Więcej

  Zwiększyła się liczba osób potrzebujących wsparcia socjalnego

  Czytaj również...

  W 2008 r. wyprawkę szkolną w rejonie wileńskim otrzymało 2959 uczniów. Samorząd wypłacił z tego tytułu ponad 460 tys. Lt. Na dzień 1 października 2009 r. Wydział Opieki Socjalnej przyznał prawo do otrzymania wyprawki szkolnej dla 4329 uczniów, z tego tytułu wypłacono już ponad 648 tys. Lt. Szacuje się, iż do 20 października br. (tj. do ostatniego dnia składania wniosków (podań) na uzyskanie prawa do wyprawki szkolnej) prawo to uzyska jeszcze około 250 uczniów.

  W ciągu 9 miesięcy bieżącego roku Samorząd wypłacił prawie 3 mln Lt zasiłków dla rodzin wspieranych socjalnie. Do porównania: w 2005 r. Samorząd wypłacił prawie 2 mln Lt zasiłków, w 2006 r. – 1,5 mln Lt, w 2007 r. – ponad 1,5 mln Lt, w 2008 r. – już ponad 2 mln Lt. Należy podkreślić, że ilość, a więc i kwota, wypłacanych zasiłków socjalnych ciągle wzrasta: w styczniu bieżącego roku Samorząd wypłacił kwotę zasiłków na ponad 216 tys. Lt, natomiast we wrześniu br. – ponad 519 tys. Lt, czyli prawie 2,5 razy więcej.

  Przypominamy, iż rodziny ubiegające się o wyprawki szkolne mogą składać wnioski (podania) do 20 października br. Wyprawka szkolna może być przydzielona uczniowi, jeśli dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (1,5 VRP), czyli nie więcej niż 525 Lt.

  Przypominamy także, że Wydział Opieki Socjalnej przyjmuje również wnioski (podania) w sprawie adaptacji mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych na rok 2010.

  Bardziej szczegółową informację o pomocy socjalnej można uzyskać w starostwach według miejsca zamieszkania lub w Wydziale Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. (8 5) 275 0033, 253 2320, 263 6001).

  Afisze

  Więcej od autora

  Bezpieczeństwo mieszkańców w ramach planowanej reorganizacji policji

  Na początku spotkania komisarz generalny Policji Litewskiej Renatas Požėla wraz z zastępcą Arūnasem Paulauskasem przedstawili planowaną reorganizację systemu policji. Planowane jest, że w 2024 r. organy policji zostaną scalone w jeden podmiot prawny, a zamiast obecnych dziesięciu komisariatów okręgowych...

  Prace nad wzniesieniem dobudówki w polskim gimnazjum w Bezdanach

  W dwupiętrowej dobudówce, oprócz sali sportowej, znają się: szatnia, prysznic, toalety, pokój nauczycielski oraz scena. Dobudówkę zaprojektowano od strony boiska sportowego z osobnym wejściem i dojazdem, wybudowanie sali wpłynie na większą aktywność środowiska polskiego, zapewnienie miejsca na zajęcia nie...

  IV Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie „100 barw”

  Polska szkoła zawsze była, jest i będzie najlepszym miejscem dla dziecka. W szkole polskiej jest bezpiecznie i dobrze. Dzieci czują się komfortowo – powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, otwierając targi. Wśród uczestników targów...

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...