Więcej

  Zwiększyła się liczba osób potrzebujących wsparcia socjalnego

  Czytaj również...

  W 2008 r. wyprawkę szkolną w rejonie wileńskim otrzymało 2959 uczniów. Samorząd wypłacił z tego tytułu ponad 460 tys. Lt. Na dzień 1 października 2009 r. Wydział Opieki Socjalnej przyznał prawo do otrzymania wyprawki szkolnej dla 4329 uczniów, z tego tytułu wypłacono już ponad 648 tys. Lt. Szacuje się, iż do 20 października br. (tj. do ostatniego dnia składania wniosków (podań) na uzyskanie prawa do wyprawki szkolnej) prawo to uzyska jeszcze około 250 uczniów.

  W ciągu 9 miesięcy bieżącego roku Samorząd wypłacił prawie 3 mln Lt zasiłków dla rodzin wspieranych socjalnie. Do porównania: w 2005 r. Samorząd wypłacił prawie 2 mln Lt zasiłków, w 2006 r. – 1,5 mln Lt, w 2007 r. – ponad 1,5 mln Lt, w 2008 r. – już ponad 2 mln Lt. Należy podkreślić, że ilość, a więc i kwota, wypłacanych zasiłków socjalnych ciągle wzrasta: w styczniu bieżącego roku Samorząd wypłacił kwotę zasiłków na ponad 216 tys. Lt, natomiast we wrześniu br. – ponad 519 tys. Lt, czyli prawie 2,5 razy więcej.

  Przypominamy, iż rodziny ubiegające się o wyprawki szkolne mogą składać wnioski (podania) do 20 października br. Wyprawka szkolna może być przydzielona uczniowi, jeśli dochody na jednego członka rodziny nie przekraczają 1,5 dochodów wspieranych przez państwo (1,5 VRP), czyli nie więcej niż 525 Lt.

  Przypominamy także, że Wydział Opieki Socjalnej przyjmuje również wnioski (podania) w sprawie adaptacji mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych na rok 2010.

  Bardziej szczegółową informację o pomocy socjalnej można uzyskać w starostwach według miejsca zamieszkania lub w Wydziale Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. (8 5) 275 0033, 253 2320, 263 6001).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...