Kondolencje od redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Wydarzyła się straszliwa tragedia dla Polski, Polaków w kraju i na świecie.

Wspaniałych Synów Polskiego Narodu los zmusił złożyć straszliwy hołd pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej.

Łączymy się w bólu i smutku z Rodzinami, które doświadczyły nieoczekiwanego bólu.

Niech modlitwa pozwoli Wam złapać nowy oddech życia.

Zespół redakcyjny „Kuriera Wileńskiego”