej 3 lata w ciągu 5-letniego okresu, dyrektor administracji podpisze w imieniu samorządu dwustronną umowę. Stypendium będzie wypłacane od dnia podpisania umowy oraz za miesiące nauki i praktyki i będzie przelewane dwa razy w roku na konto studenta.

  Wszystkie informacje na temat stypendiów przyznawanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej vrsa.lt.  

  Czytaj więcej: Dla studentów pedagogiki — stypendia w wysokości kilkuset euro


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 45 (130) 11-17/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...