Więcej

  Na co zwrócić uwagę, wysyłając dziecko na obozy czy kolonie

  Gdy zbliżają się letnie wakacje szkolne, rodzice zastanawiają się, czy nie wysłać dziecka na obóz lub kolonie. To świetna okazja na nawiązanie nowych znajomości, dobrą zabawę i relaks. Przed wyborem obozu specjaliści zalecają nie tylko zapoznanie się z zajęciami oferowanymi przez organizatorów, lecz także z warunkami zakwaterowania i środowiskiem, w którym dzieci będą przebywały. 

  Czytaj również...

  Obozy dla dzieci stają się jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w okresie letnim, dlatego rodzice zastanawiający się nad wyborem obozu dla swojego dziecka powinni odrobić ważną „pracę domową” – zebrać wszystkie istotne informacje o obozie, na który chcą wysłać swoje dziecko. Nie spieszyć się z wyborem, nie słuchać na ślepo, jak organizatorzy wychwalają swój obóz, ale samemu dokładnie sprawdzić i zwracać uwagę na szczegóły, a następnie podjąć decyzję o jego organizacji – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaleca Ilma Skuodienė, dyrektor Państwowego Biura Ochrony Praw Dziecka i Adopcji.

  Czytaj więcej: Skierujmy naszą uważność i wrażliwość na naruszenia praw dziecka

  Weryfikacja wychowawców na koloniach

  Aktywiści zajmujący się ochroną praw dziecka zachęcają rodziców, aby nie obawiali się poprosić o odpowiednie zaświadczenia każdego, kto pracuje z ich dzieckiem. Dokument ten może być wymagany nie tylko od organizatora obozu lub wolontariusza, lecz także od kierownika drużyny, nauczyciela, wychowawcy, niani lub trenera.

  – Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze i zaczyna się od ludzi, którzy będą obok dziecka, dlatego bardzo ważne są ich sposób komunikacji, zachowanie i intencje w stosunku do dziecka. Nasze dane pokazują, że przypadki przemocy wobec dzieci rosną w różnych przestrzeniach. Dlatego jednym ze środków ochronnych na letnich obozach dla dzieci i w innych miejscach zajęć dla dzieci jest to, że organizatorzy i osoby, które pracują z dziećmi lub są wolontariuszami, muszą posiadać zaświadczenia potwierdzające, że nie były karane za przestępstwa seksualne, poważne lub bardzo poważne przestępstwa przeciwko dzieciom lub dorosłym. Pracodawcy lub usługodawcy mogą uzyskać takie zaświadczenie z Rejestru Podejrzanych, Oskarżonych i Skazanych – przypomina rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego”.

  Ważne jest też, aby rodzice uzyskali informacje o tym, w jaki sposób organizatorzy są w stanie zapewnić bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, uczestników obozu, jakie są zasady postępowania, jak rozumieją przemoc i zastraszanie oraz jakie środki są stosowane w razie niewłaściwego zachowania dzieci. Organizatorzy powinni też dostarczyć informacje na temat doświadczenia personelu obozu i wolontariuszy w pracy z dziećmi oraz na temat tego, jakie szkolenia przeszli, żeby pracować z dziećmi na obozie.

  – Często, nawet podczas pierwszego spotkania, rodzice mogą się zorientować, w jaki sposób usługodawca komunikuje się, jak jest przygotowany do odpowiadania na pytania, jak bardzo jest wrażliwy i jak troskliwie traktuje dziecko w swoim otoczeniu. Doświadczenia, opinie i rekomendacje innych osób, które korzystały z usług danego obozu letniego, mogą również pomóc w dokonaniu wyboru w takich sytuacjach – mówi dyrektor Państwowego Biura Ochrony Praw Dziecka i Adopcji.

  Bezpieczeństwo to priorytet

  Osoby zajmujące się ochroną praw dziecka zwracają uwagę na kilka ważnych pytań, na które rodzice powinni znać odpowiedzi przed wysłaniem dziecka na wybrane przez siebie wakacje. Istotne jest, aby zwrócić szczególną uwagę nie tylko na zajęcia i edukację oferowaną na obozie, ale także na warunki środowiskowe. Na przykład warto upewnić się, że obóz posiada higieniczne miejsca do spania i mycia, które spełniają potrzeby dziecka, że dzieci mają zapewnione wysokiej jakości posiłki i że środowisko obozowe jest wolne od czynników zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci, takich jak zbiorniki wodne itp.

  – Wybierając obóz letni, dorośli powinni wziąć pod uwagę: indywidualne potrzeby dziecka, jego wiek, zainteresowania, zdolności i życzenia, a także wartości oraz oczekiwania całej rodziny. Ważne jest, aby realizowane plany letnie i zajęcia zapewniały obozowiczowi przyjemne doświadczenia, budowały i rozwijały jego umiejętności oraz przywoływały wyłącznie najlepsze wspomnienia i pamiątki – zaznacza Ilma Skuodienė.

  W ubiegłym roku specjaliści Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przeprowadzili pięć inspekcji obozów wakacyjnych dla dzieci w odpowiedzi na skargi. Trzy kontrole wykazały naruszenia. 

  Dlatego ważne jest, aby personel obozu był zdrowy, tj. przeszedł kontrolę stanu zdrowia oraz szkolenie z pierwszej pomocy i higieny przed przyjęciem wczasowiczów. Tymczasem, podobnie jak w poprzednich latach, nie wszyscy pracownicy odbyli takie szkolenie. W kontrolowanych miejscach brakowało apteczek pierwszej pomocy lub nie spełniały one wymogów prawnych.

  Niekiedy stwierdzane są nieprawidłowości w zakresie higieny: w niektórych miejscach brakowało środków higieny osobistej lub nie zawsze dbano o czystość. Przypominamy, że papier toaletowy, mydło i ręczniki jednorazowe muszą być dostępne w toaletach i łazienkach. Obóz musi mieć stały dostęp do ciepłej i zimnej wody zgodnie z wymogami. 

  Wentylacja pomieszczeń jest ważna dla jakości wypoczynku dzieci. Sypialnie i inne obszary edukacyjne powinny być naturalnie wentylowane i utrzymywane w odpowiedniej temperaturze 18–28°C.

  Dziecko nie może chodzić głodne

  Na obozach dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, dlatego teren obozu powinien być zawsze uporządkowany, trawa skoszona, pomieszczenia, obiekty i inne wyposażenie czyste, a zbiorniki wodne niewykorzystywane do kąpieli ogrodzone. 

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Place zabaw i tereny rekreacyjne muszą być w stanie chronić dzieci przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Tam, gdzie na placach zabaw znajdują się piaskownice, muszą być one chronione przed zanieczyszczeniem (powinny być przykryte, gdy nie są używane).

  Organizatorzy powinni zebrać od uczestników informacje o ich diecie przed rozpoczęciem obozu i zapewnić im odpowiednie wyżywienie. Posiłki mają być dostarczane zgodnie z zalecanym dziennym spożyciem energii i składników odżywczych, a przygotowanie i różnorodność potraw muszą być zgodne z fizjologicznymi cechami dzieci i zasadami zdrowego żywienia. W razie potrzeby należy zapewnić posiłki dostosowane do potrzeb.

  Dzieci na obozach powinny być karmione co najmniej co 3,5–4 godzin. Organizator obozu musi zapewnić dzieciom higieniczne warunki do picia wody przez cały czas. Jeśli dzieci uprawiają intensywne sporty podczas obozu wakacyjnego, menu dla tych dzieci musi uwzględniać ich zwiększone zapotrzebowanie na energię. Podczas wycieczek dzieci powinny mieć zapewnione wyżywienie i wodę pitną. Nietrwałe produkty spożywcze (nabiał, mięso, słodycze itp.) nie są dozwolone podczas wędrówek.

  Czytaj więcej: Tradycyjne kolonie letnie dla dzieci: co oferuje Wilno, a co rejon wileński?


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 24 (71) 22-28/06/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Chemiczne zwalczanie kleszczy: więcej szkody dla przyrody i ludzi niż pożytku

  — Usługa ta jest nielegalna na Litwie z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że w naszym kraju nie ma zalegalizowanych akarycydów i insektycydów, które mogą być stosowane na terenach otwartych do zwalczania kleszczy. Ponieważ produkty te nie tylko...

  Mieszkańcy Pogir walczą o ochronę zbiorników wodnych

  Niestety, mieszkańcy nie odczuwają wsparcia ze strony władz. Twierdzą, że wręcz przeciwnie, Ministerstwo Środowiska robi wszystko, co w ich mocy, aby chronić interesy właścicieli fabryki. Czy inwestycje mogą być ważniejsze niż zachowanie zasobów naturalnych i czystego powietrza - pytają...

  Kwestie pokoleniowe w miejscu pracy: plusy i minusy

  Dzisiejsza młodzież wchodząca na rynek pracy, a więc osoby do 29. roku życia, jest najbardziej zainteresowana następującymi zawodami (wedle badania): 1655 młodych ludzi wskazało, że chciałoby pracować jako pracownik pomocniczy, 740 jako sprzedawca, 597 jako niewykwalifikowany pracownik produkcji, 587...

  Antyrekord: aż 20 topielców w czerwcu. To więcej niż rok temu

  Jak zachować się nad wodą? Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków, strażacy ostrzegają: zbiorniki wodne są bardzo niebezpieczne. Należy zachować ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ utonięcia są często spowodowane niedocenianiem niebezpieczeństw. Dlatego odradzają pływanie i nurkowanie w nieznanych, ustronnych miejscach, gdzie...